Turvapaikanhakijat ja opiskelu

Suomen kielen opiskelu vastaanottokeskuksissa

Kaikki vastaanottokeskukset Suomessa tarjoavat tällä hetkellä suomen kielen opetusta. Opetus on kuitenkin erilaista odotusajankeskuksissa, joihin turvapaikanhakijat siirtyvät odottamaan päätöstä turvapaikkahakemukseensa sekä niin kutsutuissa kauttakulkukeskuksissa, eli transit-keskuksissa, joissa turvapaikkaprosessi aloitetaan. Odotusajankeskukset on vuodesta 2011 lähtien velvoitettuja järjestämään suomen kielen opetusta, transit-keskuksilla tällaista lakiin perustuvaa velvoitetta ei ole, mutta kaikissa keskuksissa sitä kuitenkin järjestetään. Kielen opiskelu onkin erityisen tärkeää aloittaa jo turvapaikanhakuprosessin alkumetreillä; kielen opiskelu ei ainoastaan auta pääsemään paremmin kiinni suomalaiseen yhteiskuntaan, se myöskin antaa turvapaikanhakijoille tekemistä tylsiin päiviin vastaanottokeskuksissa, merkitystä arkeen sekä auttaa pääsemään kiinni suomalaiseen opiskeluun ja sitä kautta myös kulttuuriin. Vaikka turvapaikanhakija olisikin Suomessa vain muutamat kuukauden, ei kielen opiskelu mene hukkaan, sillä suomen kieltä opiskeltaessa pääsee harjoittelemaan ihan yleisesti uuden kielen opiskelua, jota voi tulevaisuudessa hyödyntää jonkin toisenkin kielen kohdalla. Suomen kielen opiskeluun osallistuminen on kauttakulkukeskuksissa vapaaehtoista, mutta odotusajan keskuksissa se on pakollista. Opiskeluun osallistumatta jättämisestä seuraa turvapaikanhakijoille vastaanottorahan leikkausta. Opiskelun tuntimäärä vaihtelee myös paljon riippuen vastaanottokeskuksesta, mutta keskimäärin opetusta on tarjolla 3–6 tuntia viikossa.

Muu opiskelu

Kun turvapaikanhakija siirtyy transit-keskuksesta odotusajankeskukseen, on hänen kirjallisesti sitouduttava joko työ- tai opistotoimintaan, joihin hänellä on velvollisuus osallistua säännöllisesti. Turvapaikanhakijan vastaanottoraha on sidottu työ- tai opintotoimintaan osallistumiseen. Opiskelun tai töiden teon merkitys turvapaikanhakijoille on merkittävä; samalla kun oppii oleskelumaan kieltä, se auttaa myös kotoutumiseen sekä ylläpitää hyvinvointia ja toimintakykyä. Vastaanottokeskuksen opintotoiminta toimii ikään kuin pohjana oleskeluluvan saannin jälkeiseen kotoutumiskoulutukseen. Turvapaikanhakijoilla on myös oikeus hakea Suomessa opiskelupaikkaa, jos se vaan on kyseisen oppilaitoksen säännösten ja ohjeiden mukaista. Opiskelupaikan saaminen ei kuitenkaan oikeuta turvapaikkaan, sillä turvapaikka-asiassa tutkitaan sitä, onko henkilöllä oikeus saada kansainvälistä suojelua. Jos turvapaikanhakija kuitenkin haluaa saada oleskeluluvan opiskelun perusteella, tulee turvapaikkahakemus peruuttaa ja tehdä oleskelulupahakemus opiskelun perusteella.

Kunta on velvollinen järjestämään kaikille sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisillä perusopetusta sekä esiopetusta, tämä koskee myös kansainvälistä suojelua hakevia lapsia. Kunta voi lisäksi järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta ennen perusopetukseen siirtymistä.

Lähteet:

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/opiskelu/opinnot/kielten-opiskelijoiden-suuntautumisvaihtoehdot/monialaiset-kieliasiantuntijat/kieliasiantuntijan-tyonaytteita/kannattaako-turvapaikanhakijoille-opettaa-suomea

https://migri.fi/turvapaikanhakijan-opiskeluoikeus

https://okm.fi/turvapaikanhakijoiden-opiskelu

https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/2016-1/suomen-kielta

https://rednet.punainenristi.fi/node/27161

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi