Toipumisorientaatio

Termi toipumisorientaatio, taitaa olla monelle vielä vieras. Kuulin itse siitä ollessani kesätöissä Helsingin Klubitalolla. Tällä hetkellä esimerkiksi Helsingin ja Porin kaupunki sekä monet järjestöt ovat sitoutuneet toipumisorientaatioon. Käyn itse tällä hetkellä kurssia Helsingin kesäyliopistolla.

Mitä on toipumisorientaatio?

Helsingin kaupungin psykiatrian ja päihdepalveluiden ylihoitaja Virpi Jaakkola kuvasi sitä uudenlaiseksi ja kehittyneeksi ajattelun sekä toiminnan viitekehykseksi päihde- ja mielenterveystyössä, jonka tavoitteena on asiakkaan osallisuus.

Keskeisimmät tavoitteet painottuvat asiakkaan omiin voimavaroihin ja hänen voimaannuttamiseen. Keskitytään asiakkaan osallisuuteen, henkilökohtaisen vastuun ja kontrollin vahvistamiseen elämän eri osa-alueilla sekä jokaisen omiin vahvuuksiin.

Kurssin ensimmäisellä tunnilla oli mukana kokemusasiantuntijapaneeli. Kokemusasiantuntijat kertoivat mitkä asiat olivat olleet tärkeitä kuntoutuessa. Jokainen heistä mainitsi toivon, joka kantoi eteenpäin syvimmissäkin kuopissa. Toivo ja optimistinen usko toipumisen mahdollisuuteen ovat tärkeitä toipumisessa. Kokemusasiantuntijat olivat tunteneet vertaiset ja verkostojen tuen merkittävinä. Toivon luominen ja ylläpitäminen kuuluu toipumisorientaatioon.

Toipumisorientaatioon kuuluu myös myönteisen minäkuvan luominen sekä stigman voittaminen. Myönteisen minäkuvan löytymiseen vaikuttaa merkittävästi subjektiivinen tunne yhteisöön kuulumisesta, ihmissuhteiden olemassaolo sekä tuen saanti muilta. Jokaisen on myös tärkeää löytää merkityksellisiä, elämänlaatua lisääviä sosiaalisia rooleja sekä päämääriä.

Kurssilla näytettiin Skotlannissa tehty video recoverystä=toipumisorientaatiosta. Se oli lyhyt mutta hyvin kiteytetty. Skotlannissa toteutetaan toipumisorientaatiota jo ympäri maata ja se on toiminut todella hyvin.

Aikaisemmin hoitosuhteissa asiakas on nähty yleensä hoidon objektina, jolloin hoitotahto on käyttänyt asiantuntijavaltaa. Kun asiakas on tuntenut itsensä holhotuksi, se on aiheuttanut passivoitumista, merkityksettömyyden sekä ulkopuolisuuden tunteita. Toipumisorientaatiossa taas asiakkaasta tulee osallinen oman hoitonsa suunnittelussa, sekä siinä edetään hänen mukaansa.

Toipumisorientaatiossa ei keskitytä diagnooseihin tai kaavamaisiin hoitokäytäntöihin. Ihmistähän ei voi motivoida ulkoapäin painostaen. Motivaatio voi löytyä kuntoutujan omista tavoitteista ja mielenkiinnon kohteista. Toipuminen on ikään kuin kasvuprosessi kuin paraneminen. Toipuminen on sitä, että elämä nähdään mielekkäänä sairaudesta huolimatta.

Edelleenkään toipumisorientaation tarkoituksena ei ole poistaa lääkityksiä tai muita tärkeitä hoitomuotoja.

Kakspy ry, Finfami Uusimaa, sekä Kukunori ry, aloitti uuden Stea rahoitteisen hankkeen 4-5/2018. Hankkeen nimi on LOV ME ja hanke on kolmivuotinen. LOV ME:n tavoitteena on positiivisen mielenterveyden vahvistaminen kokeilukulttuurin keinoin. Kakspy ry hallinnoi hanketta, joka toimii pääkaupunkiseudulla sekä Kymenlaaksossa. LOV ME -hankkeesta löytyy paljon lisää esimerkiksi hankkeen omilta Facebook-sivuilta.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Toipumisorientaatio”

  1. Termi toipumisorientaatio oli minulle vieras termi, mutta sain kirjoituksesi kautta siitä kattavan kuvan. On hyvä, että toipumusorientaatiossa asiakas saa olla osallinen ja näin olla motivoitunut. Tätä tarvitaan aina, kun on kyse ihmisen henkilökohtaisesta asiasta tai tilanteesta. Oli kiva oppia uusi termi. Sain intoa perehtyä siihen lisää.

Kommentoi