Sosiaalialan vaikuttamistyö

Win-Win: Positiivisia kokemuksia monimuotoisuudesta ja työllistymisestä, osa 2

Ensimmäisessä blogissa Win-Win: Maahanmuuttajien työllistyminen varhaiskasvatukseen hyödyttää sekä yksilöitä, että yhteiskuntaa käsiteltiin syrjäytymisvaarassa olevan maahanmuuttajan palkkaamista varhaiskasvatusyksikön johtajan näkökulmasta. Blogin toisessa osassa aihetta käsitellään niin työyhteisön kuin maahanmuuttajan itsensäkin näkökulmasta. Työyhteisön ajatuksia maahanmuuttajien työllistymisestä Maahanmuuttajien työllistyminen on saanut työyhteisön näkemään monia positiivisia vaikutuksia työyhteisöön. Haastattelussa he kertovat huomanneensa, kuinka maahanmuuttajat tuovat arvokasta apua arkeen ja […]

Win-Win: Positiivisia kokemuksia monimuotoisuudesta ja työllistymisestä, osa 2 Read More »

Win-Win: Maahanmuuttajien työllistyminen varhaiskasvatukseen hyödyttää sekä yksilöitä että yhteiskuntaa

Positiivisia kokemuksia monimuotoisuudesta ja työllistymisestä, osa 1 Syrjäytymisvaarassa olevien maahanmuuttajien mahdollisuudet päästä kiinni työelämään ovat usein varsin pienet ja työllistymiseen liittyy usein monia haasteita. Työnantajilla ei aina ole tarvittavaa tietoa siitä, mitä maahanmuuttajien työllistämiseen vaaditaan.  Työyhteisöissä maahanmuuttajan työllistäminen vaatii lisäksi erityistä ohjausta, sillä monesti työhön perehdyttäminen saattaa olla haastavaa esimerkiksi kommunikaatiohaasteiden vuoksi.  Varhaiskasvatuksessa sekä sosiaali-

Win-Win: Maahanmuuttajien työllistyminen varhaiskasvatukseen hyödyttää sekä yksilöitä että yhteiskuntaa Read More »

KENEN VASTUULLA ON AUTTAA IKÄIHMISTÄ DIGIOHJAUKSESSA?

Miten tulevaisuudessa voidaan paremmin vastata laadukkaiden sähköisten palveluiden saatavuuteen sekä huolehtimaan siitä, että sähköisissä palveluissa huomioitaisi paremmin ikäihmiset, jotta palvelut olisivat paremmin heidän ulottuvilla.  Toteutuuko yhdenmukainen mahdollisuus käyttää digipalveluita ikäihmisten osalta? Aiheuttaako digitalisaation kehittyminen ja puutteet ohjauksessa ikäihmisille syrjäytymistä yhteiskunnasta?  Ikäihmisille tavallisin digiohjauksen tuki tulee läheisiltä. Digiasioinnissa avustamisesta ja digilaitteiden käytöstä on tullut lähivuosina yksi

KENEN VASTUULLA ON AUTTAA IKÄIHMISTÄ DIGIOHJAUKSESSA? Read More »

IKÄIHMISET DIGIPALVELUISSA 

Asioiden hoitaminen digipalveluiden kautta on nykyaikaa. Sotepalveluista kampaamovarauksiin, liikuntaryhmiin ilmoittautumisesta matkalippujen ostoon. Eri alojen digitalisoituminen koskee kaikkia asukkaita, mutta haasteena on etenkin ikääntyvien ihmisten kohdalla laitteiden hallintaan ja digipalveluiden käyttämiseen liittyvät pulmat.   Aiheesta on tehty useita tutkimuksia ja julkaistu artikkeleja. Me tutustuimme aiheeseen Hyvinvointipalveluiden innovatiivisen kehittämisen kurssin yhteydessä.   Digi- ja väestötietovirasto, THL sekä Vanhus- ja

IKÄIHMISET DIGIPALVELUISSA  Read More »