Kiusaaminen: seuraukset ja puuttuminen

Usein ajatellaan, että jotain kiusataan erilaisuutensa vuoksi. Kiusaamisen syy on kuitenkin täysin kiusaajien kehittämä ja kuka tahansa voi joutua kiusaamisen kohteeksi. Kiusatulle luodaan sellaista mainetta, että hänen kanssaan ei haluta olla. (Hamarus 2022.) Kiusaaminen voi tapahtua esimerkiksi haukkumalla, ilkeillä puheilla, tönimällä, lyömällä tai ulkopuolelle jättämisellä. Kiusaaminen voi olla oikeastaan minkälaista toimintaa tahansa, jonka pyrkimyksenä on toisen loukkaaminen ja vahingoittaminen. (Kiusaaminen 2021.)

Kiusaaminen voi vaikuttaa niin identiteettiin kuin itsetuntoonkin. Ihminen, jota on aina nimitelty joksikin, alkaa myös helposti nähdä itsensä sillä tavalla. Aivotutkimusten perusteella on todettu kiusaamisesta jäävän samanlainen jälki aivokuoreen kuin kidutuksesta. Kiusaaminen on asia, joka jää mieleen pitkäksi aikaa ja sillä voi olla jopa traumatisoivat seuraukset. (Hamarus 2022.)

Kiusaamisen perimmäinen syy on kiusaajan vallan ja tietynlaisen roolin hakeminen ryhmässä. Kiusaaja koittaa kiusaamalla pitää kavereita ympärillään ja usein näin tapahtuukin pelon varjolla, sillä kiusaajan kaverit koittavat välttää itse tulevansa kiusatuiksi. (Hamarus 2022.)

Nettikiusaaminen täyttää usein rikoslain tunnuspiirteitä. Tällaisissa tapauksissa on syytä ottaa yhteyttä poliisiin ja tehdä rikosilmoitus. Sivustosta riippuen voidaan ottaa yhteyttä ylläpitävään tahoon sivujen poistamiseksi, lisääjän henkilöllisyyden selvittämiseksi tai henkilön sulkemiseksi pois kyseisestä yhteisöstä. On myös hyvä muistaa pitää salasanat ja tunnukset salassa, sillä aina on mahdollista, että hyväkin ystävä riitatilanteen sattuessa väärinkäyttää niitä tai antaa muille eteenpäin. (Hamarus 2022.)

Kuva: Pixabay

Millaisia vaikutuksia kiusaamisella on? Miten kiusaaminen vaikuttaa kiusaajaan?

Kiusaamisella on vaikutusta myös sosiaalisissa suhteissa. Usein torjutuksi tultuaan voi kiusattu pelätä toisten seuraan hakeutumista. Luottamuksen rakentaminen kiusattuun voi olla haasteellista. Kiusatulle saattaa kokemuksistaan johtuen syntyä sosiaalisten tilanteiden pelkoa tai jopa paniikkihäiriöitä. (Hamarus 2022.)

Kiusaamisella on myös vaikutusta kiusaajaan. Kiusaaja saattaa esimerkiksi tuntea syyllisyyden tunnetta koko elämänsä ajan tai sisäistää vääränlaisen tavan ihmissuhteiden hallitsemiseen. Tutkimuksissa on myös todettu kiusaajanuorilla olevan yli kymmenkertainen riski käytöshäiriöihin verrattuna sellaisiin nuoriin, ketkä eivät ole osallisina kiusaamiseen. Kiusaamiseen puuttumisella on siis positiivisia vaikutuksia myös kiusaajalle tulevaisuudessaan. (Hamarus 2022.)

Mitä voin tehdä, kun itseä tai jotain toista kiusataan?

 • Kerro ja keskustele asiasta jonkun luotettavan aikuisen kanssa. Vanhempien lisäksi voi kertoa esimerkiksi opettajalle, kuraattorille tai terveydenhoitajalle.
 • Pidä päiväkirjaa tapahtuneesta ja paikalla olleista henkilöistä päivämäärineen tarvittavana dokumentointina. Myös nettikiusaaminen on tärkeää aina dokumentoida esimerkiksi kuvakaappauksena.
 • Keskustele muiden kiusattujen kanssa vertaistuen saamiseksi ja kokemusten jakamiseksi. Keskity tekemään asioita, jotka auttavat tunteiden käsittelyssä.
 • Koita muistaa, että kiusaaminen ei ole sinun syysi ja vika ei ole sinussa. Pidä yllä kaverisuhteita ja pyri keskittymään hyviin asioihin elämässä kiusaamista enemmän. (Hamarus 2022.)

Jokainen voi etukäteen miettiä, kuinka toimisi tilanteessa, jossa jotakin kiusataan. Onko sopivaa nauraa mukana ilkeälle vitsille toisesta tai levittää huhupuheita? Aina voit myös itse pyytää kiusattua mukaan ja olla ystävällinen, kehua ja antaa hyvää palautetta. Voit myös muuttaa pahan puhumisen kierrettä kertomalla jotain hyvää toisille kiusatusta ihmisestä. (Hamarus 2022.)

Kuva: Pixabay

Uskoisin, että jokaisella meistä on jonkinlainen kiusaamiskokemus lapsuudestaan tai nuoruudestaan. Onko sinua joskus kiusattu? Oletko itse kiusannut jotakuta? Oletko ollut todistamassa kiusaamistilannetta, puutuitko kiusaamiseen? Minkälaisia ajatuksia tai mahdollisia muistoja omakohtaisista kokemuksista tämä aihe sinussa herätti?

Itsessäni tämä aihe herättää paljon ajatuksia jo pelkästään ammatin puolesta. Lasten ja nuorten kanssa työskennellessä on erityisen tärkeää havaita kiusaaminen ja puuttua siihen nopeasti. Työssä olisikin hyvä jo etukäteen miettiä erilaisia keinoja kiusaamisen ehkäisemiseksi.

Lähteet:

Hamarus, P. 2022. Kiusaaminen. Tietopiste. Nuortenlinkki. Viitattu 11.3.2022. https://nuortenlinkki.fi/tietopiste/tietoartikkelit/mielenterveys/kiusaaminen

Kiusaaminen 2021. Vanhemmille. Mannerheimin lastensuojeluliitto. Viitattu 11.3.2022. https://www.mll.fi/vanhemmille/tukea-perheen-huoliin-ja-kriiseihin/kiusaaminen/

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

7 ajatusta aiheesta “Kiusaaminen: seuraukset ja puuttuminen”

 1. Todella hyvä aihe! Työskentelen lastensuojelulaitoksessa, jossa kiusaaminen on jollain tasolla jokapäiväinen ilmiö. Kiusaamista ei välttämättä tapahdu sellaisissa tilanteissa, joissa on aikuisia paikalla, mutta kiusaamiselle löytyy aina aika ja paikka. Välillä kiusaamiseen liittyy vakavaakin väkivaltaa. Tilanne on sinänsä hankala, koska saman katon alle on laitettu joukko henkilöitä, jotka eivät välttämättä haluaisi olla toistensa kanssa missään tekemisissä jos saisivat itse valita.

  Työpaikallani kiusaamiseen puututaan aina ja sitä pyritään ehkäisemään viimeiseen saakka. Kiusaamisen kohteena olevia nuoria esimerkiksi saatetaan kouluun, vaikka koulu sijaitsee samassa rakennuksessa. Aikuiset ovat jatkuvasti läsnä tilanteissa, joissa nuoret ovat laitoksen yleisissä tiloissa. Monilla sijoitetuilla lapsilla ja nuorilla on puutteita esimerkiksi sosiaalisessa havaitsemisessa ja se aiheuttaa ristiriitoja, sekä hyljeksimistä. Aikuista tarvitaan joka hetki ohjaamaan vuorovaikutusta. Silti kiusaaminen menee välillä siihen pisteeseen, että Ankkuripoliisi selvittelee asiaa. Kiusaamisella on myös ikäviä lieveilmiöitä, kuten lahjominen, jotta tulisi hyvöksytyksi, eikä kiusatuksi. Tätä pyritään ennakoimaan ja estämään, mutta kuten jo aiemmin mainitsin, nuoret ovat taitavia toimimaan siten, että aikuiset eivät huomaa.

  Puutun kiusaamiseen aina! Silloinkin jos satun näkemään sitä vaikkapa vapaa-ajallani. Kotikylälläni on kauppa, jonka kauppias keksi tehdä kaupasta kiusaamisvapaan vyöhykkeen, eli kiusattu voi tulla kauppaan odottamaan, että tilanne on ohi ja turvallinen. Kaupan henkilökunta auttaa kiusattua.

  1. Kiitos kommentistasi! Tämä olikin minulle täysin uusi tieto, että jotkut kaupat ovat julistettu kiusaamisvapaiksi vyöhykkeiksi. Aloinkin heti tutkimaan asiaa enemmän, joten jaetaanpa tietoa asiasta eteenpäin!

   MLL toimii K-Marketin yhteistyökumppanina kiusaamisen ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. MLL on jakanut tietoa kiusaaamisesta ja neuvonut kauppiaita ja henkilökuntaa, kuinka toimia kiusaamistilanteessa. K-marketeissa on aina paikalla aikuinen, joka kuuntelee ja auttaa etsimään apua tällaisen tilanteen havaitessaan. (K-Marketit ovat kiusaamisvapaita vyöhykkeitä 2022.)

   Lähteet:
   K-Marketit ovat kiusaamisvapaita vyöhykkeitä 2022. Oman kylän kauppa. K-ruoka.https://www.k-ruoka.fi/artikkelit/oman-kylan-kauppa/kiusaamisvapaa

 2. Tämä aihe ei koskaan vanhene, mikä on tietysti valitettavaa. Kiusaaminen on tullut vieläkin helpommaksi juurikin sosiaalisenmedian yms. vuoksi. Ja tuntuu, että kiusaaminen on muuttunut entistä raaemmaksi vai uutisoidaanko siitä vain enemmän nykyään? Useampikin kuolemaan johtanut pahoinpitely on viime vuosina ollut otsikoissa ja nuorten ihmisten tekemänä. Tämä on todella huolestuttavaa ja järkyttävää.

  Muistan itse liikkuneeni teini-iässä porukassa, jossa oli useampi kiusaaja. Se ei kuitenkaan estänyt minua puuttumasta tilanteisiin. Perheessäni oli hyvin iskostettu päähäni, ettei ketään kiusata ja siihen on aina puututtava. Ne jotka “porukassani” kiusasivat, olivatkin usein niitä, joilla omat kotiolot eivät olleet parhaimmillaan tai heillä oli itsellään paljon psyykkistä kipuilua.

  Kiitos hyvästä postauksesta!

 3. Hei, Jutta, Kiitos hyvästä blogistasi.

  Aihe koskettaa minua monella tavalla. Tällä hetkellä työskentelen varahaiskasvatuksen puolella, jossa meille on ehdottoman tärkeää se, että kaikilla on turvallinen mieli olla päiväkodissa. Ketään ei kiusata. Toki sitä valitettavasti tapahtuu, mutta silloin on meidän aikuisten tehtävä puuttua siihen ja käydä tilanne läpi niin kiusaajan kuin kiusatun kanssa.

  Tunnekasvatus on tässä hyvä apu. Varhaiskasvatuksessa tunnekasvatusta pystytään tekemään arjen tilanteissa, jolloin sille ei tarvita välttämättä erikseen omaa tuokiota. Kun omata tunteet pystyy tunnistamaan, pystyy tunnistamaan myös toisen. Kehittyy taito eläytyä toisen asemaan. (Labopen 2020.)

  Itselläni on kokemusta myös kiusaamisesta ala-asteella. Kiusaaminen oli nimittelyä. Ylä-asteelle siirtyessä se loppui. Hyvä niin.

  Ala-aste ikäisenä kiusaaminen tuntui pahalle. Onneksi minulla oli ystäviä, jotka pitivät puoliani. Ja ihana perhe. Ylä-asteella yksi kiusaajista tuli jopa pyytämään minulta anteeksi. Tämä oli positiivinen kokemus.

  Aurinkoista viikon jatkoa sinulle.

  Lähteet:

  Labopen, 2020. Lapsen tunnekasvatustaitojen kehittäminen varhaiskasatuksessa. Viitattu 21.3.3022. https://www.labopen.fi/lab-pro/lapsen-tunnekasvatustaitojen-kehittaminen-varhaiskasvatuksessa/

  1. Kiitos kommentistasi! Varhaiskasvatuksessa on pyrittykin kiinnittämään enemmän huomiota ja puuttua aktiivisemmin ja ennaltaehkäisevällä tavalla kiusaamiseen. Tästä esimerkkinä on varhaiskasvatuksessa käytettävä Kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma sekä Kiusaamiseen puuttuminen ja seuranta -lomake, joiden avulla pystytään helposti dokumentoimaan tapahtunutta ja suunniteltuja toimenpiteitä.
   (Kiusaamisen ehkäisyn ja kiusaamiseen puuttumisen suunnitelma 2022.)

   Lähteet:
   Kiusaamisen ehkäisyn ja kiusaamiseen puuttumisen suunnitelma 2022. Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma. Varhaiskasvatus. Pedanet. Viitattu 31.3.2022. https://peda.net/laukaa/paivahoito/kes/kes/kpjsl

 4. Terve

  Kiitos erittäin hienosta kirjoituksesta ja aiheesta, joka on vuodesta toiseen hyvinkin ajankohtainen ja tärkeä aihe. Itsellä ei ole kokemusta kiusaamisesta henkilökohtaisella tasolla kummassakaan roolissa. Eli henkilökohtaisella tasolla, en pysty aiheeseen syvällisesti heittäytymään.

  Ajattelen aihetta hyvin paljon kahden lapseni kautta, joiden turvallisuus ja hyvinvointi on itselleni maailman tärkein asia. Vuosien saatossa olen heidän kauttansa törmännyt kiusaamiseen ja niitä selvitellyt.

  Valitettavan usein esimerkiksi kouluissa kiusaamiseen suhtaudutaan edelleenkin hyvin kevyesti ja erinäisiin asioihin reagoidaan hitaasti. Yleensä asioihin puututaan vasta, kun tilanne on edennyt äärimmilleen.

  Toki syy ei ole koululaitoksissa, vaan hyvin pitkälti vanhemmissa ja kasvatuksessa. Moni asia lähtee sieltä kotioloista, kuten myös kiusaamisen kitkeminen ja aiheeseen ja tapahtumiin puuttuminen.

  Nykypäivänä oman haasteensa luo nimenomaan blogissasi mainittu netti kiusaaminen tai ylipäätään sosiaalisessa mediassa tapahtuva kiusaaminen, joka jää helposti ulkopuolisilta huomaamatta.

  Aihe oli tosiaan mielenkiintoinen ja voimakkaita ajatuksia ja mielipiteitä herättävä. Kiitos siitä!

 5. Kiitokset vielä kaikille kommentoijille yhteisesti omakohtaisten kokemuksienne ja mielipiteidenne jakamisesta! Mukava nähdä, että teksti on herättänyt paljon ajatuksia ja keskustelua.

  Todella tärkeitä pointteja nostitte esille aiheeseen liittyen, kuten sen harmillisen pointin nettikiusaamisen huomaamattomuudesta tai siihen puuttumattomuudesta. MLL on koonnut sivuilleen hyviä neuvoja, kuinka voi asian ottaa puheeksi tai muuten toimia, kun epäilee lapsen tai nuoren joutuneen kiusatuksi netissä. Aiheesta voi lukea MLL:n sivuilta osioista “Nettikiusaaminen”.

  Lähteet: Nettikiusaaminen 2021. Vanhempainnetti. MLL.https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/hyvinvointia-digiajassa/nettikiusaaminen/

Kommentoi