Projektinhallinta ja viestintä

Veivaa ja voi hyvin – Opiskelijahyvinvoinnin avainsanat

Teksti: Noora Innanen, Niina Ora, Jukka Pyöttiälä, Milla Heinäjärvi & Anne Tamminen Opiskelua ja onnellisia hetkiä. Tämä artikkeli käsittelee opiskelijahyvinvoinnin projektia, joka toteutettiin Laurean Hyvinkään kampukselle tammikuussa aloittaneille sosionomiopiskelijoille. Alkupiste Aihe projektiin oli valmiiksi annettu ja liittyi Projektinhallinnan ja viestinnän-opintojaksoon, joten tässä työssä myös opeteltiin projektissa työskentelyä. Opintojakson lehtoreina toimivat Paula Väliaho vastaten projektinhallinnasta ja […]

Veivaa ja voi hyvin – Opiskelijahyvinvoinnin avainsanat Read More »

Stressin hallinnan apuvinkkejä opiskelun ja vapaa-ajan yhdistämiseen opiskeluaikoina

Teksti: Anna Salminen, Piia Haimi, Reetta Eve, Ronja Rajatalo & Shukri Moow Opiskelu ja opiskelijaelämä on avartavaa ja uudenoppimisen aikaa monelle opiskelijaelämää viettävälle. Opiskelijaelämään voi kuitenkin liittyä erilaisia haasteita, kuten oman arjen ja opiskeluun käytettävän työmäärän yhdistäminen omaan elämäntilanteeseen. Uusi elämänmuutos opiskeluiden parissa voi kuitenkin vaikuttaa jaksamiseen ja stressin hallintaan, mikä voi haastaa arjen ja

Stressin hallinnan apuvinkkejä opiskelun ja vapaa-ajan yhdistämiseen opiskeluaikoina Read More »

Päiväristeily onnistuneeseen ryhmädynamiikkaan

Laurean viisi sosionomiopiskelijaa osallistuivat projektinhallinta ja viestintä opintojaksolla projektinhallinta tehtävään, jonka tarkoituksena oli suunnitella ja ohjata kanssaopiskelijoille keinoja monimuoto-opiskelijoiden arjenhallintaan. Artikkelin tarkoituksena on kuvata projektin etenemisen prosessia ja millaisia kokemuksia se tuotti projektiryhmälle sekä ohjaukseen osallistuville opiskelijoille. Tekstin ovat kirjoittaneet sosionomiopiskelijat Antti Vallittu, Jenna Gärdström, Katja Virtanen, Markus Koski, sekä Taru Hotarinen. Tehtävänkulkua on valvonut

Päiväristeily onnistuneeseen ryhmädynamiikkaan Read More »

Tunteiden tunnistaminen osana arkea

Jännittäminen on luonnollinen reaktio, joka voi toimia joko voimavarana tai lamauttajana. Jokaisen on hyvä osata hallita jännittämisen tuomaa tunnetta. Jännittämisen hallinta, kuten myös muut tunnetaidot ovat tärkeä osa ihmisen jokapäiväistä toimintaa. Tämä artikkeli on tuotettu osana sosionomikoulutuksen projektinhallinta ja viestintä -opintojaksoa, jonka lehtoreina ovat toimineet Anja Mertanen ja Paula Väliaho. Opintojaksolla toteutettiin ryhmätöinä ennalta määritellyistä

Tunteiden tunnistaminen osana arkea Read More »

Projektityö opettaa ryhmässä toimimista

Kirjoittanut: Suvi Habrat, Emilia Hiivala, Lilja Lepistö-Osho, Sani Savolainen ja Eveliina Tamminen Tämä artikkeli on kirjoitettu ensimmäisen lukukauden aikana, juuri opintojen alettua. Artikkeli on kirjoitettu osana Projektinhallinta ja viestintä -opintojaksoa. Viestinnän lehtorina toimii Anja Mertanen ja Projektinhallinnan lehtorina Paula Väliaho. Artikkelissamme tarkastellaan projektityötä ja projektiryhmän toimivuutta sen myötä. Haasteellisen siitä teki olosuhteet ja sitoutuminen työn

Projektityö opettaa ryhmässä toimimista Read More »

Prokrastinaatio: Viime tingassa vai ajoissa?

Opintojen ja työn yhdistäminen Sosionomiopiskelijoina pääsimme helmikuussa sukeltamaan projektityön maailmaan projektinhallinnan opintojaksollamme. Aiheeksi ryhmämme sai opintojen ja työn yhdistämisen. Aiheemme muodostuikin kevään edetessä yhä enemmän ja enemmän ajankohtaiseksi valtion tukiin kohdistuvien leikkauksien myötä. Tästä seurasi myös projektissamme näkökulman ja suunnan muutosta ajanhallinnan tärkeydestä kohti stressinhallinnan taitoja. Alla kerromme projektityöskentelystä, johon pääsimme tutustumaan ensimmäistä kertaa. Haasteista

Prokrastinaatio: Viime tingassa vai ajoissa? Read More »

Oppimistapojen ja -taitojen hyödyntäminen opiskelijan arjessa

Artikkelin keskiössä on projektimme, joka keskittyi oppimistaitoihin ja niiden soveltamiseen. Alusta lähtien suunnitteluvaiheesta aina toteutukseen asti pyrimme ymmärtämään erilaisia oppimistapoja ja niiden merkitystä oppimisprosessissa. Tutkimme kohderyhmämme eli ammattikorkeakoulu opiskelijoiden kiinnostuksen kohteita ja sovelsimme saamaamme tietoa projektimme etenemiseen. Artikkelissa tarkastelemme erilaisia oppimistapoja, niiden vaikutusta oppimisprosessiin ja aivolohkojen roolia oppimisessa. Projektin keskiössä toimi kissatehtävä, jonka avulla harjoittelimme

Oppimistapojen ja -taitojen hyödyntäminen opiskelijan arjessa Read More »