Kansainvälinen tyttöjen päivä

Eilen 11.10.2020 vietettiin kansainvälistä tyttöjen päivää. Maailmalla on yli 130 miljoonaa tyttöä, jotka eivät pääse kouluun . Seksuaalinen väkivalta kohdistuu edelleen korostuneesti naisiin ja tyttöihin ympäri maailmaa, sekä joka kolmas tyttö kehitysmaissa joutuu naimisiin alle 18-vuotiaina.

Tyttöjen päivällä on joka vuosi oma teemansa, ja tänä vuonna teemana oli verkkohäirintä. Yli puolet ympäri maailmaa tutkituista tytöistä on kertonut verkossa tapahtuneesta häirinnästä ja hyväksikäytöstä. Suomessakin 42% tytöistä on kokenut häirintää verkossa. Verkkohäirintä on lisääntynyt sosiaalisen median käytön myötä huomattavasti, ja sen ehkäisemiseksi täytyisi keksiä keinoja.

Kuva Plan Suomen tutkimus

YK:n yleiskokouksessa päätettiin vuonna 2011, että tyttöjen päivästä tulee kansainvälinen vuosipäivä, ensimmäistä tyttöjen päivää vietettiin 11.10.2012. Tyttöjen päivällä on tarkoitus nostaa esiin tyttöihin kohdistuvaa syrjintää ikänsä ja sukupuolensa vuoksi, mutta myös muistuttaa tyttöjen mahdollisuuksista ja oikeuksista.

Plan on tehnyt tutkimuksen tyttöjen ja nuorten naisten kokemuksista verkkohäirinnästä Suomessa ja maailmalla. Tutkimustuloksissa kävi ilmi, että moni verkkohäirinnän kohteeksi joutunut tyttö tuntee olonsa fyysisesti turvattomaksi. Verkkohäirinnässä ilmenee esimerkiksi väkivallalla ja raiskauksilla uhkailua, loukkaavaa ja seksististä kieltä ja tytöille lähetettyjä pornografisia kuvia. Verkossa tehtävä häirintä ja ahdistelu on mahdollista tehdä anonyymisti, joten se voi tehdä häirinnästä brutaalimpaa.

Verkkohäirintä on usealle tytölle stressiä aiheuttava tekijä, ja se voi aiheuttaa monia erilaisia ongelmia. Planin Suomalaisessa tutkimuksessa 34% tytöistä ilmoitti, että heidän itsetuntonsa on heikentynyt verkkohäirinnän vuoksi, ja melkein puolet vastaajista ilmoittivat stressin ja ahdistuksen lisääntyneen. Yli puolet tytöistä ilmoitti, että ovat muuttaneet tilinsä turvallisuus- tai yksityisyysasetuksia, mutta vain 5% on tehnyt asiasta rikosilmoituksen. Mielestäni tämä kertoo siitä, kuinka vaikeaa verkkohäirintään on puuttua, sillä usein tekijää voi olla hankalaa jäljittää. Helsingin sanomien haastateltava, 17-vuotias Silja pohtii, ettei häiriköityjen lähteminen somesta ole oikea ratkaisu. Häirityksi ja ahdistelluksi tullut ihminen ei ole syypää, vaan häiriköijä.

Planin kansainvälisessä tutkimuksessa on ilmennyt, että tytöt, joilla on etnistä taustaa, jotka puhuvat poliittisista aiheista, identifioivat itsensä osaksi LGBTIQ+ -yhteisöä tai jolla on jokin synnynnäinen/sairauden/tapaturman aiheuttama vamma, joutuvat kärsimään enemmän häirinnästä. Puolet haastateltavista myös kertoivat, että he kohtaavat enemmän häirintää verkossa, kuin kadulla. Tutkimuksessa nuorimmat häirintää verkossa kokeneet tytöt olivat 8-vuotiaita. Häirintä voi johtaa siihen, että nuori jättää kommentoimasta johonkin itselleen tärkeään aiheeseen, vain sen vuoksi että tietää sen tuovan häirintä viestejä.

Häirintä lukuina:

Facebookissa 39%

Instagramissa 23%

Whatsapissa 14%

Snapchatissa 10%

Twitterissä 9%

Tiktokissa 6%

Kaikki näistä sosiaalisen median väylistä ovat paljon nuorten käytössä. Erilaiset tapahtumat ja tiedotukset tapahtuvat usein somessa, joten se on osittain hyvinkin tärkeä väylä monelle nuorelle.

Instagram on lähtenyt yhteistyöhön Planin ja tyttöjen kanssa häiriköinnin vähentämisen kampanjaan. Kumppanuus lähti liikkeelle, kun kuusi tyttöä eri mantereilta kirjoittivat avoimen kirjeen suurimmille sosiaalisen median yhtiöille. Instagram on sitoutunut kuulemaan tyttöjä ympäri maailmaa, jotta häirintä saataisiin kitkettyä pois sosiaalisesta mediasta. Kampanjassa 15 nuorta aktivistia ympäri maapalloa keräävät tietoa ja ehdotuksia tytöiltä ja järjestöiltä siitä, millaisia toimia häirinnän kitkeminen vaatisi, ja millaisia häirinnän kokemuksia he ovat kohdanneet.

Plan järjestää Girls Takeover -tempausta, jossa tytöt pääsevät poliittisten, yhteiskunnallisten ja taloudellisten johtajien saappaisiin. Girls Takeover on kansainvälinen tempaus, joka järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2016. 16-vuotias Aava oli sijaistamassa pääministeriämme Sanna Marinia. Kampanja mahdollistaa nuorten tyttöjen äänten kuulluksi tulemisen, he voivat vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin yhden päivän ajan.

Planin koko tutkimus löytyy täältä

Tyttöjen avustus on tärkeää, jotta heidän asemaansa voidaan parantaa ympäri maailmaa. Tässä muutama esimerkki tytöistä, jotka vaikeuksistaan huolimatta haluavat katsoa eteenpäin.

Planin raportteja ympäri maailmaa tyttöjen asemasta

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

2 ajatusta aiheesta “Kansainvälinen tyttöjen päivä”

  1. Moikka! Tekstisi oli erittäin ajankohtainen ja mielenkiintoinen. Täytyy myöntää, etten ollut itse kuullut koko tyttöjen päivästä, ja siksi olikin erittäin hienoa saada kunnon infopläjäys aiheesta. 🙂 Mielestäni on erittäin hienoa, että kyseinen päivä on olemassa, ja että monet eri tahot työskentelevät aktiivisesti tyttöihin kohdistuvaa häirintää vastaan. On todella raakaa, että niin nuoret tytöt saavat osakseen niin vääränlaista huomiota!
    -Suvi

  2. Hyvä kuulla, että inflopläjäys oli paikallaan! Taitaa olla niin, että nykyaikana kaikille on oma päivänsä, ja toisia markkinoidaan enemmän kuin toisia. Kaikilla haetaan hyvään asiaan tukea ja huomiota, ja minusta on tärkeää että tyttöjä tuetaan ympäri maailmaa, yhdessä.

Kommentoi