kotoutuminen

Moniaistinen kulttuurikahvila

Julia Wenger Perjantaina 6. lokakuuta Koivukylän asukastilassa oli vilskettä ja vipinää alueen ikäihmisille. Kulttuurikahvila, jumppatuokiot ja moniaistinen teltta täyttivät päivän ohjelman, jossa asukkaat viihtyivät. SMILE-hankkeen toteuttamisessa oli mukana Laurean-ammattikorkeakoulusta ryhmä opiskelijoita, jotka suunnittelivat ja pystyttivät moniaistisen kulttuurikahvilan asukastilaan. SMILE-hankkeen tavoitteena on tukea Vantaan lähiöiden maahanmuuttajataustaisten perheiden kotoutumista. Opiskelijat järjestivät yhdessä SMILE-hankkeen työntekijöiden Mustafe Hirsin ja […]

Moniaistinen kulttuurikahvila Read More »

SMILE PROJECT REFLECTION 

Thi Moe, Fariba Valizadeh, Khadija Ben Ikhlef  The project strives to create opportunities for parents to engage and become active participants in their children’s education.  Integration is vital for the success and well-being of immigrant families, positively impacting their children’s education and overall development.    Attendance: A few parents and students participated, around 15 people were there,

SMILE PROJECT REFLECTION  Read More »

Recreational Mini Fair

Nea Uustalo, Katarina Dence, Marius Slabu, Catalina Campillo Introduction: During this autumn, we Laurea students embarked on a project in collaboration with the SMILE project and Lehtikuusi school to organize an event for their new Parental Corner. The objectives of this project highlighted our community’s diverse interests while offering support to parents and families navigating

Recreational Mini Fair Read More »

Ei ole helppoa rikkoa lasikatot

Tässä blogikirjoituksessa puhun avioliiton ja kotoutumisprosessin kautta muuttaneiden naisten kohtaamisista vaikeuksista. Tämä on sellainen asia, josta olen halunnut kirjoittaa pitkään. Koska itse olen asunut vuosia maassa, jossa oli ulkomaille pakenemisen olosuhteita. Monet lähipiirini naiset menivät naimisiin ja muuttivat Eurooppaan sellaisten ihmisten kanssa, joita he eivät olleet koskaan tavanneet tai nähneet, haaveena avioliitosta ja suuresta Euroopasta

Ei ole helppoa rikkoa lasikatot Read More »

Lisääntynyt Maahanmuutto ja Integraatio

Mitä integraatio on? Ovatko integraatio ja assimilaatio sama asia? Integraatio on prosessi, jossa maasta toiseen muuttava henkilö löytää paikkansa yhteiskunnassa ja muuttaa. Integraatio ja assimilaatio ovat kaksi erillistä käsitettä, joita ei pidä sekoittaa tässä vaiheessa. Assimilaatio tarkoittaa kulttuurin, kielen, uskonnon unohtamista eli alkuperäisen taustakulttuurin jättämistä. Toisin sanoen integraatio on tila, jossa on uusi jäsen ja

Lisääntynyt Maahanmuutto ja Integraatio Read More »

Kaikki mukaan!

–opas maahanmuuttajataustaisten lasten vertaissuhteiden tukemiseen varhaiskasvatuksessa Kirjoittajat: Ilona Lähteenmäki, Veera Luukkonen, Hanna-Leena Inkeroinen ja Anne Lönnqvist Päiväkodeissa on nykyään paljon lapsia moninaisista taustoista ja kulttuureista. Päiväkodin arki on täynnä kohtaamisia ja lasten välistä vuorovaikutusta, johon kaikilla lapsilla on oikeus. Päiväkodin henkilöstöllä onkin iso rooli maahanmuuttajataustaisten lasten kotoutumisessa ja sopeutumisessa suomalaiseen päiväkotimaailmaan. Niinpä päätimme luoda oppaan

Kaikki mukaan! Read More »

Maahanmuuttajien integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan

Suomessa maahanmuuttajien integraatiosta puhutaan sanalla kotouttaminen. Kyse siis on prosessista, kun henkilö muuttaa maasta toiseen ja löytää oman paikkansa olla yhteiskunnassa sekä toimia siellä. Integraatio on kaksireittinen kehityskulku, siihen sisältyy aktiivinen osallistuminen ja identiteetin säilyttäminen. Integraatio katsoo menneisyyteen; lähtömaahan, lapsuudesta peritty identiteetti, etninen tai kulttuurinen tausta. Ja myös tulevaisuutteen; kohdemaa ja siihen samaistuminen, monitahoinen osallistuminen.

Maahanmuuttajien integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan Read More »

Maahanmuuttajien kotoutumisen seuranta

Kotoutumislain (2010/1386) 2 luvun 18§:n mukaan kotoutumista ja kotoutumissuunnitelman toteutumista seurataan vastaavan viranomaisen eli kunnan tai TE-toimiston toimesta. Kunnan velvollisuus on tarkistaa maahanmuuttaneen kotoutumissuunnitelma vähintään kerran vuodessa tai palvelutarpeen mukaisesti (Kotoutuminen.fi 2022a).

Maahanmuuttajien kotoutumisen seuranta Read More »

Kielitaito voi olla avain kotoutumiseen

Uuteen maahan kun muuttaa yksi haastavista asioista voi olla kielen oppiminen ja opiskelu. Kielen opiskelusta on paljon hyötyä, tapaa uusia ihmisiä ja saa uusia ystäviä, sopeutuminen uuteen maahan voi helpottua, arjessa asiointi helpottuu esimerkiksi kaupassa tai viranomaisten kanssa, myöskin työn saaminen ja työn tekeminen voi olla helpompaa. Itse olen töissä varhaiskasvatuksessa ja olen ohjannut monia

Kielitaito voi olla avain kotoutumiseen Read More »