turvapaikanhakija

Turvapaikanhakijan sosiaalipalvelut

Suomesta turvapaikkaa hakevalla henkilöllä on oikeus saada palveluja toimeentulon ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Vastaanottokeskukset järjestävät tarvittavat palvelut vastaanottopalveluina. Vastaanottopalveluihin kuuluvat vastaanotto- tai käyttöraha, majoitus, tulkki- ja käännöspalvelut, työ- ja opintotoiminta sekä välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut.  Lisäksi ateriat voidaan järjestää vastaanottopalveluina (Sosiaali- ja terveysministeriö 2022.)

Turvapaikanhakijan sosiaalipalvelut Read More »

Turvapaikanhakijan terveydenhuoltopalvelut

Turvapaikanhakijan terveydenhuollosta vastaa vastaanottokeskus. Terveydenhuoltopalvelut voidaan toteuttaa vastaanottokeskuksessa tai sen ulkopuolella. Vastaanottokeskuksessa työskentelee terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja, joka ohjaa tarpeen mukaan turvapaikanhakijan lääkärin vastaanotolle. Aikuisella turvapaikanhakijalla on oikeus akuuttiin ja välttämättömään terveydenhuoltoon (Maahanmuuttovirasto 2022.)

Turvapaikanhakijan terveydenhuoltopalvelut Read More »

Järjestöt auttamassa

”Jokaisella ihmisellä on oikeus hakea turvapaikkaa.” (SPR 2021) Monet ihmisoikeusjärjestöt tarjoavat apua ja tukea maahanmuuttajille sekä turvapaikanhakijoille. Seuraavaksi esittelen muutaman järjestön, joka auttaa niin maahanmuuttajia kuin turvapaikanhakijoitakin. Lukuisat vapaaehtoistyöntekijät tukevat ja mahdollistavat näiden järjestöjen toimintaa niin Suomessa kuin ulkomaillakin. On tärkeää, ettei kukaan joutuisi olemaan yksin suurien muutoksien ja kriisien keskellä.

Järjestöt auttamassa Read More »

Kriisin keskellä

Ihminen voi juuttua maahanmuuttoprosessin eri vaiheisiin ja tilanne voi kriisiytyä. Pahan olon pitkittyessä kannattaa hakea apua ammattilaiselta. Maahanmuuttoprosessin tuomien muutoksien käsittely ja niihin sopeutuminen on yksilöllistä. Käsittelyyn vaikuttavat muun muassa aiemmat mahdollisesti traumaattiset elämänkokemukset, maahanmuuton syyt, turvapaikan odottamisen pituus ja epävarmuus tulevasta sekä sosiaalinen tuki. (MIELI 2022).

Kriisin keskellä Read More »

Blogin esittely

Moikka Olemme kuuden hengen sosionomi opiskelijoiden ryhmä. Blogissamme käsittelemme turvapaikanhakijoiden haasteita ja mahdollisuuksia Suomessa. Jokainen kirjoittaja kertoo turvapaikkahakijan tilanteesta omasta näkökulmasta, mutta kuitenkin siten, että kokonaisuus on yhtenäinen. Blogimme tavoitteena on antaa konkreettista käsitystä turvapaikanhakijoiden tilanteesta Suomessa.

Blogin esittely Read More »

Maiden suvaitsevaisuus

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluva turvapaikanhakija, kokee usein olevansa yksin ja jääkin yksin. Moni seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat turvapaikanhakijat pelkäävät kidutusta, vainoa ja jopa kuolemaa, ja täten ovat olleet kaapissa kotimaassaan koko elämänsä. Omassa maassa turvapaikanhakija on saattanut elää pelottavassa ilmapiirissä, jossa muut saattavat kohdella sinua inhimillisesti seksuaalisuutesi perusteella.

Maiden suvaitsevaisuus Read More »

Syyt taustalla – miksi ihmiset lähtevät hakemaan turvapaikkaa?

Turvapaikakanhakijoiden suurelle määrälle viimevuosina ei voida osoittaa yhtä ja tiettyä syytä. Ulkoministeriön verkkosivuilla yhdeksi nimittäväksi tekijäksi voidaan kuitenkin sanoa olevan Syyrian, Irakin ja Afganistanin pitkittyneet konfliktit ja hallinnon epäselvyys.. Muita syitä arvellaan olevan myös poliittisissa kysymyksissä. Myös taloudelliset seikat ovat taustalla olevia syynä lähteä hakemaan turvapaikkaa. Sosiaaliset syyt kuuluvat myös näihin syihin. Myös tietyt vetovoima

Syyt taustalla – miksi ihmiset lähtevät hakemaan turvapaikkaa? Read More »