Työpajatoiminta

Työttömänä työnhakijana voit päästä mukaan työpajatoimintaan. Pitkään työttömänä oleville, jotka nostavat työmarkkina- tai toimeentulotukea, on järjestettävä kuntouttavaa työtoimintaa kunnan toimesta. Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on parantaa työttömän toimintakykyä ja siten edesauttaa häntä pääsemään takaisin työelämään. (STM 2022.) Työpajatoimintaa järjestetäänkin 90 prosentissa Suomen kunnista enimmäkseen kuntien järjestäminä, mutta myös järjestöjen ja säätiöiden toimesta (Into 2022). Ensimmäinen työpaja aloitettiin Suomessa vuonna 1983, jolloin työpajatoiminta oli suunnattu valtaosin nuorille työllistämisen edistämiseksi. Vuoteen 2000 mennessä työpajat alkoivat suuntautua myös aikuisille ja vuoden 2000 jälkeen ne alkoivat ammatillistua. (Koukkunen & Tondi 2008, 5.) Omnian sivuilta löysin nuorille tarkoitettujen pajojen lisäksi aikuisille suunnattuja työpajoja. 

StadinAO järjestää nuorille 17-29 –vuotiaille monia erilaisia työpajoja, joissa nuori voi kartuttaa osaamistaan ja tutustua eri työ- ja koulutusmahdollisuuksiin. Työpajoilla voi suorittaa esimerkiksi hygieniapassin tai työturvallisuuskortin maksutta. Päästäkseen toimintaan mukaan, on nuoren ilmoittauduttava ensin työttömäksi työnhakijaksi. StadinAO:n nettisivuilla luetellaan kaikki erilaiset työpajamahdollisuudet ja niitä on todella monipuolisesti. On mahdollisuus kokeilla kirjoittamista, metalliverstastyötä, koodarin hommia, graafista viestintää, autonrakennusta, kankaanpainantaa, baristan töitä, logistiikka-alaa tai töitä kahvilassa tai lounasravintolassa. Joissain pajoissa on mahdollista suorittaa jopa tutkinnon osia, joista nuori saa itselleen osaamistodistuksen. (SadinAO 2022.) 

STM, 2022. Kuntouttava työtoiminta. Viitattu 3.11.2022. 
https://stm.fi/kuntouttava-tyotoiminta 

StadinAO Viitattu 3.11.2022. 
https://stadinao.fi/nuorten-tyopajat/ 

Into 2022. Etsivä nuorisotyö. Nuorten tarinoita. 
https://www.intory.fi/etsiva-nuorisotyo/mita-on-etsiva-nuorisotyo/nuorten-tarinoita/ 

Into 2022. Työpajatoiminta. Viitattu 4.11.2022. 
https://www.intory.fi/tyopajatoiminta/ 

Koukkunen, M., Tondi, H. 2008. Työpajatoimintaa työttömille aikuisille. Opinnäytetyö. Viitattu 5.11.2022. 
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/37472/stadia-1208780501-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://www.omnia.fi/haku/koulutukset?keyword=Aikuisten%20ty%C3%B6paj&type=All&advancedType=All&area=All

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi