Projektin kautta oppimalla myynti- ja markkinointi tutummaksi

Laurean ensimmäisen vuoden liiketaloudenopiskelijat pääsevät oppimaan myynti-ja markkinointisuunnitelman tekoa ensimmäisessä asiakkuudet- ja markkinointiprojektissaan. Tiimin tarkoitus on luoda porvoolaiselle Bistro Gustaf ravintolan kokous- ja neuvottelutiloille suunnitelmat projektin tuloksena.

Tiimiin kuuluu neljä jäsentä, joista jokainen on uunituore fuksi. Kokemusta myynti- ja markkinointisuunnitelmien teosta on vähän, mutta vahva tiimiporukka sekä ohjaavan opettajan tuki vievät kuitenkin projektia eteenpäin hyvällä tahdilla.

Bistro Gustaf

Projektin toimeksiantajana toimii Mika Gehör, jolla on pitkä tausta ravintola-alalta. Mikan pitkään haaveilema unelma omasta ravintolasta toteutui vuonna 2016, kun Bistro Gustaf aloitti toimintansa. Bistro Gustaf on suosittu porvoolainen ravintola, jonka rakennuksella on pitkä historia. Aiemmin vanhana apteekkina toiminut kiinteistö on saanut uuden elämän ranskalaisen keittiön inspiroimasta ruokaravintolasta.

Projektitiimi pääsi tutustumaan Mikaan ja ravintolaan heti projektin alussa. Vierailulla Porvoossa Mika kertoi suunnitelmistaan ja tulevaisuuden ajatuksistaan, ja hänestä välittyi määrätietoinen kuva. Ravintolalla on selkeä ajatus toiminnastaan, ja halu kehittyä nykypäivän vaatimuksia kuunnellen.

Ravintolalla on myös viihtyisät sekä tilavat kokous- ja neuvottelutilat, jotka soveltuvat hyvin sekä pienelle että suurelle kokoustarpeelle. Ravintola tarjoilee vierailijoille tarpeen mukaan aamupalat, kahvit tai jopa menuun. Neuvottelutilat ovat sisustettu vanhaan ranskalaiseen tyyliin, ja vanhan rakennuksen suuret ikkunat tuovat valoa tiloihin. Ravintolaan ollaan investoimassa uusia tiloja suuremmalle kokoustarpeelle ja tarkoituksena on myös remontoida tiloja kokoustarpeisiin sopiviksi.

Yhdessä tehden

Tärkeintä tiloille on kuitenkin täyttää asiakkaiden vaatimukset ja mielellään ylittääkin ne. Projektitiimi yhdessä Mikan kanssa ideoi verkkokyselyn, jonka tarkoituksena on kartoittaa asiakkaiden toiveet ja tarpeet tilojen suhteen. Kyselyssä olisi tarkoitus selvittää, mitä asiakkaat arvostavat kokoustiloja varatessa. Verkkokyselyn vastausten pohjalta voitaisiin lähteä toteuttamaan toiveita, ja saada tilat täyttämään asiakkaan tarpeet. Tiimin tarkoitus on julkaista joulukuussa valmis myynti- ja markkinointisuunnitelma, joka pohjautuu syksyn aikana tehtyihin verkkokyselyihin sekä haastatteluihin.

Projektia on nyt takana reilu kuukausi, ja alun ihmettelystä on päästy jo pitkälle. Tiimissä on löydetty selkeät yhteiset säännöt ja työskentelytavat. Paljon on vielä opittavaa ennen valmista, mutta tällaisesta käytännönläheisestä oppimisesta jää varmasti paljon taskuun työelämäänkin!

Kuvat: Valerija Grents

Kauppavalmennus Oy: näin kaikki hyötyvät

(In English below) 

Moikka! Täällä esittäytyy Laurean liiketalouden opiskelijatiimi, joka tekee kansainvälistä P2P-projektia yhteistyössä Kauppavalmennus Oy:n kanssa. Projektin aiheena on pienyrityksen kansainvälistyminen, mikä on tiimin mielestä hieno osoitus siitä, että projektiopiskelussa päästään tekemään yhteistyötä aidon työelämän toimijan kanssa, hänen yritykselleen merkittävän asian parissa.

Lue lisää Kauppavalmennus Oy: näin kaikki hyötyvät

Miltä kuulostaisi koulutuksen lounasseteli?

Laurean Hyvinkään kampuksen liiketalouden opiskelijat selvittivät kesäprojektissaan, kuinka suomalaisissa yrityksissä oltaisiin valmiita ottamaan vastaan lounasetusetelin tavoin toimiva koulutuksen maksuseteli.

Lue lisää Miltä kuulostaisi koulutuksen lounasseteli?

Kansainvälistyminen Laureassa- Sisällön tuotantoa Laurean sosiaalisen median kanaviin

Kuvassa Barbados

Useimmat, jotka ovat suunnitelleet opintojen aloitusta, ovat myös miettineet vaihto-opiskelua jossain lämpimässä tai lempikohteessaan maailmalla. Ensimmäiset ajatukset mahdollisesti ovat, että prosessi on hyvin pitkä ja raskas, tai luodaan jo alussa itselleen paineet keskiarvon riittämättömyydestä, vaihtoon pääsyä ajatellen. Mitä jos kerrommekin sinulle, ettei se käytännössä ole niin haasteellista, kuin saatat luulla. Haastattelimme Laurean kansainvälisten asioiden suunnittelijaa (vaihtokoordinaattori, CL) Conrad Lyaaruua, joka kertoi Laurean vaihtoprosessista. Lisäksi haastattelimme kahta viimekeväistä vaihto-opiskelijaa, Oona Komulaista, joka oli Barbadosilla ja Janne Paukkosta, joka oli Meksikossa.

Lue lisää Kansainvälistyminen Laureassa- Sisällön tuotantoa Laurean sosiaalisen median kanaviin

Kesäopiskelu Laureassa – Sisällön tuotantoa Laurean sosiaalisen median kanaviin

Kuten viime kesänä myös tänä kesänä päätin, että kesä on hyvää aikaa opiskella ja saada opintojani etenemään. Huomasin jo viime kesänä, kuinka vaivatonta on tehdä kaikki tehtävät mökin terassilla aurinkoa ottaen tai kotona keittiön pöydän ääressä sateisina päivinä. Yllätyin itsekin, kuinka vaivattomasti sain 20 opintopistettä suoritettua kesän aikana.

Lue lisää Kesäopiskelu Laureassa – Sisällön tuotantoa Laurean sosiaalisen median kanaviin

Yhdessä tehden toimeksiantajan kanssa – Hyvinkään Liikenne Oy:n projekti

Projektiopiskelu tuo opiskelijalle konkreettisen näkökulman vuorovaikutuksen tärkeydestä työelämässä. Laurean asiakasprojektit tuovat vahvasti esille, miten teoria sovitetaan työelämään. Jotkin asiat tulevat automaattisesti huomaamatta ja toiset asiat tulee sovittaa projektiin, jotta niillä voidaan tuottaa lisäarvoa toimeksiantajalle. Yhteistyö on kaiken a ja o, projektioppimismallissa Laurean opiskelijat pitävät tiiviisti yhtä toimeksiantajiin, kuuntelevat heidän tarpeitaan ja luovat osaamisennäytöillään heille ratkaisuja. Laurean työelämän kumppanit ovat sitoutuneita projekteihin onkin ensiarvoisen tärkeää, että opiskelijat lunastavat heidän luottamuksensa. 

Lue lisää Yhdessä tehden toimeksiantajan kanssa – Hyvinkään Liikenne Oy:n projekti

Projektiopiskelu ja tiimityöskentely oiva tapa oppia – Laurean viestinnän kehittäminen –projekti

Tiimityöskentely on tärkeä taito oppia jo opiskeluiden alkuvaiheessa, sillä se on arvokas taito myös työelämässä. Työelämässä – kuten opiskellessakin – kohdataan monia erilaisia ihmisiä. Projektijohtamisen tradenomiopiskelijat (P2P) pääsevät jo opiskeluiden alusta lähtien toimimaan oikeissa työelämäprojekteissa yritysten ja muiden toimeksiantajien kanssa ja pääsevät näin harjoittelemaan omia tiimityöskentelytaitojaan.  

Lue lisää Projektiopiskelu ja tiimityöskentely oiva tapa oppia – Laurean viestinnän kehittäminen –projekti

Projektiin somevastaavaksi? – Laurean viestinnän kehittäminen

Sosiaalisesta mediasta on tullut melkein välttämätön osa kaikkien meidän jokapäiväistä elämäämme. Yritysten, tuotteiden ja palveluiden markkinointi on myös siirtynyt vahvasti sosiaaliseen mediaan. Projektioppimisen P2P-projekteissa (peer-to-peer) tarttumalla somevastaavan rooliin pääsee tutustumaan sisällön julkaisemiseen sekä sisällön tuottamiseen blogialustassa ja Instagramissa. Kirjoittamisesta, kuvaamisesta ja muutenkin sisällöntuottamisesta kiinnostuneen kannattaa ehdottomasti hakeutua projektin somevastaavaksi. 

Lue lisää Projektiin somevastaavaksi? – Laurean viestinnän kehittäminen