Kypsyysnäyte: Ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin — korona-aika on hyödynnetty museokaupan toiminnan asiakaslähtöiseen kehittämiseen

Kirjoittanut: Suvi Viita-aho

Kirjoittaja on liiketalouden opiskelija ja aikaisemmalta koulutukseltaan muotoilija, joka on innokas museokävijä, kulttuurin rakastaja sekä estetiikan arvostaja, ja haluaa poistaa museoihin liitetyn täysin väärän käsityksen, että niissä vierailevat vain vanhat rouvat.

Museokortin käyttöönoton myötä museoiden kävijämäärät ovat kasvaneet huimasti, mutta kävijöiden museokauppaan käyttämä rahasumma ei ole seurannut kehitystä. Suomen museoliiton, Museokortin ja Museoviraston Euro enemmän -hankkeen (2018−2021) tavoitteena on ollut kasvattaa museokauppoihin käytettyä rahasummaa eurolla per kävijä. Koronapandemian takia museoiden tilanne on ollut haastava, ja monien museoiden tulot ovat pienentyneet koronasulkujen ja kävijärajoitusten takia. Poikkeusaikana on kuitenkin ollut aikaa kehittää museoiden ja museokauppojen toimintaa. Suomen lasimuseolle tehdyn opinnäytetyön tavoitteena on ollut museokaupan uudistaminen ja konseptointi asiakkaiden toiveiden pohjalta. Konseptoinnin tavoitteena on museokaupan houkuttelevuuden parantaminen sekä liiketaloudellisen kannattavuuden kehittäminen. Konseptoinnin avulla museokauppa saadaan integroitua vahvemmin osaksi museovierailua. Suomen lasimuseon suurin asiakassegmentti koostuu keski-ikäisistä ja eläkeikäisistä naisista, mutta tavoitteena on, että myös nuoria saataisiin innostumaan museoista. Niin museoiden kuin museokauppojen on tarjottava elämyksellisyyttä kaikenikäisille kävijöille. Museokaupan konseptoinnissa tulee huomioida museon vakiokävijät, ensikertalaiset sekä kansainväliset museovieraat.

Lue lisää Kypsyysnäyte: Ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin — korona-aika on hyödynnetty museokaupan toiminnan asiakaslähtöiseen kehittämiseen

Kypsyysnäyte: Valmentava johtaminen – projektipäällikön tukipilari

Mikä on valmentava johtaminen?

Ristikankaan ja Ristikankaan (2010, 12) mukaan ”Valmentava johtajuus on kokonaisvaltainen tapa olla, vaikuttaa toisiin ja tulla vaikutetuksi. Se on arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista yhteistoimintaa, jossa yksilöiden potentiaali vapautetaan ryhmän ja organisaation käyttöön. Ryhmän potentiaali tukee vastavuoroisesti yksilöiden voimaantumista. Valmentava johtajuus perustuu luottamukseen ja se kuuluu kaikille.” Valmentava esihenkilö tukee sekä kannusta tiimiään. Tämän johtamismetodin perustana toimii avoimet ja oivalluttavat kysymykset sekä erittäin tärkeässä roolissa on myöskin kuunteleminen, toista henkilöä arvostavalla otteella.

Lue lisää Kypsyysnäyte: Valmentava johtaminen – projektipäällikön tukipilari