Sote- uudistus, vaikutukset maahanmuuttajiin

“Suomi on entistä tasa-arvoisempi ja yhdenvertaisempi maa, jossa luottamus lisääntyy ja jokainen ihminen on arvokas” -Hallitus/Sanna Marin-

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille vuonna 2023. Poikkeuksena on että, Helsingin kaupungilla säilyy järjestämisvastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta ja pelastustoimesta. Mutta HUS- yhtymällä on erikseen säädetty vastuu järjestää erikoisairaanhoitoa omalla alueella. (Sote-uudistus 2022.) 

Hallituksen tavoite on sote-uudistuksen myötä saada Suomesta yhdenvertaisempi ja tasa-arvoisempi maa. Luottamuksen toivotaan lisääntyvän. Hyvinvointi-, terveys- ja tuloveroja helpotetaan. Osallisuutta lisätään, jokainen ihminen on arvokas eli tasavertaisuus. Ihmisille tarjoutuu uudistuksen myötä mahdollisuus tehdä hyvinvointia tukevia valintoja. (Valtioneuvosto.fi 2022)

Tasavertaisuus on varmasti yksi isoin asia, joka koskettaa jokaista maahanmuuttajaa. Pohdin voisiko maahanmuuttajat nähdä tämän uudistuksen positiivisena asiana? Suomessa kuitenkin kohtuullisen paljonkin ajoittain rasismia. Tuntuu välillä, että tietyllä sukupolvella on rasismia enemmän, kun muilla. Tämä toki oma näkemykseni. Toivon kuitenkin, että tasavertaisuuden osalta päästäisiin tavoitteeseen. 

Kotoutumispalveluihin tämä uudistus vaikuttaa osassa kuntia. Uudistus vaikuttaa sen vuoksi, kun kuntayhtymä termi muuttuu ”hyvinointialueiksi”. Kaikilla kunnilla ei ole kotoutumista edistävää työn palvelurakennetta ja/tai sitä hoitavaa henkilöstöä. Kunnat joutuvat uudelleen miettimään ja organisoimaan kotouttamispalveluita, uudistuksen myötä. Kunnilla olisi siis vaihtelevasti edellytyksiä järjestää ko. palveluita. (Kotoutuminen.fi 2022)

Lähtökohtaisesti itse toivon, että uudistuksen myötä jokainen saisi tasavertaista kohtelua joka paikassa oli se sitten koulu, päiväkoti, työpaikka, valtioneuvosto tai sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Sote- uudistus itsellään on monelta muulta kannalta katsottuna hyväkin asia, mutta tässä blogitekstissä en nostanut niitä asioita esille. 

LÄHTEET

Kotoutuminen.fi 2022. Kotoutumisohjelman järjestämisvastuut. [Viitattu 8.3.2022] https://kotoutuminen.fi/kotoutumisohjelman-jarjestamisvastuut

Sote-uudistus 2022. Mikä on sote-uudistus? [Viitattu 22.3.2022] https://soteuudistus.fi/uudistus-lyhyesti-

Valtioneuvosto.fi 2022. 3.6 Oikeudenmukainen yhdenvertainen ja mukaan ottava suomi. [Viitattu 8.3.2022]  https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/oikeudenmukainen-yhdenvertainen-ja-mukaan-ottava-suomi

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi