Vanajalta vapauteen

Naiserityisyys vankilassa

Katsoin Yle Areenalla esitettävää Linna- sarjaa, jossa esille nousi käsite naiserityisyys. Vankilamaailma on minulle tuntematon. Tiedän muutamia, myös naispuoleisia henkilöitä, jotka ovat olleet vankilassa, mutta he eivät ole kertoneet vankeusajastaan juuri mitään. Tiedän myös muutaman henkilön, joka työskentelee vankilassa, mutta he eivät työnsä yksityiskohdista puhu. Maallikolle vankeusrangaistuksesta voikin helposti tulla sellainen kuva, että 23 tuntia […]

Naiserityisyys vankilassa Read More »

RIKSU – Rikoksista irtaantumista tukeva sukupuolisensitiivinen kuntoutus

Millaisessa asemassa naiset, naiseksi itsensä kokevat ja muunsukupuoliset henkilöt näiden ennakkokäsitysten vuoksi ovat ja kuinka yleinen tämä ennakkokäsitys on. Onko edellä mainittujen asema jo lähtökohtaisesti vaikeampi, kuin vankilasta vapautuvan miehen? Kuinka paljon tähän ennakkokäsitykseen vaikuttaa naisen asema yhteiskunnassa ja millaisena nainen tässä yhteiskunnassa nähdään?

RIKSU – Rikoksista irtaantumista tukeva sukupuolisensitiivinen kuntoutus Read More »

Apua päihdeongelmiin vankeusaikana ja sen jälkeen

Vankeusaikana Vangeilla on oikeus saada apua päihderiippuvuuksien hoitoon. Päihdehuoltolain 7 §:n mukaan palveluja on annettava henkilön avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella (Finlex, 2022). Päihderiippuvuudet ovat lisääntyneet vankiterveystutkimusten mukaan vangeilla koko ajan ja onkin loistavaa, että tähän kiinnitetään huomiota ja palveluita kehitetään. Tutkimuksen mukaan vuonna 2006 on 90% vangeista ollut elämänsä aikana ongelmia päihteiden kanssa

Apua päihdeongelmiin vankeusaikana ja sen jälkeen Read More »

Blogin esittely

Hei, Olemme neljä sosionomiopiskelijaa, joilla on ensimmäisen vuosi meneillään opintoja Laureassa. Käsittelemme ja tarkastelemme blogissamme vapautuvien vankien näkökulmasta asioita. Nais- ja mieserityisyys huomioiden. Vanajan ja Ojoisten avolaitoksen vankien saama tuki ja kuntoutusmuodot, sekä vankien mahdollisuus tehdä työtä laitoksissa ovat blogimme postausten aiheita. Ehdonalainen vapaus ja koevapaus, osana yhteiskuntaan sijoittumista ovat myös tärkeitä aiheita, joista kirjoitamme.

Blogin esittely Read More »