Työttömyyden aikana saatavat etuudet

Suomessa työttömänä on aina saatavilla taloudellista apua esimerkiksi Kelasta tai työttömyyskassasta. Näin ei ole kuitenkaan monissa muissa maissa. Esimerkiksi kehitysmaissa, kuten Afrikassa ja Aasiassa on puutetta elämiseen tarvittavista perusasioista, kuten juomiseen tarkoitetusta vedestä, ruoasta, asumiseen soveltuvista olosuhteista, mahdollisuudesta sanitaatio hygieniaan ja koulutukseen. Puhumattakaan muista köyhyyttä aiheuttavista tekijöistä kuten puutteet turvallisuudessa, ihmisoikeuksien toteutumattomuus, syrjäytyneisyys sekä ympäristöt, jotka ovat usein liian saastuneita elämiseen. Absoluuttisesta köyhyydestä puhutaan silloin, kun päiväkohtainen elämiseen käytössä oleva summa on alle 1,90 dollaria. Tämän määritelmän on tehnyt maailmanpankki. Juuri kehitysmaissa absoluuttinen köyhyys on yleisintä. (The European Anti-Poverty Network 2022.) Suomessa köyhyysrajana on ollut vuonna 2017 yhteensä 14 750 euroa vuodessa eli pyöristettynä noin 1230 euroa kuukaudessa yksin eläjien talouksille (Heikkinen 2019). Absoluuttiseen köyhyyteen verrattuna Suomessa oleva suhteellinen köyhyys, on vielä tilanne, jossa elämiseen tarvittavat perusasiat on mahdollista saavuttaa. Käsittelen viimeisessä blogitekstissäni, mitä etuuksia työttömillä on mahdollista hakea, mitkä tekijät aiheuttavat pienituloisuutta ja mitä vaikutuksia pienituloisuudella on ihmisten arkeen.

Kuva: Pixabay.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi