Järjestöjen rahoitus

Suomessa järjestöjä rahoittaa Veikkaus Oy. Veikkaus kertoo omilla sivuillaan, että Veikkaus Oy on suomalaisten oma peliyhtiö. Veikkauksen pelejä pelaamalla Veikkaus tukee suomalaisten mahdollisuuksia harrastaa, liikkua, pysyä terveenä ja tervehtyä. Veikkauksen keräämillä varoilla tuetaan avustuksina monenlaista vapaaehtoistoimintaa ja mahdollisuuksia kuulua joukkoon. Pelien tuotoilla tuetaan myös arjen kriisitilanteissa, tuetaan erityisryhmiä sekä tieteen tekemistä ja hevosurheilua. Veikkaus tukee Sosiaali- ja terveysjärjestöjä tänä vuonna 362 miljoonalla eurolla, josta järjestöjen toiminnan edellytyksiä ja perusrahoitusta tuetaan 119 miljoonalla eurolla, kriisiauttamista ja arjen turvallisuutta 33 miljoonalla eurolla, terveyden ja toimintakyvyn osuus on 85 miljoonaa euroa, erityisryhmien asumista tuetaan 22 miljoonalla eurolla, yhteisöllisyyttä ja osallistumismahdollisuuksia tuetaan 81 miljoonalla eurolla ja työelämäosallisuutta tuetaan 22 miljoonalla eurolla.

Lue lisää Järjestöjen rahoitus