Kotiudunko vieraaseen maahan? mitä kotoutuminen tarkoittaa?

Kun vierasmaalainen pakolainen eli maahanmuutaja on tullut suomeen, ja saanut myöteisen päätöksen tehdään hänelle alkukartoitus. Siihen kuuluu ohjausta, neuvontaa ja selvitetään mitä palveluja henkilö tarvitsee yhdessä kunnan ja TE-toimiston kanssa. selvitetään myös mitä jo osaa ja sitten tehdään kotoutussuunnitelma

Kotoutuminen

Kotoutumisen ajatuksena on että maahanmuutaja tuntee olevansa uudessa maassa yhteiskunnan täysivaltainen jäsen ja että hän oppisi tarvittavia työelämässä käytettäviä tietoja ja taitoja. Prosessi on jokaisella yksilöllinen ja suunnitellaan jokaisen tarpeide mukaan. tarkotus on tehdä se yhteistyössä valtion kanssa. Hän tutustuu uuden maan kulttuuriin ja kieleen ja samalla maamme monimuotoistuu uusista kulttuureista. Hänen omaa kulttuuria myöskin tuetaan, sillä tarkoitus ei ole muuttaa ihmistä taikka hänen historiaa.

Kotoutumuspalvelu järjestetään pääsääntöisesti työelämäpalveluna, ossa opetellaan suomen ja ruotsin kieltä ja edistetään työllistymis ja koulutus mahdollisuuksia sekä yhteyskunnallisia valmiuksia. Kaikki eivät osaa lukea tai kirjoittaa, silloi opetellaan myös näitä taitoja. Tarkoitus olisi eedistää henkilön kielellisiä valmuksia ja samalla opastetaan suomessa saatavilla olevista palveluista, joihin hänellä on oikeus.

Edellytyksenä kuitenkin on että henkilöllä joka osallistuu kotoutumispalveluun on oleskelulupa, oleskelioikeuden rekiströinti, oleskelukortti, tai kotikunnan- ja väestetietoje rekisteröintiä. oikeus kotouttumissuunnitelman laatimiseen on myös alaikäisellä tai perheellä. Suunnitelman perustuksena on aina kotoutumislaki (kotoutuminen.fi 2021)

Kokemuksia kotoutumisesta

Kotoutumisen läpikäynneitä on haastateltu ja vaikeuksia on tuottanut kielen oppiminen. Ilman suomenkieen taitoa ei pärjää. monet maahanmuutajat viettävät aikaa puhue omaa kieltänsä joten suomenkieli on vaikea oppia , kun ei pääse missään kieltä käyttämään kurssin perusteiden jälkeen. Parhaiten kieltä oppii puhumalla kantasuomalaisten kanssa, mutta maahanmuuttajat koivat suomalaisten olevan vaikeasti lähestyttäviä ja hiljaisia, jonka vuoksi kontaktin ottaminen on haaasteellista.

suomeen sopeutumattomuuden uhkakuvana koettiin yksinäisyys. Uusien ystävien löytäminen vaikeaa. Oman piirin sisälle jääminen on helppoa ,mutta silloin koettu yhteyskunnan ulkopuolelle jääminen. Maahanmuutajat hakeutuva toisten maahanmuuttajien seuraan ja kokee heidän olevan enemmän perhettä, kuin kantasuomalaisten. Ulkopuoliseksi jääminen on silloi todennäköisenpää.

Työ ja koulupaika saaminen koettu vaikeaksi ja silloin hakeuduttu vapaaehtoistyöhön joka koettu tärkeäksi ja siellä ovat tutustuneet uusiin ihmisiin ja oppineet kieltä.

Suomen sääolosuhteet koettu hankaliksi, jo pukeutumisenkin takia. Nukkumisongelmia ilmennyt kesäisin, jolloin täällä on koko ajsn valoisaa (Erola H. & Virpi R. maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumisesta, opinäytetyö).

kuva: kuvakirjasto

lähteet:

kotoutuminen.fi 2021 https://kotoutuminen.fi/keskeiset-kasitteet viitattu 8.3.2022

Erola H. & Virpi R. maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumisesta, http://Erola H. & Virpi R. maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumisesta, opinäytetyö viitattu 8.3.2022

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi