Äidit mukana- hanke!

Äidit mukana- hanke on uudenlainen tapa oppia Suomen kieltä. Hankkeen takana on ammatillinen oppilaitos Edupoli ja Vantaan kaupunki. Hankkeen ideana on istuttaa pitkään kotona olleet, huonosti suomea puhuvat äidit tavallisen peruskoululuokan oppitunneille. Hanke alkoi syksyllä 2017 ja päättyy keväällä 2020. Sosiaalirahasto ESR rahoittaa hanketta.

Tämän hankkeen mallin avulla edistetään maahanmuuttajaäitien kotoutumista sekä työllistymistä. Kohderyhmänä on maahanmuuttajataustaiset äidit, joiden lapsi on aloittanut tai on aloittamassa koulunkäynnin perusopetuksessa. Kriteerinä on myös, ettei äiti ole osallistunut kotoutumiskoulutukseen tai ammattiin valmentavaan koulutukseen. Hankkeeseen voi osallistua myös äidit, joiden suomen kielen kielitaito on pitkän kotonaolon jälkeen heikko ja se estää heidän jatko-opintoja ja työelämään siirtymistä. Hanke valmistaa hoiva-alalle. Äidin koulupäivän aikana pienimmät lapset ovat lapsiparkissa odottamassa, joten erillistä hoitopaikkaa ei tätä varten ole tarvinnut järjestää. Tämä varmasti madaltaa kynnystä osallistua hankkeeseen. Hankkeessa on mukana noin 30 maahanmuuttajataustaista äitiä. Opettajia on neljä. Äidit opiskelevat Länsimäen ja Rajakylän kouluissa

Alussa vahvistetaan luku- ja kirjoitustaitoa, jonka jälkeen lähdetään kehittämään suomen kielen taitoa parempaan, jotta ammatillisen koulutuksen suoritus kielituella on mahdollista. Kielituettu koulutus tapahtuu ainoastaan työpaikoilla ja teoriaopetus on kytketty työssäoppimiseen aidossa ympäristössä. Opetus tapahtuu ensimmäisenä syksynä Vantaan kouluissa. Äidit seuraavat opetusta ja saavat osallistua oman halunsa mukaan. Äidit saavat omat matematiikan sekä äidinkielen kirjat, joista he tekevät samoja läksyjä kuin luokan pienet oppilaatkin. Lisäksi äidit opiskelevat tieto- ja viestintätekniikkataitoja, suomalaista yhteiskuntaa sekä oppimisen taitoja. Keväällä äitien kielenopetus siirtyy vaiheeseen, jossa äidit ohjataan työkokeiluun. Työssäoppimisessa painotetaan kielitietoista ohjaamista. Kevät koostuu niin, että ensimmäisenä päivänä opetetaan suomen kieltä ja neljänä päivänä on työharjoittelua. Hankkeen toisella toimintakaudella äidit aloittavat kielitietoisen, työvaltaisen ammatillisen koulutuksen, joka tähtää osatutkintojen ja tutkinnon suorittamiseen sekä työllistymiseen.

Hankkeen tulokset ovat olleet todella myönteisiä. Äidit ovat oppineet auttamaan lapsiansa läksyjen teossa sekä suomen kielen opiskelussa. Äidit ovat oppineet ymmärtämään suomalaista koulua ja yhteiskuntaa. Äitien kehitys on ollut todella huimaa. Kaikki äidit ovat olleet todella motivoituneita ja innokkaita. Mielestäni tämänlaisia hankkeita pitäisi innovoida lisää! Matala kynnys, yhdessä lapsen kanssa tekeminen sekä helppous innostaa ihmisiä mukaan. Opetushallitus lähti rahoittamaan 2018 syksyllä aloitettua Vanhemmat mukaan kouluun- hanketta, jonka tarkoituksena on innostaa myös isät mukaan.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

2 ajatusta aiheesta “Äidit mukana- hanke!”

  1. Vau, enpä tiennyt tästä hankkeesta! Toivottavasti tämä ei jäänyt viimeiseksi hankkeeksi. Olisi myös hienoa, jos kehitettäisiin joku samankaltainen matalan kynnyksen palvelu, mikä voisi jäädä pysyväksi ratkaisuksi. Ihana kuulla, että äidit olivat hyvin motivoituneita ja tulokset olivat myönteisiä. Kielitaidon lisäksi äidit saavat varmasti samalla lisää sosiaalisia verkostoja ja vertaistukea itselleen. Minulle tuli mieleen se , että onkohan samanlaisia hankkeita/palveluita myös muualla Suomessa, koska tämäkin hanke sijoittui pääkaupunkiseudulle.

Kommentoi