Nuorten viemää

Jäähyväiset

Blogiprojektimme on nyt tullut päätökseen. Tämän syksyn aikana olemme käsitelleet blogissamme laajasti nuorisoa koskevia aiheita. Teemoinamme ovat olleet oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät asiat, joita käsittelimme tunnetaitojen, koulukiusaamisen, oppivelvollisuuden pidentämisen ja nuorten uupumisen postauksissa. Päivän polttavina aiheina käsittelimme tyttöjenpäivää, sateenkaarinuorisoa, nuorten ilmastoahdistusta, nuorisorikollisuutta sekä Vastaamon tietomurtoa. Tarkastelimme nuorten palveluita ja hyvinvointia koronakriisissä. Lisäksi pohdimme nuorten e-pelaamista […]

Jäähyväiset Read More »

Oppivelvollisuuden pidentäminen – uhka vai mahdollisuus?

Vuoden 2021 syksyllä peruskoulun päättävät nuoret ovat uuden edessä. Silloin astuu voimaan lakimuutos, joka pidentää oppivelvollisuutta 18 ikävuoteen asti. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jokaisen peruskoulun päättävän tulee hakea joko toisen asteen koulutusta, nivelvaiheen koulutusta tai muuta oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaa koulutusta. Hakemusvelvoite jatkuu, kunnes oppivelvollinen saa koulutuspaikan Hyvä idea – mutta miten se toimii käytännössä?

Oppivelvollisuuden pidentäminen – uhka vai mahdollisuus? Read More »

Yli sata väkivaltaista nuorta liikkuu Helsingin kaduilla – miksi sillä on väliä, miten puhumme nuorisorikollisuudesta?

Viime viikolla Helsingin Sanomat julkaisi artikkelin Helsingissä ilmenevästä nuorisorikollisuudesta. Sensaationhakuinen klikkiotsikko, sekä artikkeli itsessään loivat kuvaa väkivaltaisista nuorista, joiden ongelmakäytöksen syynä on heidän maahanmuuttajataustansa. Tämä synnytti odotetusti laajaa ja kärkästä keskustelua. 

Yli sata väkivaltaista nuorta liikkuu Helsingin kaduilla – miksi sillä on väliä, miten puhumme nuorisorikollisuudesta? Read More »

Nuorten palvelut korona-aikana

Korona-ajan rajoitukset aiheuttivat keväällä nopeita muutoksia sosiaalipalveluiden toteuttamiseen. Järjestöt ja kunnalliset palveluidentarjoajat joutuivat nopealla aikataululla ratkaisemaan, miten he voivat tavoittaa asiakasryhmänsä mahdollisimman hyvin silloinkin, kun fyysinen kohtaaminen ei ole mahdollista. Poikkeuksellinen aika synnytti toisaalta entistä voimakkaamman tarpeen saada vertaistukea ja päästä yhteyteen muiden kanssa. Ihmiset kaipasivat jatkuvuutta ja normaaliudentuntua muuttuneeseen arkeensa. 

Nuorten palvelut korona-aikana Read More »

Osaatko puhua nuorten kanssa ilmastoahdistuksesta?

Nuorten ilmastoahdistus on lisääntynyt ja vihdoinkin siitä myös puhutaan enemmän. Mikko Piispa ja Sami Myllyniemi ovat julkaisseet vuonna 2019 tutkimuksen nuorten ilmastohuolesta. Artikkelissa tarkastellaan nuorten näkemyksiä ilmastomuutoksesta ja ympäristöongelmista. Tuloksissa ilmeni, että nuoret pitävät ympäristön tilaa tärkeänä asiana, sekä ilmastonmuutokseen liittyvä huoli on noussut nuorten keskuudessa hyvin korkealle. Talouskasvun mahdollisuudet tuntuvat nuorista epäilyttäviltä, ottaen huomioon

Osaatko puhua nuorten kanssa ilmastoahdistuksesta? Read More »

Nuoret koronakriisissä

Vuosi 2020 on ollut nuorillekin monella tapaa erikoinen. Keväällä opetus tapahtui etänä, ystäviä ei voinut tavata, kesällä ei järjestetty tapahtumia eikä esimerkiksi rippukouluja ja ylioppilasjuhlatkin siirrettiin syksylle. Nuorisojärjestö Allianssin tekemän kyselyn mukaan 68% vastaajista koki koronakriisin tuoneen lisää ongelmia tai pahentaneen jo olemassa olevia ongelmia. Ahdistus, tylsyys ja yksinäisyys olivat isoja ongelmia nuorille kevään aikana.

Nuoret koronakriisissä Read More »

Kansainvälinen tyttöjen päivä

Eilen 11.10.2020 vietettiin kansainvälistä tyttöjen päivää. Maailmalla on yli 130 miljoonaa tyttöä, jotka eivät pääse kouluun . Seksuaalinen väkivalta kohdistuu edelleen korostuneesti naisiin ja tyttöihin ympäri maailmaa, sekä joka kolmas tyttö kehitysmaissa joutuu naimisiin alle 18-vuotiaina. Tyttöjen päivällä on joka vuosi oma teemansa, ja tänä vuonna teemana oli verkkohäirintä. Yli puolet ympäri maailmaa tutkituista tytöistä

Kansainvälinen tyttöjen päivä Read More »

Mitä koulukiusaaminen oikeasti on?

Moni on varmasti törmännyt syksyn aikana moniin artikkeleihin ja uutisiin, jotka käsittelevät koulukiusaamista ja kouluissa tapahtuneita väkivallan tekoja. Onko tämä ilmiö uusi? Miksi joku kiusaa?  Mitä apua koulut saavat tilanteiden selvittämiseen? Kuka on vastuussa? Otin tehtäväkseni lukea hiljattain julkaistuja artikkeleita ja yrittää saada vastauksia edellä mainittuihin kysymyksiin.

Mitä koulukiusaaminen oikeasti on? Read More »

Sateenkaareva nuoriso

Sosiaalisessa mediassa ja pääkaupunkiseudun kaduilla liikkuessa tämän päivän nuoriso vaikuttaa aiempia sukupolvia valveutuneemmalta ja avoimemmalta sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden suhteen. Nuoret käyttävät omaa ikäpolveani luontevammin ei-binäärisiä ilmaisuja, tuntevat LGBTQA+- aakkoset ja tuntuvat huolettomasti rikkovan pukeutumisellaan sovinnaisia sukupuolirooleja. Tästä kaikesta on varmasti suurelta osin kiittäminen internetin rajatonta tietopankkia. Mutta mihin meitä aikuisia enää kaivataan? 

Sateenkaareva nuoriso Read More »