Päihteiden monimuotoisuus osa 3

Tässä blogipostauksessa kerrotaan lääkepohjaisista aineista, jota käytetään Suomessa huumausaineena. Tämä blogipostaus on kolmas ja viimeinen jatko-osa muille postauksille nimeltä Päihteiden monimuotoisuus. Monia lääkeaineita väärinkäytetään päihtymystarkoituksiin ja tässä postauksessa kerrotaan tarkemmin Buprenorfiinista, Bentsodiatsepiineista ja Metadonista, jotka ovat kaikki hyvin yleisiä väärinkäytettyvä opioideja.  

Tietoa Buprenorfiinista 

Buprenorfiinia kutsutaan monilla lempinimillä katumarkkinoilla. Nimiä ovat muun muassa texmex, subu, pubre, subbari, tekken ja ässä. Buprenorfiini on siis opioidi, joka on Suomessa yksi käytetyimmistä lääkkeistä päihtymystarkoituksiin huumeidenkäyttäjien piirissä. Monet lempinimet pohjautuvat valmisteen kauppanimistä, Suboxone ® ja Temgesic ®.  

Buprenorfiini on tarkoitettu voimakkaiden kiputilojen hoitoon, mutta on myöhemmin todettu toimivan vieroitus- ja korvaushoitolääkkeenä opiaattiriippuvaisille. Kyseiset lääkkeet ovat muodoltaan tabletteja, joilla on ominaisuus liueta kielen alla ja näin imeytyä limakalvoilta nopeasti verenkiertoon. Tällaisia tabletteja sanotaan resoribleteiksi. Lisää tietoa kyseisistä tableteista saat täältä

Tablettien liukenemis- ominaisuuden takia huumeidenkäyttäjät voivat helposti liuottaa tabletit veteen ja pistää lääkettä suonensisäisesti. Subutexia käytetäänkin usein ainoastaan suonensisäisesti, vaikka sitä ei ole oikeasti tarkoitettu injisoitavaksi eli siis suonensisäisesti käytettynä ja aiheuttaakin todella usein erilaisia tulehduksia sekä vaurioita huumeidenkäyttäjien suoniin.  Kyseistä huumetta voi käyttää myös nenän limakalvojen kautta, mutta silloinkin aine voi vahingoittaa limakalvoja, vaikkei kyseinen nauttimistapa ole niin vaarallinen kuin suonensisäisesti käyttö.  

Buprenorfiinia käytetään, koska se tuo voimakkaan päihtymystilan sekä euforisen tunteen. Kyseiseen lääkkeeseen muodostuu vahva riippuvuus sekä toleranssi.  Kovia opiaatteja käyttäneet pitävät subutexia ylläpitävänä lääkkeenä, joka helpottaa muiden opiaattien vieroitusoireita, vaikka kyseinen aine aiheuttaa myös itsessään kovia vieroitusoireita. Buprenorfiini on hyvin vaarallinen aine varsinkin silloin, kun aineitta sekakäytetään esimerkiksi kannabiksen ja alkoholin kanssa. Sekakäyttö sekä yliannostukset aiheuttavatkin usein kuolemantapauksia.  Buprenorfiinin haittavaikutuksiin sisältyy suonitulehduksien lisäksi näön heikkeneminen, koska lääke aiheuttaa vakaavia silmänpohjan muutoksia.  

Tieto on peräisin sivulta päihdelinkki

Lähde: pixabay

Tietoa Bentsodiatsepiineista.  

Bentsodiatsepiinit eli bentsot, pamit tai ryynit ovat lääkevalmisteita, jotka ovat alkuperäisin tehty ahdistuneisuuden ja unettomuuden hoitoon. Suomessa bentsodiatsepiineja saa vain lääkärin kirjoittamalla reseptillä, mutta silti niitä käytetään ilman lääkärin määräystä tai lupaa. Suosituimmat bentsodiatsepiinit ovat oksatsepaami, klonatsepaami, alpratsolaami ja diatsepaami. Katumarkkinoilla bentsoja saa jauheena, kapseleita tai tabletteina, jotka eivät vastaa laillisia aptiikkituotteita. Yleensä bentsoja nautitaan nuuskaamalla, suonensisäisesti tai “normaalisti” suun kautta silloin, kun halutaan saada eräänlainen päihtymystila.  

Bentsodiatsepiinit eivät ole päihdelinkki- sivuston mukaan yleisempiä kuin kannabis, mutta niitä käytetään enemmän kuin esimerkiksi amfetamiinia eli piriä.  Bentsodiatsepiinien väärinkäyttö on kaikista yleisimpää noin 25-34- vuotiailla miehillä (13 %).  

Bentsodiatsepiinit lamaannuttavat keskushermostoa näin saaden päihtymystilan väärinkäytettynä.  Lisäksi ne poistavat ahdistuksen, levottomuuden ja pelokkuuden tunteita ja rauhoittaa lihaksia sekä mieltä.  Haittavaikutuksiin sisältyy kongitiiviset vaikeudet eli esimerkiksi muisti- ja keskisttymisvaikeuksia, sekavuutta, motoristen taitojen käytön vaikeuksia eli kömpelyyttä, levottomuus, masentuneisuus, seksuaalista haluttomuutta, tokkuraisuutta, tajuttomuus, uneliaisuutta, arvaamattomia käyttäytymisreaktioita sekä lihasheikkoutta. 

Bentsot ovat hyvin vahvaa riippuvuutta, toleranssi sekä vieroitusoireita aiheuttavia. Vieroitusoireisiin lukeutuu hyvin tuttuja oireita eli ärtyneisyyttä, levottomuutta, ahdistuneisuutta, uniongelmat, sekavuus, sydämentykytykset, ruokahaluttomuutta ja hermostuneisuutta.  

Pitkällä aikavälillä bentsodiatsepiinit vaurioittavat hermostoa varsinkin silloin, jos käyttäjä on nuori. Bentsot heikentävät kognitiivisia toimintoja kuten puheen tuottoja ja muistin toimivuutta. Niin kuin edellä mainitun buprenorfiinin kanssa, on myös bentsodiatsepiinien sekakäyttö ja yliannostus todella vaarallista ja se voi johtaa hengitysteiden lamaantumiseen, tajuttomuuteen tai jopa kuolemaan. Sekakäyttökuolemissa menehtyminen tapahtuu nimenomaan henkilön ollessa unessa tai tajuton.  

Lisää tietoa Bentsodiatsepiineista saat täältä. 

Lähde: Pixabay

Tietoa metadonista  

Metadoni, kauppanimeltään Dolmed ® on voimakas opioidi, jota käytetään paljon Suomessa opioidikorvaushoidossa. Korvaushoidossa Metadonia käytetään kaikista korvaushoitolääkkeistä noin kolmasosa, joka tarkoittaa sitä, että noin tuhat potilasta saa sitä päivittäin.  Alun perin Metadonikin on tarkoitettu vain vaikeiden ja keskivaikeiden kiputilojen hoitoon.  

Niin kuin kaikki opioidit, myös Metadoni aiheuttaa riippuvuutta, toleranssin kasvua ja vieroitusoireita. Se vaikuttaa pääasiallisesti keskushermostoon sekä serotoniini- ja noradrenaliinijärjestelmiin lamaannuttamalla tuoden mielihyväntunnetta sekä euforiaa. Metadoni imeytyy suun kautta ja sen vaikutus alkaa noin 30–60 minuutin kuluessa. Vaikutus voi kestää jopa 4 tuntia, mutta siihen liittyy tietenkin myös käyttäjän yksilöllisyys. Haittavaikutuksiin kuuluu pahoinvointi, tokkuraisuus, oksentelu, ummetus, ruokahaluttomuutta, suun kuivuutta, väsyneisyyttä, hikoilua, matalaa verenpainetta, lihasnykäyksiä, sydämen toiminnan hidastuneisuutta sekä seksuaalitoiminnan häiriöitä. Jos Metadonia käytetään suonen sisäisesti se voi aiheuttaa verisuonten tukkiutumista, vakavia tulehduksia sekä pysyviä silmävaurioita kuten sokeutumista, koska Metadonia ei ole tarkoitettu suonensisäisesti käytettäväksi. Metadonia saatetaan silti käyttää suonen sisäisesti, koska silloin vaikutus voi olla paljon pidempiaikaisempi, annos voi olla pienempi sekä vaikutuksen tuntuvat erilaisilta.  

Pitkäaikaisen Metadonin käytön seurauksena lopettamisen jälkeen ilmenee vieroitusoireita, mutta koska metadonin puoliintumisaika kehossa on pidempi kuin muilla opioideilla, on sen vieroitusoireet miedompia kuin muilla vastaavilla lääkkeillä. Vieroitusoireita ovat hengitystiheyden, kehon lämpötilan ja verenpaineen nousu, vilun tunne, tunne siitä, että iho on “kananlihalla”, ruokahaluttomuus, painon lasku, silmän mustuaisen laajentuneisuus, levottomuus, rauhattomuus, ahdistuneisuus, vapina, lihaskivut, univaikeudet, suoliston kouristukset, oksentelu, hikoilu, syljen lisääntynyt eritys, kyynelehtiminen, aivastelu, nuhan oireet sekä pakottava tarve huumehakuiseen käytökseen.  

Tiedot ovat saatu päihdelinkistä 

-kati  

Lähteet: https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/laakkeet  

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi