pitkäaikaistyöttömyys

Työttömien elämä ja uusi työhakumalli

Hallitus hahmottelee uutta mallia työn hakemiseen.  Mallin tavoite on tarjota työttömälle työnhakijalle entistä yksilöllisempää palvelua. Tukea uudessa mallissa tulisi etenkin työttömyyden alkuvaiheessa. Uudessa mallissa työtä tulisi hakea säännöllisesti kuten vanhassakin jotta oikeus työttömyysetuuteen säilyy. Mallissa kuitenkin lyhennettäisiin työttömyysetuuksiin liittyviä karensseja. Uusi työnhakumalli on pohjoismaisen työvoimapalvelumallin mukainen ja sen pitäisi tulla voimaan 1.5.2022. Uudistuneessa mallissa jokaisen …

Työttömien elämä ja uusi työhakumalli Lue lisää »

TYÖTTÖMÄN SOTE SOPPA

SOTE UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA Suomen yksi isoimmista hallinnollisista uudistuksista on Sote- uudistus. Tammikuussa 2023 vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta sekä kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Helsinki on ainoa kaupunki, jolla tulee säilymään sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen vastuu. Uudistuksen tavoitteena on turvata kaikille yhdenvertaiset sekä laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueilla …

TYÖTTÖMÄN SOTE SOPPA Lue lisää »

Kannustinloukkujen ja sanktioiden pelikentällä

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA julkaisi helmikuun alussa selvityksen kannustinloukuista Suomessa (https://www.etla.fi/julkaisut/kannustinloukut-suomessa/). ETLA:n tutkimia kannustinloukkuja on kahta tyyppiä: työttömyysloukussa olevan käteen jäävä tulo kasvaisi korkeintaan 20 %, mikäli hän vastaanottaisi työtä. Tuloloukussa olevan ei kannata ottaa vastaan lisätyötä, koska siitä jäisi käteen kovin vähän. Tuloloukussa arvioitiin olevan yli puoli miljoonaa suomalaista. Työttömyysloukussa arvioitiin olevan yli 136 000 …

Kannustinloukkujen ja sanktioiden pelikentällä Lue lisää »

Ei nimi miestä pahenna vai pahentako? 

Osatyökykyisestä täsmätyökykyiseksi  Vanha sananlasku sanoo:” Ei nimi miestä pahenna, jos ei mies nimeä.” Vanhat sananlaskut eivät sittenkään taida aina toimia tässä päivässä? Nieminen avasi edellisessä blogikirjoituksessamme osatyökykyisyyttä. Jatkan aiheesta pureutumalla osatyökykyisyydestä käytettyjen termien maailmaan. Eri sosiaalialan kentillä toimiville on tuttua käsitteiden muuttuminen niiden saadessa negatiivisia leimoja. Kehitysvammatyön historia tuntee polun vajaamielinen termistä kehitysvammainen henkilö termiin. …

Ei nimi miestä pahenna vai pahentako?  Lue lisää »

KAHVITTELUA JA LEHDENLUKEMISTA VAI ORJATYÖVOIMAA? 

MISTÄ KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA ON OIKEASTI KYSE  Kuntouttava työtoiminta herättää ihmisissä vahvoja mielikuvia. Olemme saaneet lukea mielipidekirjoituksia ja lehtiotsikoita orjatyöstä ja aikuisten piirileikeistä. Viimeisimmät THL tilastot kuntouttavasta työtoiminnasta ovat vuodelta 2019. Tilastojen pohjalta aiheesta julkaisi artikkelin mm. Taloussanomat. Artikkeli kirvoitti lukijoissa lähes 900 lukijakommenttia. Yksi kertoi juoneensa neljä tuntia kahvia ja toinen tehneensä täsmälleen samalla työpanoksella …

KAHVITTELUA JA LEHDENLUKEMISTA VAI ORJATYÖVOIMAA?  Lue lisää »

Työttömyyden vaikutukset hyvinvointiin

Jatkan seuraavassa blogiaiheessani syventyen työttömyyteen ja sen aiheuttamiin terveyseroihin työttömien ja työssäkäyvien välillä. Työttömyys on merkittävä tekijä terveyserojen selittäjänä Suomalaisessa yhteiskunnassa. Se lisää sairastavuutta kuin myös kuolleisuuttakin. Sairastavuus on siis työttömillä korkeammalla tasolla kuin työssäkäyvillä. Tämä johtaa siihen, että myös terveyspalveluiden tarve on suurempi. On myös riski, että työttömien terveydentilanteet heikentyvät entisestään ja esimerkiksi työllistyminen …

Työttömyyden vaikutukset hyvinvointiin Lue lisää »

Huoltajan työttömyys lapsen huono-osaisuuden taakaksi jo lapsuudessa

Suomalainen arvostaa työtä ja suomalaisessa yhteiskunnassa arvostetaan työntekoa. Luomamme yhteiskunta ja sosiaalipolitiikka on luotu siten, että ihmiset työllistyisivät parhaansa mukaan ja pysyisivät vielä työelämässä mahdollisimman kauan. Työttömyyden päällä leijuu vahva leima, joka toimiessaan ehkäisee työttömyyttä, mutta pahimmillaan voi johtaa päinvastaiseen vaikutukseen, jos työtön henkilö kokee leiman vahvasti, voi se olla työllistymisen esteenä. ( Torniainen, 14.)  …

Huoltajan työttömyys lapsen huono-osaisuuden taakaksi jo lapsuudessa Lue lisää »

Miltä tuntuu olla pitkään työttömänä?

Pitkittynyt työttömyys voi aiheuttaa monenlaista huolta ja ahdistusta. Esimerkiksi Suomen mielenterveys ry:n sivuilla puhutaan pitkäaikaistyöttömän ”sosiaalisesta kivusta” ja ulkopuolisuudesta. Keskustelin aiheesta koronapandemian vuoksi pitkään lomautettuna olleen Maijan (nimi muutettu) kanssa. Puhuimme mm. siitä, minkälaisia tuntemuksia epävarma työllisyystilanne ja pitkä lomautus on herättänyt.