Sallan matkassa

Kiitos blogimme seuraamisesta!

Sallan matkassa blogi on ollut mielenkiintoinen ja opettava, vaikka blogimme henkilö oli kuvitteellinen hahmo, niin lastensuojelun ja jälkihuollon asiakkuuden piirissä on varmasti hyvin paljon vastaavanlaisessa elämäntilanteessa olevia nuoria. Jälkihuollon merkitystä ei voi korostaa liikaa nuoren elämän merkityksessä ja siitä avuntarpeesta mitä kukakin kokee. Nuorelle on tärkeää tarjota yksilöityä ja oikein suunnattua ohjeistusta. Yritimme koota blogia […]

Kiitos blogimme seuraamisesta! Read More »

Jälkihuollon päättyminen

Jälkihuolto päättyy Sallan täyttäessä 25 vuotta tai viiden vuoden kuluttua siitä, kun hän on sijoittamisen päättymisen jälkeen ollut lastensuojelun asiakkaana. Sallalla on myös oikeus kieltäytyä siitä aikaisemmin. (Lastensuojelulaki 75§ 3 momentti) Jälkihuollon päättyessä sosiaalityöntekijä ja Salla kartoittavat Sallan elämäntilanteen ja tekevät yhdessä suunnitelman, jossa mietitään mitä tukia ja palveluita Sallalla on käytettävissä jälkihuollon päätyttyä. Sosiaalityöntekijä

Jälkihuollon päättyminen Read More »

Sallan mietteet jälkihuollosta.

Salla ei aluksi ollut yhtään halukas ottamaan jälkihuoltoa vastaan. Jälkeenpäin Salla on ollut enemmän kuin tyytyväinen kun vanha sosiaalityöntekijä paljon puhui jälkihuollosta. Salla Jälkihuollon ansiosta on saanut elämänsä raiteilleen niin rahallisesti kuin opiskelun myötä. Ilman tehokasta jälkihuoltoa näin tuskin olisi päässyt käymään.  

Sallan mietteet jälkihuollosta. Read More »

Itsenäistymisvarat

Sallalle on kertynyt itsenäistymisvaroja 15-vuotiaasta saakka, jolloin hänet sijoitettiin kodin ulkopuolelle. Sosiaalityöntekijä käy Sallan kanssa läpi itsenäistymisvaroista kertyneen summan, sekä mihin menoihin niitä voi käyttää. Salla tekee yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa suunnitelman varojen käytöstä. Sallalle kerrotaan myös, mihin kaikkeen itsenäistymisvarojen maksaminen vaikuttaa, mikäli hän irtisanoutuu jälkihuollosta ja haluaa itsenäistymisvarat itselleen. Kela esim. huomioi näissä tilanteissa itsenäistymisvarat

Itsenäistymisvarat Read More »

Oma sosiaaliohjaaja

Sosiaalityöntekijän lisäksi Sallan kanssa työskentelee myös sosiaaliohjaaja. Sosiaaliohjaaja ja Salla kartoittavat yhdessä tuen tarvetta, joita voi olla esim. apua asunnon ja koulupaikan hankinnassa, tukea asumiseen liittyviin taitoihin, apua erilaisten tukihakemusten ja raha-asioiden hoitamiseen, tukea työllistymiseen, tukea terveyteen liittyvissä asioissa sekä tukea itsenäiseen elämään.

Oma sosiaaliohjaaja Read More »

Jälkihuolto

Sallan ottaessa jälkihuollon vastaan hän pystyi varmistamaan itselleen paremman tuen ja turvan elämään sijoituksen päättyessä, koska Sallan itsenäiset taidot ovat vielä puutteelliset monilla elämän osa-alueilla. Jälkihuollon vastaanotolla Salla saa itselleen tukea asioiden ja kodin hoidossa. Jälkihuollossa periaatteena on tukea nuoren aikuisen itsenäistymistä ja kasvamista tavoitteellisesti. Jälkihuolto on aina henkilökohtainen ja se räätälöitiin Sallan tarpeita vastaavaksi.

Jälkihuolto Read More »

Itsenäistyminen 18-vuotta täytettyään

Sallan kauan odotettu itsenäinen elämä koittaa hänen täytettyään 18 vuotta. 18 vuoden ikä tuo mukanaan niin oikeuksia kuin velvollisuuksia. Pääsee vaikuttamaan niin omiin, kuin yhteiskunnallisiin asioihin. 18-vuotias saa äänioikeuden, voi mennä naimisiin, hankkia ajokortin ja on ensimmäistä kertaa itse vastuussa virallisesta asioinnistaan. Itsenäistymiseen liittyy paljon erilaisia tunteita. Vihdoinkin olen vapaa ja saan päättää omista asioistani,

Itsenäistyminen 18-vuotta täytettyään Read More »