Järjestöt auttamassa

Kuva: Kuvia Suomesta

”Jokaisella ihmisellä on oikeus hakea turvapaikkaa.” (SPR 2021)

Monet ihmisoikeusjärjestöt tarjoavat apua ja tukea maahanmuuttajille sekä turvapaikanhakijoille. Seuraavaksi esittelen muutaman järjestön, joka auttaa niin maahanmuuttajia kuin turvapaikanhakijoitakin. Lukuisat vapaaehtoistyöntekijät tukevat ja mahdollistavat näiden järjestöjen toimintaa niin Suomessa kuin ulkomaillakin. On tärkeää, ettei kukaan joutuisi olemaan yksin suurien muutoksien ja kriisien keskellä.

Kuva: Kuvia Suomesta

Suomen Punainen Risti tukee viranomaisia turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa

Oikeus hakea turvapaikkaa perustuu muun muassa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen. Suomi on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin ja laissa määriteltyihin turvapaikkakriteereihin. Maahanmuuttovirasto rahoittaa vastaanottokeskustoiminnan ja antaa toimeksiannot Suomen Punaiselle Ristille perustaa, ylläpitää ja lakkauttaa vastaanottokeskuksia eri puolilla Suomea. (SPR 2021a).

Vapaaehtoisilla on tärkeä rooli vastaanottokeskuksen asukkaiden arjessa.

Vapaaehtoiset auttavat vastaanottokeskuksissa muun muassa suomen ja ruotsin kielen, kulttuurin sekä tapojen opettamisessa. He ovat läsnä tavallisissa arkisissa asioissa ja voivat järjestää esimerkiksi vapaa-ajan toimintaa kuten kerhoja tai retkiä. (SPR 2021b).

Pakolaisneuvonta tekee vaikuttamis- ja asiantuntijatyötä

Pakolaisneuvonta ry:n juristit auttavat turvapaikanhakijoita turvapaikka- sekä oleskelulupa-asioissa. Erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten, kuten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ja ilman huoltajaa saapuvien turvapaikanhakijoiden, paperittomien, ihmiskaupan uhrien sekä kidutettujen ja traumatisoituneiden avustaminen on järjestön erityisosaamista. Pakolaisneuvonta laatii lausuntoja lakiesityksiin ja käy säännöllisesti kuultavana lainvalmistelun eri vaiheissa. Pakolaisneuvonta on kampanjoinut muun muassa turvapaikanhakijoiden oikeusturvan puolesta, perheenyhdistämisen helpottamiseksi sekä Suomen pakolaiskiintiön nostamiseksi (Pakolaisneuvonta 2022).

Amnesty kampanjoi pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden puolesta

Pitkään vaikuttamistyötä pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja siirtolaisten ihmisoikeuksien puolesta tehnyt Amnesty kampanjoi samoista teemoista kuin Pakolaisneuvontakin ja lisäksi yhtenä painopisteenä on EU:n turvapaikkapolitiikan inhimillistäminen. (Amnesty 2022a). Amnesty Suomen osastossa (2022b) suuren vastuun käytännön kampanjatyöstä kantavat vapaaehtoiset aktiivit. Amnesty tarjoaa monipuolisesti mahdollisuuksia omaa osaamista hyödyntäen osallistua ihmisoikeustyöhön.

Diakonissalaitos tekee työtä sen puolesta, että jokaisella on ihmisarvoinen elämä

Diakonissalaitos pyrkii takaamaan jokaiselle oikeudenmukaisen kohtelun turvapaikkaprosessin aikana ja tekee työtä myös paperittomien ihmisten hyväksi (HDL 2022a). Diakonissalaitoksella toimii Psykotraumatologian keskus, joka tarjoaa arviointia, hoitoa ja kuntoutusta pakolaistaustaisille ihmisille. Asiakkaina on niin aikuisia, lapsia kuin perheitäkin, jotka ovat vaikeasti traumatisoituneita. Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia. Keskus tarjoaa myös koulutusta ammattilaisille pakolaistaustaisten ihmisten traumahoidosta ja monikulttuurisesta hoitotyöstä.

Kuva: Kuvia Suomesta

”Toivo auttaa eteenpäin elämässä.” (HDL 2022) 

Lähteet

Amnesty. 2022a. Pakolaiset ja turvapaikanhakijat. Viitattu 14.2.2022. https://www.amnesty.fi/mita-amnesty-tekee/pakolaiset-ja-turvapaikanhakijat/

Amnesty. 2022b. Amnestyn Suomen osasto. Viitattu 18.2.2022. https://www.amnesty.fi/tietoa-amnestysta/amnestyn-suomen-osasto/

HDL. 2022b. Psykotraumatologian keskus. Viitattu 18.2.2022. https://www.hdl.fi/tukea-ja-toimintaa/maahanmuuttajille/psykotraumatologian-keskus/

HDL. 2022a. Maahanmuuttajille. Viitattu 18.2.2022. https://www.hdl.fi/tukea-ja-toimintaa/maahanmuuttajille/

Pakolaisneuvonta. 2022. Tietoa järjestöstä. Viitattu 14.2.2022. https://www.pakolaisneuvonta.fi/asiantuntijajarjesto/tietoa-jarjestosta/

SPR. 2021a. Apua maahanmuuttajille. Viitattu 14.2.2022. https://www.punainenristi.fi/tyomme/apua-maahanmuuttajille/

SPR. 2021b. 3 tapaa auttaa turvapaikanhakijoita. Viitattu 14.2.2022. https://www.punainenristi.fi/tyomme/apua-maahanmuuttajille/3-tapaa-auttaa-turvapaikanhakijoita/

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

3 ajatusta aiheesta “Järjestöt auttamassa”

 1. Moikka Joanna!

  Postauksen aihe herätti heti mielenkiintoni, sillä järjestötyö kiinnostaa työkenttänä minua paljon ja tässä postauksessa oli kattavasti esitelty erilaisia järjestöjä maahanmuuton näkökulmasta.

  Ei voi kuvitellakaan miltä tuntuisi saapua vieraaseen maahan, jonka kieltä ei osaa, kulttuuria ei tunne ja on niin kylmä, ettei ole varma saapuiko jäätikölle vai Suomeen. Vapaaehtoisilla ja järjestöillä on varmasti todella suuri merkitys turvapaikanhakijoille/maahanmuuttajille, niin kuin postauksessakin mainitsit, sillä vapaaehtoiset ja järjestötyöntekijät tekevät niin ihmisläheistä työtä ja ovat ensisijaisia avunantajia.

  Uutena tietona minulle tuli, että Migri rahoittaa vastaanottokeskustoimintaa ja toimii toimeksiantajana SPR:lle. En ollut myöskään koskaan kuullut Pakolaisneuvonnasta, joka vaikuttaa todella tärkeältä palvelulta.

  Kuinkakohan paljon Suomessa on vertaistuellista maahanmuuttojärjestötoimintaa tai omankielisiä järjestöjä, jotta kotoutuminen olisi helpompaa? Kokemusasiantuntijuus olisi varmasti myös erittäin hyvä ja toimiva tapa ja uskon että tällaisia palveluita onkin jo laajemmin käytössä Suomessa.

  Tässä googletellessani löysin mm. talous-ja velkaneuvontaa maahanmuuttajille (https://monik.fi/taso/) ja että kotoutumislaki (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386) ohjaa kotouttamista.

  Kiitos postauksesta, se toi todella paljon uutta tietoa ja mielenkiintoa maahanmuuttajien kanssa tehtävään työhön ja sen tärkeyteen.
  Ps. postauksen kuvat olivat upeita!

  Pakkaspäiväterveisin, Karo

 2. Hei

  Luin blogisi mielenkiinnolla, koska turvapaikanhakijoiden palvelutuottaminen oli minulle uusi asia. Kiitos asian avaamisesta ja etenkin vapaaehtoisten roolin avaamisesta vastaanottokeskuksissa. Sain blogisi ansiosta lisätietoa eri järjestöistä ja toimijoista, sekä heidän palveluistaan.

 3. Kiitos Karo ja Jani kommenteistanne!

  Mukava kuulla, että kirjoitukseni herätti mielenkiintoa ja antoi uutta tietoa. Kuvat ovat muuten ilmaisesta suomalaisesta kuvapankista: https://www.kuviasuomesta.fi/

  Tekstissäni esittelin vain muutaman suuremman järjestön, jotka tukevat erityisesti turvapaikanhakijoita. Yleisesti maahanmuuttajilla on paljon omia pienempiä yhdistyksiä ja suurempiakin järjestöjä, jotka tukevat esimerkiksi kotoutumisessa.

  Valtioneuvoston (2015) sivuilla (https://valtioneuvosto.fi/-//1410877/maahanmuuttajien-jarjestot-tukevat-kotouttamista) kerrotaan maahanmuuttajien järjestötoiminnan olevan monipuolista ja kattavaa etenkin niillä paikkakunnilla, missä on paljon maahan muuttaneita. Suomessa onkin arviolta 700–1000 maahanmuuttajien perustamaa yhdistystä. Tietoa eri maahanmuuttajajärjestöistä löytyy esimerkiksi Monihelin (2022) sivuilta (https://moniheli.fi/jasenjarjestot-member-associations/). Näiden järjestöjen kautta toivottavasti moni maahanmuuttaja löytää vertaistukea ja ohjausta avun piiriin.

  Kiitos Karo myös mainitsemistasi linkeistä. Monik ry:n talous- ja velkaneuvonta kuulostaa todella tärkeältä työltä, toivottavasti hanke saa jatkoa myös tämän vuoden jälkeen! Kotoutumisesta en kirjoittanut tekstissäni, koska se kuuluu toisen ryhmän aiheeseen maahanmuuttajat ja kotoutuminen. Turvapaikanhakijoiden ja juuri oleskeluluvan saaneiden osalta puhutaan kuitenkin esikotouttamisesta, josta on ollut esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla ESIKOTO-hanke (https://www.gcfinland.fi/kehittaminen/hanke-esittelyt/hankkeet/esikoto—esikotouttamisen-kehittamishanke-pohjois-pohjanmaalla/). Hankkeen toteutti vuosina 2016–2018 Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö ja mukana toteuttamassa oli myös muita järjestöjä. Hankkeen aikana turvapaikanhakijat tekivät muun muassa luontoretkiä erilaisiin luontokohteisiin eri vuodenaikoina. Hankkeessa kehitettiin myös järjestöjen valmiuksia ja osaamista esikotouttamistyöhön.

  Itseänikin kiinnostaa työkenttänä järjestötyö ja yllätyin asiaa tutkiessani, kuinka paljon erilaisia järjestöjä on, jotka tavalla tai toisella ovat turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien asialla. Monesta järjestöstä en ole aiemmin kuullutkaan ja onkin mielenkiintoista jatkaa näihin järjestöihin tutustumista!

Kommentoi