HUOLEN HERÄÄMINEN, VARHAINEN PUUTTUMINEN JA LASTENSUOJELUILMOITUKSEN TEKEMINEN VARHAISKASVATUKSESSA

Me varhaiskasvatuksen ammattilaiset edistämme toiminnallamme lapsen oppimista, kasvua ja kehitystä ja lapsen etu kaikessa toiminnassa on aina ensisijainen. Koska lapsi on kokonaisuus ja perhe osa tätä kokonaisuutta, ei varhaiskasvatuksessa voi lasta erottaa perheen kasvatustyötä tukevasta toiminnasta. Niinpä me kasvattajat olemme arjessa sekä lapsia että perheitä varten.

HUOLEN HERÄÄMINEN, VARHAINEN PUUTTUMINEN JA LASTENSUOJELUILMOITUKSEN TEKEMINEN VARHAISKASVATUKSESSA Read More »