400 päivää

Huoltajan työttömyys lapsen huono-osaisuuden taakaksi jo lapsuudessa

Suomalainen arvostaa työtä ja suomalaisessa yhteiskunnassa arvostetaan työntekoa. Luomamme yhteiskunta ja sosiaalipolitiikka on luotu siten, että ihmiset työllistyisivät parhaansa mukaan ja pysyisivät vielä työelämässä mahdollisimman kauan. Työttömyyden päällä leijuu vahva leima, joka toimiessaan ehkäisee työttömyyttä, mutta pahimmillaan voi johtaa päinvastaiseen vaikutukseen, jos työtön henkilö kokee leiman vahvasti, voi se olla työllistymisen esteenä. ( Torniainen, 14.)  […]

Huoltajan työttömyys lapsen huono-osaisuuden taakaksi jo lapsuudessa Read More »

Työttömyyden monet kasvot

Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen (2021) mukaan Suomessa oli joulukuun 2021 lopussa työ­ ja elin-keinotoimistoissa sekä kuntakokeiluissa kaikkiaan 570 800 työnhakijaa. Työnhakijoista oli työttömiä työnhakijoita 275 300. Eroa sukupuolittain oli katsauksen mukaan jonkin verran, työnhakijoista miehiä oli 58 %, naisia 42 %. Ikäjakaumaa tarkasteltaessa käy ilmi, että yli 50-vuotiaita oli työttömänä hieman yli 105 000 henkilöä,

Työttömyyden monet kasvot Read More »

400 päivää… ja elämä jatkuu?

Ansiosidonnainen työttömyysturva kestää tilanteesta riippuen 300, 400 tai 500 päivää. Sen jälkeen tulee uusi päivä, jolloin kalenteri on edelleen tyhjä. Miten tähän on tultu? Kuinka tästä selvitään? Blogissa 400 päivää viisi sosionomiopiskelijaa pohtii pitkäaikaistyöttömyyttä sekä koulutuksellista ja ammatillista syrjäytymistä eri tulokulmista.

400 päivää… ja elämä jatkuu? Read More »

Vuosi vaihtui – mitä kuuluu pitkäaikaistyöttömyydelle?

Vuosi vaihtui ja on tilinpäätösten aika. Tilastokatsaukset viime vuoden työttömyyslukemista ovat valmistuneet ja asiantuntijat kommentoivat niitä eri medioissa. Uutiset ovat samaan aikaan sekä hyviä että huonoja. Joulukuussa 2021 työttömien määrä laski ja työllisten määrä nousi vuoden takaiseen verrattuna. Taloussanomien (2022) mukaan Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist hehkuttaa työvoiman voimallista kasvua ja työllisyysasteen trendin ylivoimaista ennätyslukemaa. Työllisyyden

Vuosi vaihtui – mitä kuuluu pitkäaikaistyöttömyydelle? Read More »