Lupa olla olemassa

Selailin yksi päivä ihmisoikeusjärjestön Setan sivuja. Sieltä silmiini osui kirjoitus STEA:lle, joka oli evännyt avustuksen, jonka myötä Setan oma sateenkaarisenioritoiminta päättyi. Lähdin enemmän lukemaan sateenkaarisenioreista. (STEA on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus.)  

Tänäkin päivänä vuonna 2022, Nyyti ry:n tutkimuksen perusteella, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret ovat joutuneet kokemaan syrjintää ja kiusaamista enemmän kuin muut nuoret. Lähdin miettimään niitä henkilöitä, jotka ovat kokeneet sen, kun homous on ollut laitonta ja sairaus. Millaisia jälkiä tämä voi ihmiseen jättää? Surullinen totuus tulee verkkokalvolle, vuosikausien ajan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat ovat voineet huonommin valtaväestöön verrattuna.  

51 vuotta sitten homoseksuaaliset teot dekriminalisoitiin ja 41 vuotta sitten homoseksuaalisuus poistui sairausluokituksista. (Sateenkaariseniorit 2022.) Sateenkaariseniorit ovat kasvaneet ja eläneet maassa, jossa heitä on pidetty rikollisina ja sairaina ja jossa heidän on toivottu pysyvän vähintään näkymättöminä, kirjoitetaan Sateenkaariseniori ry:n kirjeessä päättäjille ja ammattilaisille. Moni varmasti lukenut ikäihmisten palveluiden tilanteesta. Ainakin itselle on silmiin osunut moniakin surullisia tarinoita siitä, miten seniorit ovat jääneet yksin. Olen myös kuullut ja seurannut sitä omassa lähipiirissäni.  

Sateenkaariseniorit ovat heikossa asemassa yhteiskunnassa, heidän elämäänsä liittyy kaksi haavoittuvuustekijää, ikä ja sukupuoli- ja/tai sukupuolivähemmistöön kuuluminen. Jopa 30 % senioreista on jättänyt hakeutumatta sosiaali- ja terveyspalveluihin, sillä he ovat joutuneet kokemaan epäasiallista käytöstä. (Seta 2021; Sateenkaariseniorit 2022.) ) Ainakin 26 % on kokenut syrjintää ja 29 % häirintää. Näiden lisäksi jopa 72 % sateenkaarisenioreista asuu yksin. Verrataan sitä valtaväestöön, joista yli 75-vuotiaista tiedetään 42 % asuvan yksin (Seta 2021).

Nämä luvut tuntuvat pahalta. Ympäröivä maailma on vahvasti heteronormatiivinen ja ylipäätään sukupuolinormeista pidetään kiinni. Ulkonäöstä, nimestä, pelkästä olemuksesta, tehdään oletuksia. Setan 2014 julkaisemassa oppaassa mielestäni kirjoitettiin hyvin: ’’’Monet   voivat   hämmentyä tavatessaan  henkilön,  josta  ei  voi  ulkoisten  piirteiden  perusteella  päätellä,  onko  tämä  mies  vai  nainen.  Tämä ilmentää normia, jonka mukaan kukaan  ei  voi  olla  olematta  joko  mies  tai  nainen.  Kahden sukupuolen malliin sopeutumaton henkilö  nähdään  usein  poikkeavana,  kun  häntä  ei  ole  mahdollista luokitella mies- tai naissukupuoleen.’’  

Normatiivisuus on kulkenut omassa elämässänikin mukana. Tunnistan itsessäni sisäistettyä homofobiaa, vaikka olen itse osa seksuaalivähemmistöä. Ne ovat opittuja, niihin on kasvanut.  

Jokaisen voi kohdata yhdenvertaisesti ja arvokkaasti, ja jokaisella tulisi olla mahdollisuus olla oma itsensä. Palveluissa tulisi huomioida sateenkaarisenioreiden traumat. Kriminalisointi ja ulossulkemisen ja näkymättömyyden kokemukset ovat jättäneet syvät jäljet ja kulkevat elämässä mukana (Seta 2021).  

Toisen kohtaaminen sellaisena kuin hän on ei vaadi lisäresursseja, sillä se on hoitotyön ydintä, kunnioittavaa ja arvostavaa vuorovaikutusta. – Seta

Sateenkaarisenioreille tarjottu toiminta viestittää vahvasti sitä, että jokaisella on lupa olla olemassa. Toimintaan osallistuville se voi olla ensimmäinen paikka, jossa tuntea näin.  

Mielestäni oikeus ja lupa olla olemassa, tulisi olla jo lähtökohtana kohtaamisessa – aina.  

Lähteet:

Seta 2014. Haluaisin pystyä kertomaan. Seta-julkaisuja 26, 2. painos. Keuruu: Otava

Nyyti ry 2022. Viitattu 12.11.2022. https://www.nyyti.fi/

Seta 2021. Sateenkaariseniorit. Setan kannanotto STEA:n avustusehdotuksesta. Viitattu 12.11.2022. https://seta.fi/tag/sateenkaariseniorit/

Sateenkaariseniorit 2022. Viitattu 12.11.2022. https://sateenkaariseniorit.yhdistysavain.fi/

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi