Kotoutumislaki

Maahanmuuttajan kotoutumisessa seuraa monta lakia, tässä postauksessa keskitymme lakiin kotoutumisen edistämisestä. 

Mikä on kotoutumislain tarkoitus? Kotoutumislailla edistetään ja tuetaan maahanmuuttajan mahdollisuutta toimia ja osallistua suomalaisessa yhteiskunnassa aktiivisesti. Lain tarkoituksena on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Myönteinen vuorovaikutus eri väestöryhmien kesken. Maahanmuuttajan vaikutusmahdollisuuksia, osallisuutta ja kaksisuuntaista kotoutumista tuetaan laissa säädetyillä toimenpiteillä. (Kotoutuminen.fi 2022.) 

Mitä palveluita ja tukevia toimenpiteitä maahanmuuttajalle tarjotaan erityisesti alkuvaiheessa? Maahanmuuttajalle tarjotaan kielten, kuten suomen ja ruotsin kielen opetusta. Tietoa yhteiskunnasta ja kulttuurista sekä mitä koulutus- tai työllistymismahdollisuuksia hänellä on. (Kotoutuminen.fi 2022.) 

Toimenpiteillä ja palveluilla on tavoitteena edistää maahanmuuttajan mahdollisuutta saavuttaa tasavertainen asema muun väestön kanssa yhteiskunnassa oikeuksien ja velvollisuuksien osalta. (Kotoutuminen.fi 2022.) 

Keitä kotoutumislaki koskee? Henkilöä, jonka oleskelulupa Suomessa on voimassa, jolle on myönnetty oleskelukortti ulkomaalaislain mukaisesti tai jolla on rekisteröity oleskeluoikeus. EU:n ja Pohjoismaiden kansalaisia ja heidän perheenjäseniään koskee myös tämän lain soveltamisala. Laki ei koske henkilöä, jolla on Suomen kansalaisuus. Laissa mainittuihin palveluihin ja toimenpiteisiin on mahdollisuus maahan tilapäisesti muuttaneella henkilöllä. Henkilöt, jotka ovat tällaisia ovat työn perusteella tilapäisen oleskeluluvan saaneet tai opiskelijat. (Kotoutuminen.fi 2022.) 

Jäin kuitenkin pohtimaan seurataanko palveluiden käyttöä kuinka paljon ja onko mahdollista, ettei osa ota palveluita tai toimenpiteitä vastaan? 

Kuva: Pixabay

Lähteet 

Kotoutuminen.fi 2022. Laki kotoutumisen edistämisestä. Kotoutumislaissa säädetään kotoutumista tukevista palveluista. Viitattu 14.2.2022. https://kotoutuminen.fi/laki-kotoutumisen-edistamisesta  

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

2 ajatusta aiheesta “Kotoutumislaki”

  1. Ymmärsin, että alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma on järjestettävä ja henkilö myös velvoitetaan siihen osallistumaan. Kotoutumissuunnitelman kestoa voidaan tarpeen vaatiessa myös pidentää, mikäli maahanmuuttajalla on erityinen syy tähän. Maahanmuuttaja on velvollinen noudattamaan kotoutumisuunnitelmassa laadittuja tavoitteita, sekä osallistumaan sovittuihin palveluihin ja toimenpiteisiin.

    Kuitenkin on pieni määrä maahanmuuttajia, jotka eivät osaa suomea tai englantia, vaikka olisivat asuneet maassa jo pidempäänkin. Tämä varmasti on suuri haaste yhteiskuntaan integroitumisen näkökulmasta. Maahanmuuttajan itsensä kannalta myöskin arkinen asiointi on vaikeaa. Traumatausta voisi olla mahdollinen syy tähän? Olisi mielenkiintoista tietää, että kuinka näissä tapauksissa on tuettu maahanmuuttajaa ja minkälaisia tukimuotoja vaihtoehtoisesti tarjottu.

    1. Kiitos Heidi selvennyksestä. Olen myös samaa mieltä, että kieli voi olla haaste integroitumisessa ja kuitenkin jo pelkkä asiointi vaikka kaupassa tai apteekissa voi olla hankalaa. Sosiaalinen kanssakäyminen ja verkostoituminen toki auttaa edistämään maahanmuuttajan kielitaitoa mutta esimerkiksi pääkaupunkiseudulla kielikurssit voivat olla hyvinkin nopeasti täynnä. Yhdessä blogi-kirjoituksessamme käytiin läpi maahanmuuttajien kielitaitoa ja löysin sieltä linkin sivustolle, joka on tarkoitettu esimerkiksi turvapaikanhakijoille ja Suomeen kotoutujille.

Kommentoi