Ikääntyneiden palvelut, mistä?

Itselleni on jo pitkään ollut sydäntä lähellä vanhusten palvelut ja hyvinvointi. Miten voisimme tukea heidän pääsyään palveluiden piiriin ja vielä niin, että ne ovat oikea-aikaisia ja vastaisivat tarpeita?

Tällä hetkellä on meneillä suuri muutos sosiaali- ja terveyspalveluissa. Muutos on suuri nimenomaan ikääntyneiden osalta. Palveluita on saatavilla paljon, eri paikoissa ja eri tavoin kuin ennen sekä maksut muuttuvat. (Terveyskylä 2022) Miten ikääntyneet pysyvät tässä kaikessa mukana? Vielä ei eletä sitä aikaa, että ikääntyneille internetin tai sosiaalisen median käyttö olisi luontevaa ja tieto löytyisi sieltä. Tähän ollaan kuitenkin menossa. Erilaisia palveluita on saatavilla hurjia määriä ja niiden löytämiseen ja saamiseen onneksi saakin avun päästessään palveluiden piiriin. Tämä voi kuitenkin olla osalle väestöä hankalaa, sekä miten osaa sanoittaa sen, mitä palveluita tai tukia sitä nyt tarvitseekaan? Ei se ole helppoa näin nuorellekaan.

Kuva: Pixabay

Terveyskylän (2022) sivuilta löytyykin tieto, että yhteyttä voi ottaa moneen eri tahoon. Näitä tahoja on muun muassa kotipaikkakunnan sosiaalipalvelutoimisto, seniorineuvonta tai muu vastaava palveluohjauksen yksikkö. 75-vuotiaalle palvelutarpeen arviointi on jo ihan lakisääteinen oikeus, mutta nuorempikin sitä voi pyytää. Tällä aloitetaan prosessi palveluihin pääsyyn, kun kartoitetaan mitä palveluita mahdollisesti olisi tarpeen olla.

THL on aloittanut vuonna 2020 Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman, jonka tavoitteena olisikin, että useita palveluita löytyisi saman katon alta. Tämä on toki hyvinvointialueiden itse määriteltävissä millä aikataululla nämä tapahtuvat. Näihin keskuksiin olisikin tarkoitus koota muun muassa perusterveydenhuollon palveluja, suun terveydenhuollon palveluja, sosiaalityön ja kotihoidon palveluja sekä mielenterveys- ja päihdehuollon palveluja.

Palveluiden tarve kasvaa, kun väestö ikääntyy ja toimintakyky heikkenee. Suuri osa ikääntyneistä pärjää itsenäisesti, mutta avuntarve kuitenkin kasvaa varsinkin viimeisinä elinvuosina. Kotona asumista tuetaan, jolloin kotihoidon asiakkaina on yhä vanhempia ja enemmän apua tarvitsevia sekä muistisairaita. (THL 2022)
On ihanaa, että kotona asumista tuetaan. Tällöin pitäisi myös palveluita olla tarpeeksi. Onko niitä? Jatkuvasti mediaa seuratessa tulee vastaan uutisia, että ammattilaisia ei ole tarpeeksi ja palveluita on jouduttu supistamaan.

Palveluviidakko on laaja, siihen kun löytäisi helpon ja selkeän keinon tutustua.

Lähteet:

Terveyskylä. Apua arkeen. 2022.
https://www.terveyskyla.fi/ikatalo/ik%C3%A4%C3%A4ntyneelle/apua-arkeen/

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. Muuttuvat vanhuspalvelut. 2022.
https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/muuttuvat-vanhuspalvelut

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelma. 2022.
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus-ohjelma

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi