Innostuksen lähteillä – eräs kiertotalouden kasvutarina

Viime aikoina on keskusteltu paljon ilmastonmuutoksesta ja siitä, millainen kulutuskäyttäytyminen olisi kestävää. Kulutuspäätöksiä tehdään yksittäisten ihmisten ja kotitalouksien toimesta, mutta myös yritykset ovat merkittävässä roolissa kulutuspäätösten tekemisessä.

Aihe on kiinnostava. Kuluttajan asemassa voin miettiä kuinka paljon erilaisia hyödykkeitä tarvitsen. Samalla voin kiinnittää huomiota siihen missä hyödykkeet on tuotettu, voisiko niitä saada kierrätettynä tai tarvitsenko niitä oikeastaan ylipäätään? Alkuun erilaisten vaihtoehtojen runsas tarjonta innostaa, mutta jo muutamien tuotteiden kohdalla niitä puntaroituani huomaan kiinnostuksen vaihtuneen uupumuksen puolelle. Jo rutiininomaisten päivittäistavaroiden osalta kulutustottumusten muuttaminen tuntuu hankalalta!

Luin äskettäin otteita Kyösti Pulliaisen kirjasta ”Ympäristötalouden perusteet”. Siinä Pulliainen kirjoittaa muun muassa kasvutaloudesta ja luonnonvarojen ehtymisestä. Kirjassa myös pohditaan sitä, millä tavoin erilaiset ympäristöongelmien aiheuttamat yhteiskunnalliset kustannukset tulisi jakaa niin yhteiskunnan, yritysten kuin kotitalouksienkin kesken. Kirja on julkaistu vuonna 1979 ja se on mielestäni monella tapaa yhä ajankohtaista luettavaa.

Mielenkiintoista ja ajankohtaista luettavaa löytyy myös Sitran kokoamalta ”Kiertotalouden kiinnostavimmat” listalta. Siinä esitellään Sitran kiertotaloustiimin näkemyksen mukaan Suomen innostavimmat kiertotalouden yritysesimerkit. Ne ovat yrityksiä, jotka etsivät erilaisia keinoja synnyttää liiketoiminnassaan mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä. Ne ovat myös yrityksiä, jotka tuottavat lisäarvoa palveluilla ja älykkyydellä. Sitra sanoo haastavansa listallaan suomalaisyritykset vastaamaan muuttuvan maailman tarpeisiin. Ja toden totta, listalta löytyy muun muassa uusiutuvuuden ja resurssitehokkuuden hienoja ratkaisumalleja.

Yksi kasvutarina on nähtävissä itse Sitran tekemässä listauksessa. Lista julkaistiin ensimmäisen kerran loppuvuodesta 2016, jolloin mukana oli 19 suomalaisyritystä. Toukokuussa 2017 yritysten määrä oli noussut 54:een ja tällä hetkellä listalla on yrityksiä 96. Yritysten määrän varsin nopea nousu on jo itsessään innostavaa; puhumattakaan kaikista niistä yritystarinoista, joita listalta voi löytää. Ja kas, muutosmyönteisyyteni saa samalla uutta tuulta purjeisiinsa, kun löydän listauksen avulla itselleni ekologisemman vaihtoehdon tarvitsemalleni kulutustavaralle. Ehkei kulutustottumusten muuttaminen niin hakalaa lopulta olekaan.

Kirjoittaja: Tuulia Hovi

Lähteet:

Pulliainen, Kyösti (1979). Ympäristötaloustieteen perusteet – kokonaistaloudellinen näkökulma. 1. painos. Kustannuskiila Oy, Kuopio.

Sitra. Kiertotalouden kiinnostavimmat. Luettavissa: https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/#yritysesimerkit

Yrityksen kasvuun johtaminen -blogisarjan tekstit ovat Laurea-ammattikorkeakoulun YAMK opiskelijoiden kirjoittamia. YAMK-opiskelijat ovat omien alojensa asiantuntijoita ja opiskelevat pääosin työnteon ohella.
YAMK-koulutukseen pääsyyn vaaditaan Tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Lisätietoa Laurean Yrityksen kasvuun johtaminen -koulutuksesta.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi