Ai minäkö rasisti?

Oikeanlainen turvapaikanhakija

Ukrainan ja Venäjän välinen sota paljasti monesta meistä suomalaisista melko ruman totuuden; meillä ei ole oikeastaan koskaan ollut turvapaikanhakijoita vastaan mitään- kunhan he ovat valkoisia. Tämän kyseisen sodan aiheuttama reaktio sai myös itseni reflektoimaan omia ajattelutapojani sekä sitä, että miksi tämä sota on iskenyt kovempaa kuin esimerkiksi sodat Afrikassa? Johtuuko se siitä, että sota tapahtuu yksinkertaisesti maantieteellisesti lähempänä kuin muut tällä hetkellä tapahtuvat sodat? Tai siitä, että hyökkääjä on Venäjä, jonka kanssa meillä on ei-niin-kaukaista sotahistoriaa? Vai voisiko se johtua tosiaan siitä, että kyse on valkoisista ja lähes länsimaisista ihmisistä? Ukrainastakin turvapaikkaa etsivistä ihmisistä rodullistetuilla on raportoitu olevan paljon vaikeampaa saada turvapaikkaa, kuin täysin samassa tilanteessa olevilla valkoisilla turvapaikanhakijoilla. Tässä blogitekstissäni keskityn turvapaikanhakijoiden kohtaamaan rasismiin, jota joutuvat kohtaamaan pääasiassa monikulttuuriset sekä rodullistetut turvapaikanhakijat.

Eroon ennakkoluuloista

Jokaisella meistä on ennakkoluuloja, mutta tärkeintä on, että niitä osaa tunnistaa, puntaroida sekä haastaa. Pelkästään jokin ennakkoluuloinen ajatus ei esimerkiksi tee kenestäkään pahaa tai millään tavalla huonompaa ihmistä; tärkeintä on, että on itselleen rehellinen ja oppii toimimaan oikein, tasa-arvoisesti sekä kunnioittavasti ennakkoluuloista tai stereotypioista huolimatta. Ennakkoluuloihin paras ja ainoa lääke onkin uuden oppiminen- monesti ennakkoluuloihin turvaudutaan nimittäin juuri silloin, kun emme tiedä jostakin asiasta, vaan joudumme olettamaan tai yleistämään. Näissä tilanteissa pitäisi juuri kohdata se oma ajatuksensa ja pohtia, voisiko asian laita olla mahdollisesti jokin toinen.

Ennakkoluuloista tulee haitallisia, mikäli ne vaikuttavat toisten ihmisten kohtaamiseen tai heidän kohteluunsa. Pahimmillaan ennakkoluulot johtavat syrjintään sekä rasismiin. Esimerkiksi turvapaikanhakijoita kohdatessa, joko työn puolesta tai vaikka vain siviilissä, on tärkeä muistaa, että kaikilla on oikeus kokea olonsa turvalliseksi ja itsensä tervetulleeksi. Useimmissa tapauksissa Suomeen saapuneet turvapaikanhakijat eivät osaa sanaakaan suomea tai ole välttämättä edes tietoisia siitä, minkälaiset tavat tai lait Suomessa on. Tästä syystä on hyvin tärkeää antaa turvapaikanhakijoille erityistä huomiota, niin kutsuttua positiivista erityiskohtelua, kunnes he pääsevät Suomen tapoihin, kieleen ja kulttuuriin kiinni sekä mahdollisesti saavat hieman etäisyyttä kokemiinsa traumoihin ja pääsevät työskentelemään niiden kanssa. Rasismi on siis edelleen iso ongelma yhteiskunnassamme ja sen kukistamiseksi tarvitaan kaikkien apua ja erityisesti valkoisesta etuoikeudesta nauttivien ihmisten omien toimien puntaroimista sekä muiden valkoisten ihmisten valistamista. Rakenteet eivät muutu, jos niitä ei aktiivisesti muuteta.

Tähän loppuun jätän Punaisen Ristin luomat toimintaohjeet rasismin vastaiseen toimintaan:

1. Pyrin tunnistamaan omat ennakkoluuloni ja muuttamaan käsityksiäni tarpeen mukaan.

Tutustun ennakkoluulottomasti erilaisiin ihmisiin, suhtaudun heihin tasavertaisesti ja kohtaan jokaisen ihmisen yksilönä.

2. Pyrin omalla toiminnallani vaikuttamaan ihmisten ja koko yhteiskunnan asenteisiin.

Käytän asemaani vaikuttaakseni siihen, että yhteiskunta edistää syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisuutta.

3. Tiedostan syrjinnän kokemusten moninaisuuden.

Rasistisen sorron lisäksi syrjintää voi kokea monesta muustakin syystä, esimerkiksi sukupuolen, seksuaalisuuden, vammaisuuden tai koulutustason vuoksi. Kaikenlainen syrjintä on väärin.

4. Puutun rasistisiin tilanteisiin ja vihapuheeseen arjessani.

Osoitan rasismin kohteeksi joutuvalle, että en hyväksy rasistista käytöstä tai vihapuhetta ja että olen hänen tukenaan. Minun ei tarvitse hyväksyä myöskään itseeni kohdistuvaa rasismia tai vihapuhetta.

5. Kuuntelen, kouluttaudun ja opin.

Lähteet:

https://www.mll.fi/ammattilaisille/kouluille-ja-oppilaitoksille/monikulttuurisuus-ja-kunnioittava-kohtaaminen/

https://www.istockphoto.com/es

https://syrjinta.fi/rasismi

https://www.punainenristi.fi/tyomme/rasisminvastainen-toiminta/

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Ai minäkö rasisti?”

  1. Moikka!

    Tämä todellakin on aihe, joka on varmasti laittanut monet pohtimaan omaa suhtautumistaan pakolaisiin. Yksi merkittävä syy varmasti siihen, että Euroopassa ja suomessa ollaan suvaitsevaisempia on se, että pakolaiset ovat suurimmaksi osaksi naisia ja lapsia. . Esimerkiksi Lähi-idästä pakolaisissa oli paljon nuoria miehiä ja muistan miten tämä aiheutti monessa närkästystä. Sota ukrainassa ja sota Lähi-idässä eivät kuitenkaan ole verrattavissa keskenään vaikka sotia ovat molemmat. Lähi-idässä nimenomaan nuoret miehet ovat vaarassa, kun ISIS pakko värvää heitä omiin riviinsä. Jos ei suostuta, niin vaarassa on koko perhe.
    Mutta itse myös olen selvästi valppaampi sodan suhteen, koska se osuu niin lähelle. Maailmalla soditaan päivittäin, mutta kun se ei tapahdu naapurissa niin se on helppo sivuuttaa.

    Hyvä ja tärkeä aihe! Kiitos sinulle 🙂

Kommentoi