Markkinatutkimus pandemian vaikutuksista liiketilojen kysyntään ja tarpeisiin – Blogi 2

Projektiryhmä toteutti aiemmin keväällä hyvinkääläiselle kiinteistökehitysyritykselle kyselyitä pandemian vaikutuksista liiketilojen kysyntään ja tarpeisiin. Kyselyt suunnattiin hyvinkääläisille kuluttajille sekä keskustan alueella toimiville yrityksille. Kyselyt saatiin toteutettua onnistuneesti ja vastauksia kerättiin toivottu määrä. Kuluttajakyselyn tuloksia alettiin analysoimaan hiukan aikaisemmin kuin yrityskyselyn. Nyt myös yrityskyselyn tulokset on analysoitu ja molempien kyselyiden pohjalta on työstetty tutkimustuloksia esittelevä PowerPoint-esitys toimeksiantajalle.