maahanmuutto

Ei ole helppoa rikkoa lasikatot

Tässä blogikirjoituksessa puhun avioliiton ja kotoutumisprosessin kautta muuttaneiden naisten kohtaamisista vaikeuksista. Tämä on sellainen asia, josta olen halunnut kirjoittaa pitkään. Koska itse olen asunut vuosia maassa, jossa oli ulkomaille pakenemisen olosuhteita. Monet lähipiirini naiset menivät naimisiin ja muuttivat Eurooppaan sellaisten ihmisten kanssa, joita he eivät olleet koskaan tavanneet tai nähneet, haaveena avioliitosta ja suuresta Euroopasta […]

Ei ole helppoa rikkoa lasikatot Read More »

Vanhuus ja Maahanmuutto

Miltä kuulostaa olla sekä vanha että maahanmuuttaja? Miltä tämä sinussa tuntuu? Vanhuuden eläminen uudessa ja vieraassa maassa ei kuulu monen vanhan ihmisen unelmaan. Vanhuus on ajanjaksoa, jolloin terveys, sosiaaliset suhteet, tulot, sosiaaliset roolit ja asema heikkenevät. Tänä aikana vanhukset ovat yleensä vaarassa joutua ulos yhteiskunnasta. Se on ajanjakso, jolloin yksinäisyyden tunne ja hyödyttömyyden tunne koetaan

Vanhuus ja Maahanmuutto Read More »

Lisääntynyt Maahanmuutto ja Integraatio

Mitä integraatio on? Ovatko integraatio ja assimilaatio sama asia? Integraatio on prosessi, jossa maasta toiseen muuttava henkilö löytää paikkansa yhteiskunnassa ja muuttaa. Integraatio ja assimilaatio ovat kaksi erillistä käsitettä, joita ei pidä sekoittaa tässä vaiheessa. Assimilaatio tarkoittaa kulttuurin, kielen, uskonnon unohtamista eli alkuperäisen taustakulttuurin jättämistä. Toisin sanoen integraatio on tila, jossa on uusi jäsen ja

Lisääntynyt Maahanmuutto ja Integraatio Read More »

Maahanmuuttajien kotoutumisen seuranta

Kotoutumislain (2010/1386) 2 luvun 18§:n mukaan kotoutumista ja kotoutumissuunnitelman toteutumista seurataan vastaavan viranomaisen eli kunnan tai TE-toimiston toimesta. Kunnan velvollisuus on tarkistaa maahanmuuttaneen kotoutumissuunnitelma vähintään kerran vuodessa tai palvelutarpeen mukaisesti (Kotoutuminen.fi 2022a).

Maahanmuuttajien kotoutumisen seuranta Read More »

Kotiudunko vieraaseen maahan? mitä kotoutuminen tarkoittaa?

Kun vierasmaalainen pakolainen eli maahanmuutaja on tullut suomeen, ja saanut myöteisen päätöksen tehdään hänelle alkukartoitus. Siihen kuuluu ohjausta, neuvontaa ja selvitetään mitä palveluja henkilö tarvitsee yhdessä kunnan ja TE-toimiston kanssa. selvitetään myös mitä jo osaa ja sitten tehdään kotoutussuunnitelma

Kotiudunko vieraaseen maahan? mitä kotoutuminen tarkoittaa? Read More »

Maahanmuuttajien yhdenvertaisuus ja syrjintä

Yhdenvertaisuudella ja syrjimättömyydellä tarkoitetaan, ettei ketään saa syrjiä, iän, kielen, alkuperän, kansalaisuuden, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, terveydentilan, perhesuhteiden, vammaisuuden, seksuaalisen tai jonkun muun henkilöön kohdistuvan syyn perusteella. Näitä seuraa yhdenvertaisuuslaki, joka tarjoaa yhdenvertaisuutta edistämään konkreettisia välineitä. Kaikilla ihmisillä täytyy olla mahdollisuus yhdenvertaisesti saada palveluita, kouluttautua tai tehdä töitä. Kotoutumislaki ohjaa myös maahanmuuttajien yhdenvertaisuuden

Maahanmuuttajien yhdenvertaisuus ja syrjintä Read More »

Maahanmuutto voi olla kriisi, joka vaikuttaa mielenterveyteen

Yksi tärkeimmistä ihmisen kokonaisvaltaiseen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttava tekijä on psyykkinen hyvinvointi. Tässä blogi postauksessa käsittelen maahanmuuttajien mielenterveyttä, mitkä asiat voivat vaikuttaa ja miten niitä voitaisiin ennalta ehkäistä. On selvää, että hoitamattomana mielenterveysongelmat voivat haitata sekä vaikeuttaa maahanmuuttajien kotouttamista.

Maahanmuutto voi olla kriisi, joka vaikuttaa mielenterveyteen Read More »

Kriisin keskellä

Ihminen voi juuttua maahanmuuttoprosessin eri vaiheisiin ja tilanne voi kriisiytyä. Pahan olon pitkittyessä kannattaa hakea apua ammattilaiselta. Maahanmuuttoprosessin tuomien muutoksien käsittely ja niihin sopeutuminen on yksilöllistä. Käsittelyyn vaikuttavat muun muassa aiemmat mahdollisesti traumaattiset elämänkokemukset, maahanmuuton syyt, turvapaikan odottamisen pituus ja epävarmuus tulevasta sekä sosiaalinen tuki. (MIELI 2022).

Kriisin keskellä Read More »