Turvapaikanhakijan sosiaalipalvelut

Suomesta turvapaikkaa hakevalla henkilöllä on oikeus saada palveluja toimeentulon ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Vastaanottokeskukset järjestävät tarvittavat palvelut vastaanottopalveluina. Vastaanottopalveluihin kuuluvat vastaanotto- tai käyttöraha, majoitus, tulkki- ja käännöspalvelut, työ- ja opintotoiminta sekä välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut.  Lisäksi ateriat voidaan järjestää vastaanottopalveluina (Sosiaali- ja terveysministeriö 2022.)

Turvapaikanhakijat eivät ole heti sosiaaliturvan tai kunnan sote-palveluiden piirissä. Heidän kustannuksista vastaan sisäministeriön hallinnonala, niin kauan kun turvapaikanhakija on vastaanottokeskuksessa. Turvapaikanhakija saa Kelan ja kunnan muut etuudet, jos hän saa oleskeluluvan Suomesta. Oleskeluluvan saanut turvapaikanhakija sijoittuu asumaan johonkin kuntaa ja hän on oikeutettu tämän jälkeen samoihin sosiaali- ja terveyspalveluihin kuin muutkin asukkaat. Oleskeluluvan saaneen turvapaikanhakijan asuinkunta saa valtiolta kolmen vuoden ajan laskennallisen korvauksen. Tämän lisäksi kunta saa kolmelta vuodelta korvauksen maksamistaan toimeentulotuista, tulkkauksen järjestämisestä ja kotoutumistuesta (Sosiaali- ja terveysministeriö 2022.)

Vastaanotto- ja käyttöraha

Turvapaikanhakija voi saada vastaanottorahaa niin kauan kun turvapaikkahakemusta käsitellään.  Vastaanottokeskukset myöntävät vastaanottorahaa ja se on tarkoitettu välttämättömiä perustarpeita varten. Vastaanottokeskukset voivat auttaa turvapaikanhakijoita vastaanottorahan hakemisessa. Rahan suuruuteen vaikuttavat henkilön omat tulot ja varat, mutta myös puolison tulot ja varat. Jos turvapaikanhakijalla itsellä tai hänen perheellä on erityisiä tarpeita, heille voidaan maksaa täydentävää vastaanottorahaa. Vastaanottoraha maksetaan käteisenä tai prepaid-kortilla. Ilman huoltajaa Suomeen tulleet lapset voivat saada käyttörahaa ja tämä on suuruudeltaan pienempi kuin vastaanottoraha (Maahanmuuttovirasto 2022.)

Turvapaikanhakijoiden tukeminen on tärkeää

Osa turvapaikanhakijoista voi saapua Suomeen haasteellisista olosuhteista ja he ovat voineet käyttää lähes koko omaisuutensa matkustaakseen Eurooppaan ja Suomeen. Osa voi olla jo lähtöisin köyhistä olosuhteista ja he ovat juuri ja juuri pystyneet matkustamaan Suomeen. Näiden vuoksi on mielestäni perusteltua, että turvapaikanhakijoille turvataan toimeentulo ja mahdollistetaan sitä kautta inhimillisempi elämä Suomessa. Toimeentulon turvaamisen avulla mahdollistetaan, että turvapaikanhakijat pysyvät hankkimaan vaatteet, hygieniatuotteet sekä muut välttämättömät asiat.

Mielestäni on hyvä, että kunnalla on mahdollisuus saada tukea turvapaikkahakijoiden kotouttamiseen liittyen. Tuen avulla voidaan kannustaa kuntia kotouttamisessa ja siten parannetaan myös turvapaikkahakijoiden integroitumista yhteiskuntaamme. Tuki kunnalle vähentää myös muiden kuntalaisten ja turvapaikanhakijoiden vastakkainasettelua, sillä uudet turvapaikanhakijat tuovat kuntaa menojen lisäksi myös työpaikkoja ja tuloja.

Pixabay

Lähteet

Maahanmuuttovirasto 2022. Viitattu 13.2.2022. https://migri.fi/vastaanottoraha

Sosiaali- ja terveysministeriö 2022. Viitattu 13.2.2022. https://stm.fi/turvapaikanhakijoiden-palvelut

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi