Opinnäytetyöt

Markkinointiviestinnän kehittäminen yrityksen apuna tietoisuuden lisäämisessä ja asiakashankinnassa

Digimarkkinoinnin merkitys kasvaa koko ajan. Sen avulla markkinoinnista voidaan helposti tehdä monikanavaista ja oikeita kohderyhmiä puhuttelevaa. Digimarkkinoinnin tarkoitus ei ole vaan myydä vaan sitä voidaan hyödyntää monessa eri tarkoituksessa. Kaikista hyödyistä huolimatta, joita muun muassa digimarkkinointi ja sosiaalisen median markkinointi tarjoavat, kaikki yritykset eivät koe digimarkkinointia omaksi tavakseen kommunikoida nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Tämä …

Markkinointiviestinnän kehittäminen yrityksen apuna tietoisuuden lisäämisessä ja asiakashankinnassa Lue lisää »

Urasivujen kehittämisellä kohti houkuttelevampaa työnantajamielikuvaa

Tekstin kirjoittaja on Laurea-ammattikorkeakoulun Hyvinkään toimipisteen liiketaloudenprojektijohtamisen opiskelija. Hän toteutti kesän 2023 aikana opinnäytetyön liittyen ilmailualallatoimivan yrityksen työnantajamielikuvan kirkastamiseen ja kehittämiseen. Suomen työmarkkinoilla osaajapulan kasvua on havaittavissa erityisesti majoitus-, ravintola- jamatkailualalla ja siksi kilpailijoista erottautuminen työnantajamielikuvan kehitystyöllä on tärkeää.(Suomalainen 2023.) Työnantajamielikuvalla tarkoitetaan yksilön henkilökohtaisia käsityksiäyrityksestä työnantajana. Mielikuva pohjautuu kaikkiin viesteihin, joita yrityksestä levitetään kutentyöntekijöiden kokemuksiin …

Urasivujen kehittämisellä kohti houkuttelevampaa työnantajamielikuvaa Lue lisää »

Kvalitatiivinen tutkimus rakennus- ja kiinteistötekniikan palveluita tarjoavalle yritykselle.

Kirjoittanut: Aleksi Mattila Rakennus- ja kiinteistön suunnittelussa energia-asioita ei kannattaisi jättää sivulauseiden varaan. Kiinteistöjen koko elinkaarta katsoen lasku voi olla varsin suuri, jollei energiatehokkuus ole saanut riittävää painoarvoa. Kiinteistön elinkaarikustannukset koostuvat pääasiassa laitekannan ostamisesta, asennuksesta, huolloista ja korjauksista. Kuitenkin moderni laitekanta vähentää hukkaenergiaa ja pienentää kustannuksia, jos huomioidaan kiinteistön koko elinkaari. Opinnäytetyössä rakennus- ja kiinteistötekniikan …

Kvalitatiivinen tutkimus rakennus- ja kiinteistötekniikan palveluita tarjoavalle yritykselle. Lue lisää »

Miten toteuttaa kyselytutkimus AMK opinnäytetyössä?

Kyselytutkimus on yksi kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmistä. Kvantitatiivisessa tutkimusmenetelmässä on keskeistä, että kerätty aineisto muutetaan tilastolliseen muotoon ja tätä toimenpidettä kutsutaan operationalisoinniksi. Kvantitatiivisessa kyselytutkimuksessa on myös ominaista, että kysymysten vastausvaihtoehdot on valmiiksi annettu eli kysymykset ovat suljettuja. Vastausvaihtoehdot voidaan esimerkiksi numeroida 1–5 välisellä asteikolla. Valmiiksi annetut vastausvaihtoehdot helpottavat aineiston muuttamista tilastolliseen muotoon. Analysoinnin kannalta …

Miten toteuttaa kyselytutkimus AMK opinnäytetyössä? Lue lisää »

Verkkosivujen hakukoneoptimoinnin optimaalisimmat toteutustavat

Toteuttamassani opinnäytetyössä käsiteltiin verkkosivujen hakukoneoptimointia, ja sen tuloksena luotiin hakukoneoptimointistrategia. Tiedonkeruu- ja teoriavaiheessa aiheesta tuli esille monia eri keinoja ja toteutustapoja, ja opinnäytetyöhön pyrittiin sisällyttämään niistä kaikkein tehokkaimmat menetelmät. Opinnäytetyössä tutkimusmenetelmänä hyödynnettiin kirjallisuuskatsausta teoriaperustan entistä vankemmaksi tekemiseksi, sillä menetelmää hyödyntäen opinnäytetyössä oli mahdollista tutkia, vertailla ja analysoida aikaisempia tutkimuksia ja niiden tuloksia. Tiedonkeruun tuloksena selvisi, …

Verkkosivujen hakukoneoptimoinnin optimaalisimmat toteutustavat Lue lisää »

Henkilöbrändin kehittäminen sosiaalisessa mediassa

Kirjoittaja: Sanna Laitinen Kaikilla meillä on jo henkilöbrändi – siis se, millaisena muut ihmiset itseä pitävät. Parhaimmillaan henkilöbrändäys sosiaalisessa mediassa on vaikuttavaa sisältömarkkinointia, jonka avulla on mahdollista päästä lähemmäs omia ammatillisia tavoitteitaan. Toimin juontajana tapahtuma-alalla ja hyvinvointivalmentajana verkkovalmennusten parissa, ja päiväkirjaopinnäytetyössäni keskityin 10 viikon ajan kehittämään omaa henkilöbrändiäni erityisesti sosiaalisessa mediassa. Tavoitteenani oli vahvistaa henkilöbrändiäni …

Henkilöbrändin kehittäminen sosiaalisessa mediassa Lue lisää »

Projektinhallintamalli teollisuusyrityksen ulkoisille projekteille

Projektinhallinta tuli osaksi yrityskulttuuria sykäyksittäin 1970- ja 1990 lukujen ja vuoden 2008 talouskriisien viitoittamana. Talouskriisien aikana resurssit olivat hyvin tiukassa ja vaadittiin liiketoimintaa tehostavia työkaluja. Projektinhallinta nähtiin tähän ratkaisuna ja projekteja käyttäneet yritykset selvisivät kriiseistä paremmin kuin yritykset, jotka eivät niitä käyttäneet. Nämä tulikokeet toivat uskottavuutta projektinhallintaan. Toisaalta teknologian huima kehitys mahdollisti tämän uuden toimintatavan …

Projektinhallintamalli teollisuusyrityksen ulkoisille projekteille Lue lisää »

Brändi-identiteetin luominen on tärkeää jokaiselle yritykselle

Kirjoittaja: Rosa Vihersalo Kirjoittaja on Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutuksen opiskelija Tikkurilan kampukselta. Hän toteutti kevään 2022 aikana opinnäytetyönsä: Brändi-identiteetin luominen hiusalan yritykselle. Kirjoittajan ammatillisia kiinnostuksen kohteita ovat markkinointi, brändit ja asiakaskokemus. Aihe opinnäytetyöhön valikoitui kirjoittajan mielenkiinnon kohteiden ja toimeksiantajayrityksen tarpeiden perusteella. Brändi-identiteetin laatiminen on tärkeää niin pien- kuin suuryrityksille. Lisäksi se on tärkeää sekä uusille yrityksille, …

Brändi-identiteetin luominen on tärkeää jokaiselle yritykselle Lue lisää »

Digitaalisen markkinoinnin vuosikellosta apua yrityksen sosiaaliseen mediaan

Kirjoittanut: Nelli Itkonen Nykyajan markkinointi tapahtuu pitkälti digitaalisia alustoja hyödyntäen ja se työllistää yhä useampia tekijöitä erilaisissa yrityksissä. Yrityksen tulee kuulua ja näkyä muun muassa eri sosiaalisen median kanavissa. Digitaalinen markkinointi ei ole kuitenkaan pelkästään julkaisujen tuottamista sosiaaliseen mediaan vaan se sisältää paljon työtä ennen ja jälkeen julkaisujen. Digitaalinen markkinointi pitää sisällään useita eri kanavia …

Digitaalisen markkinoinnin vuosikellosta apua yrityksen sosiaaliseen mediaan Lue lisää »

Toimiiko B2B -markkinalle kehitetty tuote B2C -markkinalla?

Kirjoittanut: Tatiana Minko Ekologisuus, kotimaisuus, vastuullisuus – nämä ovat arvot, jotka ovat nousseet tärkeimpiin arvoihin yritysten maailmassa. Mutta toimivatko samat arvot kuluttajakaupan puolella? Onko lähteminen B2C markkinalle kannattavaa yritykselle, jonka tuotteet on kehitetty yksinomaan B2B -puolen myyntiin? Vastaus edelliseen kysymykseen kuuluu: kyllä on, mutta 20% matalammalla hintatasolla. Korpikuusikon Hunaja Oy on kotimaisiin, ekologisiin liikelahjoihin erikoistunut …

Toimiiko B2B -markkinalle kehitetty tuote B2C -markkinalla? Lue lisää »