Ajatuksia todellisuudesta -blogin esittely

Blogia kirjoittaa kolme toisen vuoden sosionomiopiskelijaa Laurea-ammattikorkeakoulusta. Jaamme ajatuksiamme erilaisista todellisuuksista. Postauksissa käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa nuorten aikuisten työuupumus, päihteidenkäyttö, mielenterveys ja hyvinvointi. Tarkastelemme blogissamme myös yhteiskunnan ongelmakohtia sosiaalialan näkökulmasta. Mistä nuorten työuupumus johtuu? Tarvitaanko valvottuja käyttöhuoneita? Kaipaako Suomen sosiaaliturva päivittämistä? Tervetuloa seuraamaan pohdintaamme yhteiskunnallisten aiheiden ympäriltä.