Ei nimi miestä pahenna vai pahentako? 

  • Osatyökykyisestä täsmätyökykyiseksi 

Vanha sananlasku sanoo:” Ei nimi miestä pahenna, jos ei mies nimeä.” Vanhat sananlaskut eivät sittenkään taida aina toimia tässä päivässä? Nieminen avasi edellisessä blogikirjoituksessamme osatyökykyisyyttä. Jatkan aiheesta pureutumalla osatyökykyisyydestä käytettyjen termien maailmaan. Eri sosiaalialan kentillä toimiville on tuttua käsitteiden muuttuminen niiden saadessa negatiivisia leimoja. Kehitysvammatyön historia tuntee polun vajaamielinen termistä kehitysvammainen henkilö termiin.  Vanhukset ovat ikä-ihmisiä, tai kuten juuri olen oppinut ikärikkaita! Termiä muuttamalla pyritään poistamaan siihen liittyviä negatiivisia käsityksiä ja asenteita. Ihmisen heikkouksista käännetään katse ihmisen vahvuuksiin. Aivan hiljattain, samasta syystä olemme alkaneet puhua osatyökykyisistä henkilöistä täsmätyökykyisinä. 

Kuva: Pixbay

Miksi osatyökykyinen on leimaava termi? 

Osatyökykyisistä henkilöistä on käytetty aiemmin myös termiä vajaatyökykyinen. Molemmat nimitykset kiinnittävät huomion siihen mihin ihminen ei pysty. Henkilö on jollakin tavalla puutteellinen vajaa. Käytännön kentällä termit aiheuttavat negatiivisia mielikuvia ja työnantajapuolen haluttomuutta palkata näitä työnhakijoita. Mitä jos työnhakijalla kuitenkin olisi juuri täsmälleen tarvittavaan työtehtävään riittävä työkyky ja motivaatio eli täsmätyökyky? 

Täsmätyökyky termiä on tuonut vahvasti esille yksi Suomen johtavista työkykyasiantuntijoista Työterveys dosentti Kari Murto. Hän aloittaa aiheesta kirjoittamassaan Blogissa näin: “Kenestäkään meistä ei ole kaikkiin töihin, mutta kaikista on johonkin työhön. Kun työn vaatimukset ovat sopivalla tasolla, ei työntekijän työkyky ole osittainen, vaan täysi – kroonisesta sairaudesta tai vammasta huolimatta”. Kirjoituksessaan hän tuo esiin näkemyksensä siitä, että vauhdilla muuttavassa työelämässä tulemme tulevaisuudessa tarvitsemaan täsmätyötä, koska oikeassa tehtävässä ihminen on täysin työkykyinen omine puutteineen ja vahvuuksineen. 

AMEO, täsmätyön puolestapuhuja

Vahvasti täsmätyön puolesta on ottanut kantaa Ameo verkosto. Ameo on vuonna 2009 perustettu ammatillisten erityisoppilaitosten kumppanuusverkosto, jonka muodostavat Aitoon koulutuskeskus, Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Luovi, Ammattiopisto Spesia, Kiipulan ammattiopisto sekä Optima.  

Ameo verkosto on julkaissut julkilausuman täsmätyön puolesta. Mottona on, että Kenestäkään meistä ei ole kaikkiin töihin, mutta kaikista on johonkin työhön.

“Kenestäkään meistä ei ole kaikkiin töihin, mutta kaikista on johonkin työhön. Ameo 2022.”

Ameon mukaan Täsmätyössä työntekijän toimintakykyprofiili sekä työn asettamat vaatimukset ja luomat mahdollisuudet täsmäävät. Täsmätyökyky tarkoittaa kykyä suorittaa täysimääräisesti jokin tietty työtehtävä. Täsmätyökykyisellä ihmisellä on käytössään työkyky määrätyn työtehtävän toteuttamiseen. 

Kuva: Pixbay

Kolmas sektori täsmätyön puolestapuhujana

Itse työskentelen kolmannen sektorin kentällä hanketyössä. Ilokseni voin todeta, että viime vuoden aikana uusien työllistymistä edistävien hankkeiden osalta täsmätyökyky-termi näyttää vakiintuneet käytäntöön. Hankemaailmassa nähdään tärkeänä työelämän ja työntekijöiden moninaisuuden esilletuomisen ja etsitään uudenlaisia ratkaisuja saattaa yhteen tulevaisuuden työ ja sen tekijät. 

Yhtenä hyvänä esimerkkinä on Päijät-Hämeessä toimiva Askelmat-hanke, joka on LAB-ammattikorkeakoulun, Lahden Diagonialaitoksen ja Harjula Setlementin yhteinen hanke. hankkeen avulla etsitään yhteiskehittämällä ratkaisuja täsmätyökykyisten 18−29-vuotiaiden työ- tai opiskelupolun löytämiseksi, sekä edistetään kolmannen sektorin palvelukokonaisuutta ja työyhteisöjen moninaisuusosaamista työllistymisen tueksi. 

https://lab.fi/fi/projekti/askelmat

Lähteet: 

LAB-ammattikorkeakoulu. Askelmat 2022. Viitattu 19.2.2022. https://lab.fi/fi/projekti/askelmat 

Ameo. Kannanotot 2022. Viitattu 19.2.2022. https://ameo.fi/vaikuttaminen/kannanotot/ 

Martimo, K-P. 2022. Blogi kirjoitus. Lainattu 19.2.2022. https://www.ilmarinen.fi/tietoa-ilmarisesta/ajankohtaista/blogit-ja-artikkelit/blogikirjoitukset/kari-pekka-martimo/osittain-vai-riittavan-tyokykyinen/ 

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi