Perheiden sosiaalinen osallisuus.

Edelliset pari blogi kirjoitukseni keskittyy perhe jäsenien mielialaterveyteen, ja/kun tämä viimeinen blogi postaukseni liittyy samaan sarjaan, niin suosittelen tutustua edellisiin kirjoituksiini, voit tutustua tästä; osa 1 ja osa 2.

Tässä kirjoituksessani lähestyn asiaan lapsiperheiden osallisuudesta ja matalan kynnyksen palveluiden näkökulmasta.
Matalan kynnyksen palveluiden tavoitteena tukea- osallistumista, aktiivisuutta ja elämänhallintaa, eli perheiden toimintakykyä hyvin voi tukea ongelmien varhaisessa ajassa tai jopa ennen, ennalta ehkäisevänä.

Työttömyys tuo mukanaan lisää köyhyyttä monelle vähävaraisille perheelle, joten tämä vaikuttaa mieliala terveyteen ja moneen muuhun hyvinvointiin vaikuttava asioihin, on tärkeää, että hallitus ja kunnat tukee kansalaisien osallisuutta ja työllisyys mahdollisuuksia. THL:n artikkelin mukaan (THL 2019), osallisuuden edistäminen yhdestä keinosta torjua köyhyyttä.

Matalan kynnyksien palvelut ovat yksi tapa edistää perheiden osallisuutta, tämä samalla tukee sosialisoitumistakin. Matalan kynnyksen palvelut eivät edellyttää mitään palvelusopimusta osallistujalta, eikä tarvii maksaa, vaan osallistuminen perustuu henkilökohtaiseen tilanteeseen ja omaan motivaatioon. Palveluja on useimmiten tarjottu lapsiperheille eri kehitysvaiheissa esimerkiksi perhekahvilat ja yleensä nämä palvelut ovat yhteydessä sosiaaliseen osallisuuteen.

THL:n artikkelin mukaan (THL 2022), osallisuuden kokemuksella on vahvoja yhteyksiä esimerkiksi psyykkiseen kuormittuneisuuteen, yksinäisyyteen, työttömyyden kestoon mm. toimeentuloon.

Näiden tutkimus tuloksien perusteella voisin sanoa, että on selvää, että perheiden osallisuuden sekä matalan palvelujen tukeminen on tärkeä yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta.

Lähteet:

THL 2019.  Osallisuus. Viitattu 11.2.2022.
https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi/osallisuus

THL 2022. Osallisuusindikaattori mittaa osallisuuden kokemusta. Viitattu 11.2.2022.
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/tutkimus/osallisuusindikaattori-mittaa-osallisuuden-kokemusta

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi