Maahanmuuttajat, osallisuus.

Osallisuus

Toisen blogikirjoituksen aiheeksi tuli maahanmuuttajien osallisuus. Mitä on osallisuus? Osallisuus on esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisemistä. Osallisuutta edistämällä vähennetään myös eriarvoisuutta. Osallistuminen johonkin toimintaan on osa osallisuutta. Esimerkiksi palkkatyö yhteiskunnassamme on yhteisölliseen toimintaan osallistumista. Tämä on tärkeä osallisuuden muoto, koska näin ylläpidetään sosiaalisia kontakteja, turvataan toimeentuloa ja ehkäistään syrjäytymistä. THL:n mukaan vähemmistöryhmät kuten esimerkiksi maahanmuuttajat ovat haavoittuvimpia syrjäytymiselle. Osallisuus on iso alue, joka koostuu monista poluista ja sitä vahvistamalla tarvitaan järjestöjä, kouluja, sosiaali- ja terveyspalveluita, työpaikkoja, yhdistyksiä, harrastustoimintoja jne. (THL).

Koen tärkeänä asiana, että maahanmuuttaja ryhmiä rohkaistaan ja autetaan pääsemään mukaan yhteiskuntamme toimintaan ja tuetaan heitä rakentamaan tulevaisuuttaan. Jotta osallisuus toteutuisi on hyvä ymmärtää maahanmuuttajien taustoja. Uuden elämän alkuun pääseminen on pitkä prosessi, ja ihmisten elämät sekä taustat ovat erilaisia. Onkin hyvä, että voimme tarjota tarvittaessa erilaisia palveluita; kuten terveyspalveluita, ammatin- ja kielen harjoittamiseen suuntautuvia kursseja sekä koulutusta. Kielen taitamisella on suuri merkitys, koska silloin ymmärrämme toisiamme paremmin. Kielimuurin takia voi jäädä piiloon moni tärkeä asia, joka taas lisää syrjäytymisen riskiä. On järkevää, että yhteiskunnassamme panostetaan kielen oppimiseen, koska se avaa paljon ovia. Olen törmännyt moniin maahanmuuttajiin, jotka ovat oleskelleet kauan maassa, mutta eivät puhu lainkaan suomea tai ainoastaan muutaman lauseen. En vähättele, etteikö suomen kielen oppiminen olisi vaikeata, mutta sen oppimisesta olisi suuri hyöty. Kielitaidon omaamana voi esimerkiksi saada mielekkäämpää työtä ja uusia ystäviä, jolla on vaikutusta omaan hyvinvointiin. Millä voisimme edistää kiinnostusta ja halua oppia kieltämme? Ajattelen kuitenkin, että jos henkilöllä on päämäärä ja päättäväisyyttä niin kielen oppii kyllä. Motivaation puute ja muut ongelma alueet elämässä voivat taas vaikeuttaa kielen harjoittamista. Kuva, joka sisältää kohteen teksti, henkilö, kirjoituspöytä

Kuvaus luotu automaattisesti

Kotoutuminen.fi sivustolla kirjoitetaan, että hyvien väestösuhteiden ylläpitäminen ja osallisuus tukevat kototutumista ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Jutun mukaan väestösuhdepolitiikan ytimenä on, että asenteet ja vuorovaikutussuhteet vaikuttuvat turvallisuuden tunteeseen ja haluun osallistua yhteiskuntaan. Sivulla   uutisoidaan myös kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelmasta, joka panostaa vastaisuudessa maahanmuuttajien osallisuutta, ohjausta ja kielitietoista opetusta. (Kotoutuminen.fi.)

Lähteet:

Kotoutuminen.fi. 17. Hyvät väestöolosuhteet ja osallisuus tukemaan kotoutumista ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Haettu https://kotoutuminen.fi/hyvat-vaestosuhteet-ja-osallisuus 26.2.2022

Kotoutuminen.fi. Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelma painottaa jatkossa ohjausta, osallisuutta ja kielitaitoista opetusta. Haettu https://kotoutuminen.fi/-/kotoutumiskoulutuksen-opetussuunnitelma-painottaa-jatkossa-ohjausta-osallisuutta-ja-kielitietoista-opetusta   26.2.2022

THL. (2019). Osallisuus. Haettu https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi/osallisuus  26.2.2022

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi