400 vastausta paketissa

Syksyn 2021 Willan kävijätutkimuksen projektitiimi on saanut tämän syksyn kävijätutkimuksen pakettiin. Projektin tavoitteena oli saada 400 vastausta asiakastyytyväisyyskyselyyn, johon tiimi myös pääsi kovan työnteon tuloksena. Vastauksien keräämiseen käytettiin paperista-, sekä sähköistä lomaketta. Paperisia vastauksia saatiin 210 ja sähköisiä 190.

Lue lisää 400 vastausta paketissa

Liikettä Willassa!

Syksyn 2021 Kauppakeskus Willan kävijätutkimuksen projektitiimi on aloittanut aineistonkeruun kauppakeskuksessa. Projektin toimeksiantajana toimii Willan markkinointipäällikkö Mirva Lemmetty ja toimeksiantoon kuuluu suorittaa asiakastyytyväisyyskysely Willan asiakkaista. Kyselyn tulokset toimivat markkinointipäällikön työn tukena. Henkilötietoja ei kyselyssä kerätä.

Lue lisää Liikettä Willassa!

Tiedon analysointia – Kauppakeskuksen kävijätutkimus

Asiakastyytyväisyyskysely oli projektin toimeksinantona. Keräsimme aineistoa kauppakeskus Willassa. Kun aineistoa on kerätty tarpeeksi, sitä pitää analysoida. Analysointiin on suositeltavaa käyttää jotakin siihen tarkoitettua apuvälinettä, esimerkiksi SPSS.

Lue lisää Tiedon analysointia – Kauppakeskuksen kävijätutkimus

Aineistoa keräämässä – Kauppakeskuksen kävijätutkimus

Projektin toimeksiantona oli tehdä asiakastyytyväisyyskysely kauppakeskus Willan asiakkaille. Toimeksiantajana toimi siis Hyvinkäällä sijaitseva kauppakeskus Willa. Projektimme koostui suurimmalta osin tiedon keräämisestä ja sen analysoinnista.

Lue lisää Aineistoa keräämässä – Kauppakeskuksen kävijätutkimus