Perhe on parasta paikan päällä

Kuva: Pixabay.

YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaan jokaisella aikuisella ihmisellä on oikeus perustaa perhe. Perheellä on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojaan. (YK 2022.) Tästä lähtökohdasta ajatellen on vain luonnollista, että turvapaikanhakijan perhe voi seurata myönteisen turvapaikkapäätöksen saanutta hakijaa, ja asettua asumaan Suomeen. Tässä kirjoituksessa tutustun perheenyhdistämisen prosessiin tarkemmin kansainvälisen suojelun perusteella turvapaikan saaneen näkökulmasta.

Suomesta turvapaikan saanut henkilö on perheenkokoaja, jonka kotimaahan jääneet perheenjäsenet voivat hakea oleskelulupaa Suomesta perhesuhteiden perusteella. Perheenjäsenyys on erikseen määritelty: aviopuoliso, avopuoliso, rekisteröity parisuhdekumppani, lapsi ja alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja ovat perheenjäseniä Suomessa. Määritelmä pätee Suomen kansalaisiin ja muihin ulkomaalaisiin kuin EU-kansalaisiin. (Maahanmuuttovirasto 2022a.)

Kuinka haetaan?

Kun em. perheenkokoaja on saanut turvapaikan, on ulkomaille jääneellä perheenjäsenellä 3 kk aikaa hakea oleskelulupaa ilman, että toimeentuloedellytystä vaaditaan. Perheenjäsenen täytyy itse hakea lupaa ulkomailla Suomen edustustosta. Jos perhe perustetaan perheenkokoajan jo saavuttua Suomeen, edellytetään turvattua toimeentuloa. Toimeentuloedellytys tarkoittaa, että Suomesta turvapaikan saaneen on pystyttävä elättämään perheensä täällä. (Sisäministeriö 2022a.)

Maahanmuuttovirasto (2022) mainitsee kotisivuillaan, että toimeentulo tarkoittaa perheenkokoajan  nettotyötuloja. Lapsilisä kelpuutetaan tuloiksi, mutta toimeentulotukea ei. Lisätietoja ja euromääriä voi tutkia tarkemmin https://migri.fi/toimeentuloedellytys-kansainvalista-suojelua-saaneen-perheenjasenelle . Turvatun toimeentulon edellyttämisessä on myös poikkeuksista, joista löytyy infoa em. linkistä. (Maahanmuuttovirasto 2022b.)

Perhesiteen perusteella oleskelulupaa hakevalla tulee olla:

  • alkuperäinen avioliittotodistus
  • lapsen syntymätodistus (jos perheenkokoaja on alle 18-vuotias).

Jos hakijalta puuttuu em. asiakirjat, voidaan hänet ja/tai perheenkokoaja kutsua haastatteluun perhesuhteen todentamiseksi. Haastattelijan tulee olla joko Suomen edustuston tai Maahanmuuttoviraston virkamies. Biologisen perhesiteen todistamista varten hakijalta voidaan hänen suostumuksellaan ottaa DNA-testi. Aloite testiin tulee Maahanmuuttovirastolta, hakija ei voi sitä vaatia. (Maahanmuuttovirasto 2022a.)

Mikäli hakijalle myönnetään oleskelulupa perhesiteen perusteella, saa hän sen jälkeen työnteko- ja opiskeluluvan (Maahanmuuttovirasto 2022b).

Pähkinänkuoreen puristettu hakuprosessi on vain yhdestä näkökulmasta kirjoitettu. Myöntämisen perusteena olevat toimeentulon edellytykset ovat olleet välillä keskustelun aiheina, samoin kuin kysymys -kuka kuuluu perheeseen-. Sisäministeriön sivuilla näkyy linkki säädösmuutoksen käsittelyyn, jossa on tarkoitus muuttaa ulkomaalain säädöksiä mm. toimeentuloedellytyksen poistamista kansainvälistä suojelua saavan alaikäisen perheenjäsenten oleskeluluvan edellytyksenä (Sisäministeriö 2022b).

Henkilökohtaisesti ajatellen perheen yhdistäminen olisi ensisijaista aina, jos Suomi on valmis antamaan turvapaikan sitä hakeneelle. Mielestäni jo turvapaikkahakemuksen yhteydessä tulisi selvittää hakijan perhesuhteet ja edellytykset perheenjäsenten muutolle ilman aikarajoja. Hakuprosessi on raskas, miksi siis pitkittää sitä.

”Everything will be okay in the end. If it’s not okay, it’s not the end”. – John Lennon.

Lähteet:

Maahanmuuttovirasto 2022a. Perheenjäsenen luokse Suomeen. Viitattu 12.3.2022. https://migri.fi/perheenjasenen-luokse-suomeen

Maahanmuuttovirasto 2022b. Toimeentuloedellytys kansainvälistä suojelua saaneen perheenjäsenelle. Viitattu 12.3.2022. https://migri.fi/toimeentuloedellytys-kansainvalista-suojelua-saaneen-perheenjasenelle

Sisäministeriö 2022a. Perheenyhdistäminen. Viitattu 12.3.2022. https://intermin.fi/maahanmuutto/maahanmuuttopolitiikka/perheenyhdistaminen

Sisäministeriö 2022b. Viitattu 12.3.2022. https://intermin.fi/hankkeet/hankesivu?tunnus=SM023:00/2020 Yhdistyneet kansakunnat 2022. Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. Viitattu12.3.2022. https://www.ykliitto.fi/sites/www.ykliitto.fi/files/ihmisoikeuksien_yleismaailmallinen_julistus_1.pdf

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi