SOTE-UUDISTUS

Kuva:Pixabay

Moikka lukijat! Sote-uudistuksesta on paljon uutisoitu viime aikoina ja se varmasti myös monien kahvipöytä keskusteluissa pinnalla on. Sote-uudistuksen ajankohtaisuuden takia meinasinkin teille kirjoittaa siitä vammaisten näkökulmasta.

UHKA VAI MAHDOLLISUUS…

Sote-uudistuksen voimaanpanolaki astui voimaan 1.7.2021 ja viimeiset lait tulevat voimaan 1.1.2023. Silloin sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Samaan aikaan valmistellaan vammaispalvelulain uudistusta siinä on tarkoitus säätää uusi vammaispalvelulaki. Hallituksen tavoitteena on antaa esitys eduskunnalle kevätistuntokaudella 2022. Tavoitteena on, että uusi vammaispalvelulaki astuisi voimaan 1.1.2023. Sote ja lakiuudistuksen yksi tarkoitus on ottaa vammaisten ihmisten tarpeet aikaisempaa paremmin huomioon ja tarjota yksilöllisempiä palveluita.

Sote-uudistuksen ja vammaispalvelulain uudistamisen myötä vammaispalveluihin on tulossa sen historian suuriin muutos. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho toi Verkkouutisten artikkelissa 12.6.2021 huolensa esiin siitä, että sote-uudistus sivuuttaa vammaiset. Laihon mukaan vaativaa kehitysvammaisten erityishuoltoa tarvitsevien palvelut uhkaavat olennaisesti heiketä, koska nykyiset erityishuolto piirit lakkautetaan sote-uudistuksen myötä. Erityishuoltopiirit ovat erikoistuneet antamaan yksilöllisiä ja elinikäisiä palveluita vammaisille ihmisille huomioiden heidän yksilölliset tarpeensa.

Perustuslakivaliokunta on myös antanut huomautuksen liian nopeasta siirtymäajasta sote-uudistuksessa. Palveluiden siirtymisessä hyvinvointialueille on vaarana, että osa vammaisista tippuu palveluiden kyydistä ja osalle voi jäädä suuria aukkoja palveluihin. Laihon mukaan vaarana on myös, että vastuu monimuotoisten palveluiden yhteensovittamisesta jää asiakkaalle itselleen, kun hoitovastuu asiakkaasta siirtyy hyvinvointialueille.

Kuva:Pixabay

Invaliidiliitto on myös tehnyt kannanottoja sote-uudistukseen liittyen ja sen on nostanut niissä esiin, että vammaisten ihmisten tarvitsemat sosiaalihuollon erityispalvelut ja erikoissairaanhoidon palvelut eivät saa jäädä peruspalveluiden perusterveydenhuollon kehittämisen varjoon. Invaliidiliitto nosti myös tärkeäksi asiaksi palveluketjun katkeamattomuuden varmistamisen, koska vammaiset ihmiset ovat riippuvaisia yhteiskunnan palvelujärjestelmästä elämänmittaisesti.

Tässä kun kouluhommienkin myötä on hiukan päässyt tutustumaan sote-uudistukseen ja myös vammaisuuteen niin minun mielestä sote-uudistuksessa on suuri riski siinä, että vammaiset tosiaan saattavat jäädä niin sanotusti paitsioon. Sote-uudistuksen pyrkimys on vahvistaa peruspalveluita, mutta mielestäni sitä ei saa tehdä niin, että esim. vammaiset jotka tarvitsevat erityis tai erikoispalveluita kärsivät. Ymmärrän kyllä sen, että sote-uudistuksella varmasti helpotetaan monien pienien ja talousvaikeuksissa olevien kuntien tilannetta. Vähän myös tuntuu tällä hetkellä siltä, että tuleeko 1.1.2023 liian nopeasti, koska esimerkiksi uusi vammaispalveluki on vasta lausuntokierroksella.

En tiedä mutta jotenkin tuntuu, että pitäisikö tietyiltä osin viheltää aikalisä ja tuumata asiaa, ettei vaan hutkita ensin ja tutkitaan perästä…. Mitäpä mieltä olette lukijat, olisiko aikalisän paikka?

Kuva:Pixabay

Lähteet:

https://www.hel.fi/sote/fi/esittely/julkaisut/uutiskirjeet/vammaispalveluihin_suuri_muutos

https://www.invalidiliitto.fi/sites/default/files/2021-03/Tulevaisuuden_sotekeskus_VF_Kiuru_FINAL.pdf

https://valtioneuvosto.fi/-//1271139/vammaispalvelulainsaadannon-uudistamista-valmistellaan-vuoden-2021-aikana

https://valtioneuvosto.fi/-//1271139/ehdotus-uudeksi-vammaispalvelulaiksi-lausunnolle#30ce3ce1

https://www.verkkouutiset.fi/mia-laiho-hallituksen-sote-uudistus-sivuuttaa-vammaiset/#d9a2deee

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi