Nuorten viemää

Nuoretkin uupuu

Kelan tilastojen mukaan mielenterveyden häiriöt ovat suurin sairauspäivärahojen syy 16-34 vuotiaiden keskuudessa. Uupumus, ahdistuneisuus ja masennus eivät ole millään tavoin enää vain aikuisten ”tauti” vaan myös entistä nuoremmat, jopa yläkouluikäiset nuoret uupuvat paineiden ja suorituskeskeisen yhteiskunnan edessä.

Nuoretkin uupuu Read More »

Tunnetaidot

Nykyään puhutaan paljon tunnetaidoista, ja niiden opettamisesta lapsille. Eikä ihme, sillä tunnetaidot ovat myös osa hyvän mielenterveyden perustaa. Tunnetaitojen opetteleminen alkaa jo pienenä, ja tunnetaitoja lapsena opitaankin kotona, sekä esimerkiksi päiväkodissa. Lapsuudessa opetetut tunnetaidot helpottavat tunnistamaan omia käyttäytymismalleja ja käsittelemään niitä rakentavalla tavalla. Hyvät tunnetaidot mahdollistavat tunnistamaan ja ymmärtämään myös toisen ihmisen tunteenpurkaukset, joka taas

Tunnetaidot Read More »

E-urheilua ja nuorisotyötä

Nuorisotyön tekemiseen etsitään jatkuvasti uusia tapoja ja keinoja, joista yhdeksi on viime vuosien aikana muodostunut e-urheilu eri muodoissa. Digitaaliseen pelaamiseen liittyy usein paljon ennakkoluuloja ja halusinkin kirjoittaa aiheesta blogiimme, koska haluan tuoda e-urheilun harrastamisen positiiviset puolet esiin sekä lisätä tietoisuutta sen mahdollisuuksista. Tässä postauksessa tutustutaan e-urheiluun käsitteenä sekä siihen minkälaisia mahdollisuuksia ja hyötyjä se on

E-urheilua ja nuorisotyötä Read More »