Osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen haasteet alanvaihtotaustaisilla opiskelijoilla

Kirjoittanut: Krista Pesonen

Kirjoittaja on Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelija, jolta löytyy myös itseltään taustaa alanvaihtajana. Hän on tuskaillut oman osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen kanssa, koska on kokenut todella vaikeaksi oivaltaa, miten aiempaa osaamista terveydenhuoltoalalta voisi soveltaa myös liiketalouden opinnoissa. Hänen ensimmäinen ajatuksensa oli, ettei mitenkään eikä terveydenhuoltoalan kokemuksella tee mitään liiketalouden opinnoissa. Harjoittelu Laurean urapalveluissa avasi kuitenkin hänen silmänsä sille, että aiempi osaaminen todellakin on hyödyllistä. Samalla valkeni myös se, että oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen on todella vaikeaa kenelle tahansa, mutta erityisesti alanvaihtajille. Näistä oivalluksista syntyi yhdessä Laurean urapalveluiden kanssa aihe opinnäytetyölle, jossa selvitettäisiin alanvaihtajien haasteita ja tuen tarvetta osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen prosessissa.

Lue lisää Osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen haasteet alanvaihtotaustaisilla opiskelijoilla

Digitaalisen markkinoinnin hyödyt second hand yritykselle

Kirjoittanut: Janne Paukkonen

Kirjoittaja on Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelija, joka on kiinnostunut keinoista kehittää second hand kauppojen digitaalista markkinointia. Hän haluaa, että jokainen ymmärtää kierrättämisen hyödyt ja kiertotalouden merkityksen tulevaisuudessa. Jokaisen ei tarvitse olla varakas pukeutuakseen laadukkaasti ja tyylikkäästi Vintagen avulla.

Vintage-vaatteet ja huonekalut ovat tämän päivän muoti-ilmiö ja sen seurauksena on perustettu monia second hand kauppoja ympäri Suomea. Ihmisten tietoisuus ilmastomuutoksesta on johtanut siihen, että kierrättämiseen ollaan, alettu keskittyä enemmän ja siten, että siitä saadaan kaikki hyöty irti. Ihmiset, jotka eivät tarvitse vanhoja vintage tuotteitaan, voivat myydä ne niille, jotka ovat tuotteista kiinnostuneita. Tuotteet saadaan halvemmalla kuin kaupasta ostettuna ja koska tuotteet kierrätetään, ei tarvitse tuhota maapallomme luonnonvaroja luomalla uutta. Tottakai, joku työllistyy uusia tuotteita tehdessään, mutta ympäristön kannalta kierrättäminen on tärkeä asia. Käytettyjen tuotteiden ostaminen on vastuullista ja samalla kuin ihminen ostaa käytetyn vintage vaatteen tai huonekalun, hänelle tulee myös hyvä mieli tästä pienestä ilmastoteosta.

Lue lisää Digitaalisen markkinoinnin hyödyt second hand yritykselle

Vaikuttavaa opiskelua Laureassa- avainkumppanuusprosessin toteuttaminen ja kehittäminen opiskelijalähtöisesti

Kirjoittanut: Dan Nguyen

Ammattikorkeakoulut ovat merkittävässä roolissa oman alueensa elinvoimaisuudessa. Varsinkin yritysten ja ammattikorkeakoulujen välinen yhteistyö takaa alueellisen kehittymisen, valmistuneiden työllistymisen ja tutkintoa suorittavien nuorten osaamisen kehittymisen. Tämä johtuu osittain korkeakoululakiin asetetusta laista, sillä ammattikorkeakoulun tehtäviin kuuluu harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa.

Lue lisää Vaikuttavaa opiskelua Laureassa- avainkumppanuusprosessin toteuttaminen ja kehittäminen opiskelijalähtöisesti

Ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin — korona-aika on hyödynnetty museokaupan toiminnan asiakaslähtöiseen kehittämiseen

Kirjoittanut: Suvi Viita-aho

Kirjoittaja on liiketalouden opiskelija ja aikaisemmalta koulutukseltaan muotoilija, joka on innokas museokävijä, kulttuurin rakastaja sekä estetiikan arvostaja, ja haluaa poistaa museoihin liitetyn täysin väärän käsityksen, että niissä vierailevat vain vanhat rouvat.

Museokortin käyttöönoton myötä museoiden kävijämäärät ovat kasvaneet huimasti, mutta kävijöiden museokauppaan käyttämä rahasumma ei ole seurannut kehitystä. Suomen museoliiton, Museokortin ja Museoviraston Euro enemmän -hankkeen (2018−2021) tavoitteena on ollut kasvattaa museokauppoihin käytettyä rahasummaa eurolla per kävijä. Koronapandemian takia museoiden tilanne on ollut haastava, ja monien museoiden tulot ovat pienentyneet koronasulkujen ja kävijärajoitusten takia. Poikkeusaikana on kuitenkin ollut aikaa kehittää museoiden ja museokauppojen toimintaa. Suomen lasimuseolle tehdyn opinnäytetyön tavoitteena on ollut museokaupan uudistaminen ja konseptointi asiakkaiden toiveiden pohjalta. Konseptoinnin tavoitteena on museokaupan houkuttelevuuden parantaminen sekä liiketaloudellisen kannattavuuden kehittäminen. Konseptoinnin avulla museokauppa saadaan integroitua vahvemmin osaksi museovierailua. Suomen lasimuseon suurin asiakassegmentti koostuu keski-ikäisistä ja eläkeikäisistä naisista, mutta tavoitteena on, että myös nuoria saataisiin innostumaan museoista. Niin museoiden kuin museokauppojen on tarjottava elämyksellisyyttä kaikenikäisille kävijöille. Museokaupan konseptoinnissa tulee huomioida museon vakiokävijät, ensikertalaiset sekä kansainväliset museovieraat.

Lue lisää Ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin — korona-aika on hyödynnetty museokaupan toiminnan asiakaslähtöiseen kehittämiseen

Valmentava johtaminen – projektipäällikön tukipilari

Mikä on valmentava johtaminen?

Ristikankaan ja Ristikankaan (2010, 12) mukaan ”Valmentava johtajuus on kokonaisvaltainen tapa olla, vaikuttaa toisiin ja tulla vaikutetuksi. Se on arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista yhteistoimintaa, jossa yksilöiden potentiaali vapautetaan ryhmän ja organisaation käyttöön. Ryhmän potentiaali tukee vastavuoroisesti yksilöiden voimaantumista. Valmentava johtajuus perustuu luottamukseen ja se kuuluu kaikille.” Valmentava esihenkilö tukee sekä kannusta tiimiään. Tämän johtamismetodin perustana toimii avoimet ja oivalluttavat kysymykset sekä erittäin tärkeässä roolissa on myöskin kuunteleminen, toista henkilöä arvostavalla otteella.

Lue lisää Valmentava johtaminen – projektipäällikön tukipilari