Take- away ja muut tämän ajan ideat selviytymiseen Vantaalla

Korona aiheuttaa yrityksille harmia, varsinkin ravintola-alan yrityksille. Suomen ravintolat ovat kesäkuun alkuun saakka kiinni, jonka jälkeen ne saavat avautua asteittain. Ehkä. Tietyin rajoituksin. Ehkä. Vai mitenhän se sitten menikään? Kokonaan toinen asia on myös, miten asiakkaat sitten uskaltavat palata takaisin ravintoloihin?

Lue lisää Take- away ja muut tämän ajan ideat selviytymiseen Vantaalla

Mission Zero Foodprint – Energiatehokkuus työpajan tuotokset

Photo by Riccardo Annandale on Unsplash

Syksyllä 2019 käynnistynyt Mission Zero Foodprint -hanke pyrkii kehittämään ratkaisuja ja toimintamalleja, joiden avulla pienet ja keskisuuret ravintolat voivat kehittää toimintaansa kohti hiilineutraalisuutta sekä vähentää energiankulutusta ja syntyvää ruokahävikkiä.

Hankkeen avulla on tarkoitus tuottaa yhteisesti ja avoimesti resurssiviisaita ja digitaalisia ratkaisuja hiilijalanjäljen mittaamiseen ja indikaattorien kehittämiseen, jotka tukevat ravintolatoimialalla resurssien tehokkuutta. Lue lisää hankkeesta ja sen tavoitteista täältä. Hankkeessa yhteiskehittäminen tapahtuu työpajojen kautta, joissa teemoina mm. hävikki, ravintoloiden energiatehokkuus ja toiminnan hiilijalanjälki. Kevään 2020 aikana on toteutunut kaksi hankkeen teemoista: hävikki- ja energiatehokkuustyöpajat, joista nyt esittelemme energiatehokkuustyöpajan tuotoksia.

Aikaisemmassa blogissa toimme esille hävikkityöpajan antia, tällä kertaa keskitymme energiatehokkuustyöpajaan. Laurean Journalissa on juuri julkaistu artikkeli: Ravintoloiden energiatehokkuus vaatii ymmärrystä yhteisten toimintatapojen merkityksestä kokonaisuuteen sekä suunnitelmallista seurantaa, jossa esittelemme työpajan menetelmät sekä summaamme työpajan tuloksia. Artikkelissa esitetään kuitenkin vain työpajan päälöydöksiä, jonka vuoksi täydennämme virtuaalisen työpajan tuotoksia nyt tämän kirjoituksen myötä.

Energiatehokkuustyöpaja toteutettiin virtuaalisesti valitsevan maailmantilanteen vuoksi Zoomin ja Muralin avulla. Niin kuin aikaisemminkin, teemasta järjestettiin kaksi samansisältöistä työpajaa eri ajankohtina, jotta työpajat olisivat tavoitettavissa mahdollisimman monelle. Työpajojen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä ravintoloiden energiatehokkuudesta, kehittää ideoita ja uusia toimintatapoja sekä pohtia mitä arvoa uudet energiatehokkaat toimintatavat tuottavat ravintoloille.

Energiatehokkuustyöpajan tavoitteet

Osallistujien ei kuitenkaan täytynyt lähteä ideoimaan uusia toimintatapoja tyhjästä, vaan työpajan alussa toimitilapalveluiden asiantuntija Jari T. Korhonen piti aiheesta alustuksen: katsaus ammattikeittiöiden energiatehokkuuteen. Alustuksesta tehtiin myös tallenne, jonka pääset katsomaan täältä. Työpajatyöskentely aloitettiin pienryhmissä tutustumisen jälkeen perehtymällä jokainen ryhmän omaan case-ravintolaan sekä työpajaa varten luotuun ”Ravintoloiden energiatehottomuuden perisyntilistaan”.

Ravintoloiden energiatehottomuuden perisyntilista
Esimerkki osallistujille annetusta case-ravintolasta

Kun ymmärrys ravintolan energiatehokkuudesta ja tehottomuudesta oli luotu, osallistujat pääsivät ideoimaan, kuinka ravintolaympäristön energiatehokkuutta voidaan parantaa. Ideoimisen ja ideoiden luokittelun jälkeen osallistujat loivat kullekin case-ravintolalle toimintasuunnitelman, jonka tarkoituksena oli parantaa ravintolan toimintaa. Ryhmien toimintasuunnitelmat esiteltiin työpajatyöskentelyn jälkeen kaikille ja niistä tehtiin hankkeen palvelumuotoilijoiden toimesta tiivistelmät. Pääset tutustumaan kaikkien ryhmien tuotoksiin ja niistä tehtyihin tiivistelmiin tästä.

Esimerkki tiivistelmästä, joka tuotettiin pienryhmän tekemästä toimintasuunnitelmasta sekä heidän esityksestään

Aikaisemmin esitetyssä Laurea Journalissa julkaistussa artikkelissa todetaan ”kaikki lähtee energiankulutuksen nykytilanteen kartoittamisesta ja henkilöstön sitoutumisesta”. Työpajassa nousi esiin laaja kirjo kehityskohteita, jotka esitellään ryhmäkohteisesti ylhäältä löytyvän linkin kautta ja mainitussa artikkelissa. Tässä blogissa emme palaa sen tarkemmin kokonaiskuvaan, vaan esittelemme nyt ryhmien kaikki ideat teemoitetusti.

Energiatehokkuus työpajan ideat teemoittain

Työpajaan osallistujien ideat teemoittelun jälkeen

Mission Zero Foodprint hankkeen työpajojensarja 2020 jatkuu elokuussa Ravintoloiden ja ruokapalveluiden Hiilijalanjälki – työpajoilla. Tulevissa työpajoissa jatkokehitetään keväällä aiemmissa työpajoissa syntyneitä ideoita erityisesti ravintola- ja ruokapalveluiden hiilijalanjäljen näkökulmasta. Työpajojen aihetta alustaa Co-Creation Manager Mirva Lampinen VTT:lta (Food Solutions).

Tiistaina 25. elokuuta klo 9.00 – 12.00, Kalasatama, Redi, Urban Lab

Tiistaina 1. syyskuuta klo 13.00 – 16.00, Laurea Amk, Vanha maantie 9, Leppävaara

Ilmoittautumiset työpajoihin on auki, tervetuloa mukaan oppimaan ja kehittämään ravintola-alaa kohti hiilineutraalimpaa toimintaa!

Jos olet Uudenmaan alueella ruoka-alan toimija ja olet kiinnostunut tulemaan hankkeeseen mukaan sidosryhmänä, pilottiyrityksenä tai työpajoihin osallistujana, saat lisätietoa hankkeen projektipäälliköltä anne.turunen@laurea.fi.

Teksti: Emilia Risu

Kuvat: Emilia Risu, Saara Gröhn, Salla Kuuluvainen & Riccardo Annandale on Unsplash

Mission Zero Foodprint- Hävikkityöpajan antia

Kuva: Julia Kivelä, Helsinki Marketing

Syksyllä 2019 käynnistynyt Mission Zero Foodprint -hanke pyrkii kehittämään ratkaisuja ja toimintamalleja, joiden avulla pienet ja keskisuuret ravintolat voivat kehittää toimintaansa kohti hiilineutraalisuutta sekä vähentää energiankulutusta ja syntyvää ruokahävikkiä.

Lue lisää Mission Zero Foodprint- Hävikkityöpajan antia

BarLaurean työkalut hävikinhallinnassa

BarLaurea on vuonna 2002 käynnistetty innovatiivinen oppimisympäristö Leppävaaran Laurean kampuksella. Ensimmäisen ja toisen vuoden restonomiopiskelijat vastaavat BarLaureassa palvelujen tuottamisesta ravintolapäällikön ja keittiömestarin ohjauksessa. Opiskelijoita ovat myös kolme puolivuosittain vaihtuvaa harjoittelijaa, yksi cateringvastaava ja kaksi esimiesharjoittelijaa. BarLaurean palveluita ovat lounasravintola, à la carte ravintola, kahvila sekä kokous- ja cateringpalvelut. Opiskelija on kaikissa BarLaurean toiminnoissa keskipisteessä ja toiminnan kehittäminen on jatkuva tila.

Lue lisää BarLaurean työkalut hävikinhallinnassa

Pienistä vuodoista syntyy iso lasku


Kuva: Patrick Schneider, Unsplash.

Seurataanko teillä ravintolan energia- ja vedenkulutusta? Millaisia lamppuja valaistukseen käytetään? Putsataanko ja huolletaanko teidän ravintolan laitteistoa säännöllisesti? Onko teillä vuotavia hanoja? Pesettekö astioita juoksevan veden alla? Pesettekö täysiä koneellisia? Millainen on keittiöympäristön lämpötila? Käytätkö tarvitsemiasi laitteita vain, kun tarvitset niitä? Miten niitä energiakuluja voisi oikein hallita paremmin?

Lue lisää Pienistä vuodoista syntyy iso lasku

Mission Zero Foodprint -hankkeen työpajassa opittiin ruokahävikistä ja ideoitiin ratkaisuja

Maaliskuun alussa Kalasataman Urban Labiin kokoontui parikymmentä osallistujaa työpajaan ratkomaan visaista ongelmaa: kuinka vähentää ruokahävikkiä ravintoloissa ja ruokapalveluyrityksissä.

Lue lisää Mission Zero Foodprint -hankkeen työpajassa opittiin ruokahävikistä ja ideoitiin ratkaisuja

Gastro Helsinki 2020 jäi koronan varjoon

Atrian messuosastolla oli nolla hävikki.

Gastro Helsinki on Suomen merkittävin horeca-alan ammattitapahtuma, ja se järjestetään joka toinen vuosi. Vuonna 2018 järjestetyillä messuilla oli yli 250 näytteilleasettajaa ja vierailijoita yli 16 000. Tämän vuoden tapahtumasta piti tulla suurin ja kaunein, mutta toisin kävi.

Lue lisää Gastro Helsinki 2020 jäi koronan varjoon

Mission Zero Foodprint

Nykymaailmassa on kova huoli ilmastosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Laurea ammattikorkeakoulun hankkeessa Mission Zero Foodprint perehdytään ruokasektorin osalta aihetta lähestyviin kysymyksiin. Hanketta koordinoi Forum Virium Helsinki ja yhteistyökumppaneina ovat mm. Smart & Clean säätiö, Palmia, Kotipizza, YK:n Teknologia- ja Innovaatiolaboratorio (UNTIL)

Mission Zero Foodprint (MZF) -hankkeen tavoitteena on kehittää pienten ravintoloiden ja muiden ruoka-alan yritysten hiilineutraaliuutta. Yhteiskehittämisen keinoin etsitään älykkäitä ratkaisuja ja työkaluja sekä keinoja hiilijalanjäljen vähentämiseksi. Lisäksi pohdimme yhdessä, miten voimme lisätä kuluttajien tietoisuutta ympäristöystävällisistä valinnoista ravintoloissa. 

Lue lisää Mission Zero Foodprint

Pro -palkinnot jaettiin jälleen

HoReCa -alan yhteisö kokoontui jälleen juhlimaan ammattitaitoa ja osaamista Finlandia talolla järjestetyssä Pro -gaalassa. Pro -patsaita jaettiin jo 18. kerran Aromi –lehden ja sen kumppaniverkostonsa toimesta. Ravintola-, kahvila- ja suurkeittiöalan parhaita palkittiin 15 kategoriassa, joissa oli edustettuna eri tehtäväalueet, vastuut ja ammattinimikkeet. Pro -ehdokkuus on arvokas tunnustus hyvin tehdystä työstä, varsinkin kun se tulee alan sisältä.

Lue lisää Pro -palkinnot jaettiin jälleen