Päihteidenkäyttöni ei ole ongelma

Päihteitä käytetään monella eri tapaa, ja monesta eri syystä. Jokaisella alkoholia tai huumeita käyttävällä ihmisellä on oma henkilökohtainen suhteensa päihteisiin, ja välillä voi olla vaikea erottaa, onko kyseessä ongelmakäyttö vai ei.