Sopeutua… Miten?

Yhteiskuntaan integroituminen
Miten sopeutua yhteiskuntaan vankeustuomion suorittamisen jälkeen? Uskoisin, että siinä riittää haastetta ihan joka suhteessa. Miltä tuntuu vaihtaa koulua? Miltä tuntuu vaihtaa työpaikkaa? Miltä tuntuu muuttaa toiseen kaupunkiin? Kuinkahan pitkän listan saisi, kun miettii ihmisen sopeutumista yleensäkin uuteen tilanteeseen tai ympäristöön ja uusiin ihmisiin tai jopa tuttuihin ihmisiin, joita ei vain ole pitkään aikaan tavannut? Niin, haastavaa varmaankin. Entäpä jos mukaan laitetaan vähän lisää haastetta, kuten hippunen häpeää, kourallinen toimeentulon haasteita, ripaus asunnon saantiin liittyviä pulmia, kauhallinen vaikkapa mielenterveysongelmia, rahtunen laitostumista, kulaus päihdeongelmia, piirun verran työttömyyttä ja sitten sylillinen perheen uudelleen yhdistämistä, sekä luottamussuhteen rakentamista. Sitten vielä ne kaikki tavanomaiset arjen haasteet, joiden kanssa me kaikki painimme joskus..

Onhan vangeille kaikenlaisia palveluita, vapautumisen suunnittelua, selviytymisedellytysten ja palvelutarpeen arvioita, kuntien tukipalveluita ja kolmannen sektorin toimijoita. Onhan tarjotusta tuesta varmasti apua, mutta onko tuki varmasti riittävää? No, jos Rikosseuraamuslaitoksen tilastollisen vuosikirjan 2020 mukaan esimerkiksi vuonna 2015 vapautuneista naisvangeista 44 % uusii rikoksen ja 60 % miesvangeista, niin voisiko tästä päätellä mitään yhteiskuntaan integroitumisesta? Toki yksinään tästä on vaikea päätellä, mistä kaikesta muusta on kyse, kuin sopeutumisen haasteista, mutta haluaisin uskoa, että intensiivisellä työskentelyllä tähän voitaisiin kyllä vaikuttaa enemmänkin.

Rikosseuraamusalalla on käytössä erilaisia toimintoja ohjelmamuotoisina, jotka luokitellaan esimerkiksi motivointi- ja vaikuttavuusohjelmiin. Motivointi ohjelmia toteutetaan ryhmässä tai yksilömuotoisena, kun taas vaikuttavuusohjelmat pääsääntöisesti ryhmämuotoisina. Motivointiohjelmilla on tarkoitus motivoida asiakasta muutokseen ja rikoksista luopumiseen, tavoitteena tunnistaa ongelmakohdat käyttäytymisessä ja kyseenalaistaa vallitsevaa tilannetta. Vaikuttavuusohjelmat ovat pidempikestoisia kuin motivointiohjelmat ja ne on suunnattu pääsääntöisesti korkean rikoksen uusimisriskin asiakkaille. Ohjelmilla on tarkoitus vaikuttaa taustalla piileviin ajatus- ja käyttäytymismalleihin. Tavoitteena on saattaa asiakas tietoiseksi omasta rikoskäyttäytymistä ylläpitävästä ajattelu- ja käyttäytymismallista. (Rikoksentorjuntaneuvosto 2022.)

Ensimmäisessä julkaisussani kirjoitin RIKSU hankkeesta, johon tutustuin ja sain siitä valtavan hyvän kuvan ja näkisinkin tämänkaltaiset hankkeet aivan mahtavana toimintana! Uskoisin myös vertaistuella olevan suuri merkitys sopeutumisessa ja kuntoutumisessa!

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi