lastensuojelu

Blogimme viimeinen postaus

Kolmetoista viikkoa ja postausta myöhemmin on tullut aika laittaa tämä blogi pakettiin, lämmin kiitos lukijoille! On ollut mielenkiintoista syventyä jakson aikana lastensuojeluun ja sijaishuoltoon aiheena ja miettiä mistä kaikesta kirjoittaisi, ja saimmekin mielestämme käsiteltyä aihepiiriä lopulta aika monipuolisesti niin lapsen, vanhemman, lastensuojelun työntekijän kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Olemme halunneet nostaa esiin myös lastensuojeluun liittyviä epäkohtia, ja […]

Blogimme viimeinen postaus Read More »

Sijaishuollossa asuva lapsi ei halua tavata vanhempiaan

Tulipa mieleeni kirjoittaa hieman otsikon aihepiirissä pohdintaa. Mediassa ja muualla korostuu paljon vanhempien rooli tapaamiskiistoissa, miten eron jälkeen vieraannutetaan toista vanhempaa tai voi olla tilanne jossa toinen vanhempi ei halua olla lapsen kanssa tekemisissä. Myös tilanteita, joissa lapsi ei halua tavata toista vanhempaansa, löytyy myös. Kaikelle näille on myös yhteistä se, että ketään ei voi

Sijaishuollossa asuva lapsi ei halua tavata vanhempiaan Read More »

Lastensuojelun hintalappu

”Lastensuojelulaissa tarkoitettu lasten ja nuorten huolto on maksutonta lukuun ottamatta laitoshuoltoa” (Sosiaali- ja terveysministeriö 2022). Näin kerrotaan sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla, jossa käsitellään lastensuojelun maksuja. Tässä sitaatissa toki käsiteltiin vain asiakasmaksuja. Todellisuudessahan me kaikki olemme maksaneet joskus lastensuojelusta jollain tavalla, verorahoilla. Veronmaksajien keskusliitto kertoo, että vuonna 2019 sosiaaliturvaan on käytetty verorahoista suurin osa, eli 45

Lastensuojelun hintalappu Read More »

Mitä 11-vuotiaan kehityksessä tapahtuu ja miten sijoitus voi vaikuttaa siihen? 

Kun perheessä on ongelmia ja lapsi joudutaan sijoittamaan kodin ulkopuolelle, on se aina väistämättä valtava muutos lapsen elämään. Taustalla on aina lapsen etu, mutta miten sijoitus vaikuttaa lapsen kehitykseen? Pysyvä koti ja omat vanhemmat luovat yleensä turvaa ja vankat lähtökohdat kasvulle ja kehitykselle, ja kun ne otetaan pois, voi ilmetä erilaisia häiriöitä. Sosiaalihuoltolain (1301/2014, §5) mukaan lapselle

Mitä 11-vuotiaan kehityksessä tapahtuu ja miten sijoitus voi vaikuttaa siihen?  Read More »

Sijaishuollon riittämättömät resurssit – lapsen laitostuminen

On uutisoitu, että huostassa olevien määrä väheni vuonna 2021 kolmella prosentilla ja uusien huostaanottojen määrä taas 11 prosentilla edellisvuoteen verrattuna (THL, 2022). Tilasto antaa lohdullista tietoa lasten hyvinvoinnista kotona, vai antaako? Koronan runtelema sosiaalihuolto ja yhteiskunta rajoituksineen ei varmastikaan edesauttanut kaikkia lapsia ja nuoria turvaan kodeista, joissa tukea olisi tarvittu. Koulujen ja harrastusten sulkeminen aiheutti

Sijaishuollon riittämättömät resurssit – lapsen laitostuminen Read More »

Joulu sijaishuollossa

Osuipa itselleni tämän jouluviikon blogivastuu, joten mieleni tekikin sopivasti pohtia joulua ja sen merkitystä sijaishuollon lapsille ja työntekijöille  Kaikista meillä Suomessa vietetyistä juhlapyhistä joulu on se, joka mielestäni eniten mielletään perhejuhlaksi. Vietetään aikaa läheisten kanssa syöden ja lahjoja antaen. Telkkarista katsotaan tutut ohjelmat, ehkä tehdään pihalla lumiukkoja. Sijoitetulla lapsella voi olla takanaan vähemmän iloisempia muistoja

Joulu sijaishuollossa Read More »

Lapseni on lastensuojelun asiakas – Olenko huono vanhempi?

Lastensuojelulain (417/2007) 9.luvun 40§ pykälässä kerrotaan huostaanoton ja sijaishuollon järjestämisen ensimmäiseksi syyksi puutteet lapsen huolenpidossa tai kasvuolosuhteissa. Toiseksi syyksi huostaanotolle määritetään lapsen terveyden vaarantuminen lapsen omien toimien tai käytöksen puitteissa. Mitä vanhempi siis kokee sisimmässään, kun sijoituksen syynä onkin lapsen oma toiminta? Onko sijoitetun lapsen vanhempi aina myös huono vanhempi? Tähän ajatukseen ja lastensuojelun yllä

Lapseni on lastensuojelun asiakas – Olenko huono vanhempi? Read More »

Lastensuojelulaki uudistuu, uudistetaan myös mielikuvat

Nykyinen lastensuojelulaki on vuodelta 2007 ja sen keskeinen tavoite oli vähentää sijaishuollon osuutta lisäten avohuollon palveluiden osuutta. Tämä ei ole toteutunut, päinvastoin kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on kasvanut tasaisesti. Myös blogimme taustalla olevan asiakascasen 11-vuotias lapsi oli itsetuhoisuuden takia päätynyt sijoitetuksi lastensuojelun sijaishuollon yksikköön, ensin avohuollon tukitoimena ja sitten kiireellisesti. Lopulta, kun vanhemmat ilmaisivat

Lastensuojelulaki uudistuu, uudistetaan myös mielikuvat Read More »

Sijoitukseen muuttaminen – kokijan silmin

Lastensuojelu ja sijaishuolto on monelle lapselle se pelottava, tuntematon käsite, jota vanhemmat ovat käyttäneet leikkimielisenä uhkauksena, jos käytös ei ole hyvää tai teinin raivarit meneekin yli vanhempien ymmärryksen. Pienelle osalle lapsia se on kuitenkin käsite kodista ja perheestä. Vanhempien luota sijaisperheeseen tai lastenkotiin muuttaminen voi tapahtua monella eri tavalla. Osa kiireellisesti sijoitetaan kriisin keskellä joko

Sijoitukseen muuttaminen – kokijan silmin Read More »

Lapsi lyö -onko se nyt niin vakavaa?

Mikä on sinun ensireaktiosi? Tämä ilmiö tai siihen reagoiminen alkoi kiinnostamaan, kun silmiini osui Keskisuomalaisen uutisointi yläkoulussa tapahtuneesta tilanteesta, jossa kaksi oppilasta oli huutaneet toisilleen ja tilanteeseen oli jouduttu kutsumaan poliisi. Uutisen kommenttikentässä oli useita asiasta mielipiteen omaavia kansalaisia kommentoimassa tyyliin ”pitääkö sitä poliisia nyt paikalle kutsua jonkun huutelun takia?”. Alkuperäistä uutista en enää löytänyt

Lapsi lyö -onko se nyt niin vakavaa? Read More »