Vapaus, muttei paikkaa minne mennä – kuka auttaa?

Lähde: Pixabay

Törmäsin jonkin aikaa sitten MTV Uutisten artikkeliin ”Vuosia asunnottomana elänyt Tero joutui puukotetuksi nukkuessaan – näin vuosien syöksykierre katkesi” (Eklund 2022). Artikkelissa kerrotaan Terosta, joka pääsi lopulta vankila- ja päihdekierteestä päästyään vankilatuomion aikana kuntoutukseen, ja saatuaan tuomion päätteeksi oman asunnon. Artikkelin mukaan pelkkä asuntolapaikka ei auttanut Teroa, sillä vaikka hänellä näennäisesti olikin katto pään päällä, artikkeli kertoo Teron kokeneen asuntolat turvattomiksi, ja hän tulikin asuntolassa esimerkiksi puukotetuksi nukkuessaan. (Eklund 2022) Artikkeli sai minut pohtimaan erityisesti vankilasta vapautuvien ihmisten asuntotilannetta ja sitä, miten paljon turvallinen ja viihtyisä asunto voi vaikuttaa henkilön mielialaan, itsetuntoon ja elämänkulkuun. Oma asunto tukee vankilakierteestä vapautumista, ja tavanomainen ympäristö vahvistaa uutta identiteettiä (Hemming 2016).

Vankiloista vapautui esimerkiksi vuonna 2019 kaikkiaan 5 807 vankia (Rikosseuraamuslaitos 2020). Vapautuvista vangeista noin neljännes on asunnottomia tai asuntoloissa tai kavereiden luona asuvia (Hemming 2016). Lähdin tutustumaan syvemmin minua puhuttavaan aiheeseen, eli mistä ja miten vapautuva vanki voi saada asunnon, ja kuka auttaa, jos asiat eivät suju suunnitelmien mukaan.

Kriminaalihuollon tukisäätiön eli Kritsin nettisivulla kerrotaan, että vangin kannattaa alkaa etsimään asuntoa jo noin kolme kuukautta ennen vapautumista (Krits 2022). Asunnon hakeminen voi tapahtua paljolti samalla tavalla kuin muissakin tapauksissa, eli asuntoa voi hakea sekä yksityisiltä vuokranantajilta, että kaupungilta tai kunnissa toimivilta vuokrataloyhtiöiltä. Vapautuvalle vangille on kuitenkin olemassa muitakin vaihtoehtoja. Esimerkiksi tuettu asuminen voi olla entiselle vangille toimiva asumisratkaisu. (Krits 2022) Joskus siviiliin palaaminen voi olla haastavaa, ja tuetussa asumisessa asiakas voi saada tukea esimerkiksi sosiaalisten suhteiden luomiseen ja ylläpitoon, raha-asioiden hoitoon sekä työ- tai opiskeluelämään palaamiseen (Aspa 2022). Tuettua asumista tarjoaa esimerkiksi Kriminaalihuollon tukisäätiö sekä Aspa-säätiö.

Nettisivuja selatessani huomasin kuitenkin selvän epäkohdan tuettujen asumisratkaisujen tarjonnassa. Krits tarjoaa tuettua asumista vain pääkaupunkiseudulla, ja Aspa puolestaan vuokraa asuntojaan lähinnä vain kiireellisessä tarpeessa oleville henkilöille, joilla on tiedossa jokin tukipalvelu asumisen sujumisen varmistamiseksi (Aspa 2022). Mutta entä, jos tuettua asumista tarvitseva vapautuva vanki ei halua tai voi muuttaa pääkaupunkiseudulle, tai jos hänen tilanteensa ei ole vielä kiireellinen? En löytänyt muitakaan toimijoita, jotka vuokraisivat tuettuja asuntoja eri perustein. Myös kaupungin vuokra-asunnot täytetään yleensä kiireellisyysjärjestyksessä, ja jonot niihin ovat pitkiä (Helsingin kaupunki 2022). Voi siis olla vaikeaa hankkia asuntoa hyvissä ajoin, mikä voi aiheuttaa epävarmuutta ja lisätä stressiä.

Asunnon saamista voi lisäksi vaikeuttaa muun muassa velat, luottotietojen puute tai esimerkiksi puutteellisista asumistaidoista johtuvat häädöt edellisistä asunnoista. Vapautuva vanki voi saada henkilökohtaista tukea ja neuvoja velka-asioihin liittyen esimerkiksi Takuusäätiön maksuttoman puhelinpalvelun ja tukichatin muodossa. (Takuusäätiö 2022) Velkojen maksaminen kannattaa aina, vaikka niitä voisikin maksaa vain pienissä erissä, sillä se osoittaa maksuhalua ja yrittämistä, josta on hyötyä esimerkiksi velkajärjestelyä hakiessa (Krits 2022). Vakituinen työpaikka helpottaa velkojen maksamista, mutta myös työttömän tai epäsäännöllisiä töitä tekevän henkilön on mahdollista järjestellä velkojaan (Takuusäätiö 2022).

Kaikki ei kuitenkaan aina suju suunnitelmien mukaan. Vangeilla on tuomion aikana oma sosiaalityöntekijä, jonka tehtäviin kuuluu neuvoa, ohjata, tukea ja motivoida vankeja (Krits 2008). Vankilassa eletään päivä kerrallaan, ja sosiaalityöntekijän ja muun henkilökunnan tuesta huolimatta vanki saattaa tajuta tilanteensa kunnolla vasta pari päivää ennen vapautumista, jolloin asioiden hoitaminen on jo suurilta osin myöhäistä. Näissä tapauksissa apua majapaikan löytymiseen voi saada suoraan oman kunnan mahdollisesta hätämajoituspaikasta, ja kunnan sosiaalityöntekijältä voi tiedustella kriisimajoitusta (Krits 2022). Suurin osa majapaikoista on kuitenkin päihteettömiä. Vankilasta vapautuneiden asumista ja asunnottomuutta tutkinut Jenni Mäki kertoo, että vapautuneiden vankien asunnottomuus liittyy usein huume- ja päihdeongelmaan (Hemming 2016).

Vapautuvien vankien asunnottomuus onkin osa suurempaa noidankehää, jossa päihdeongelma aiheuttaa asunnottomuutta, ja asunnottomuus puolestaan vaikeuttaa päihdeongelman selättämistä. Ehkä vankien päihteettömyyttä voisikin tukea nykyistä enemmän jo tuomion aikana, jotta paluu siviiliin ja asunnon pitäminen helpottuisi. Myös asunto ensin -periaatteella toimivien asuntoloiden toimintaa olisi perusteltua tukea enemmän, sillä nykyisellään päihteiden käytön salliviin asuntoloihin on erittäin pitkät jonot. Toisaalta tiedetään, että muutoshalu lähtee aina loppujen lopuksi henkilöstä itsestään, ja usein päihde- tai rikoskierteestä irtautuminen vaatii ensin kokonaisvaltaisen pohjalla käymisen.

Mistä vapautuva vanki siis saa apua asunnon hankkimiseen?

  • Oma vankilasosiaalityöntekijä
  • Muu vankilan henkilökunta
  • Järjestöt ja säätiöt kuten Krits, Aspa ja KRIS
  • Oman kunnan sosiaalityöntekijä ja sosiaalitoimi
  • Vapautuvien asumispalveluohjaaja

*

Lähteet:

Aspa 2022. Tuettu asuminen. Viitattu 21.9.2022. https://www.aspa.fi/tuettu-asuminen/

Aspa 2022. Vuokra-asunnot. Viitattu 21.9.2022. https://www.aspa.fi/vuokra-asunnot/

Eklund 2022. Vuosia asunnottomana elänyt Tero joutui puukotetuksi nukkuessaan – näin vuosien syöksykierre katkesi. MTV uutiset. Viitattu 19.9.2022. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/vuosia-asunnottomana-elanyt-tero-joutui-puukotetuksi-nukkuessaan-nain-vuosien-syoksykierre-katkesi/8467514

Helsingin kaupunki 2022. Vuokra-asunnot. Viitattu 21.9.2022. https://www.hel.fi/fi/asuminen/vuokra-asunnot

Hemming 2016. Vankilasta vapautuvat tarvitsevat tukea. Viitattu 20.9.2022. https://sosiaalivakuutus.fi/vankilasta-vapautuvat-tarvitsevat-tukea/

Kriminaalihuollon tukisäätiö 2022. Asumispalveluohjaus vapautuville. Viitattu 20.9.2022.   https://www.krits.fi/saatio/palvelumme/asumispalveluohjaus-vapautuville/

Kriminaalihuollon tukisäätiö 2022. Hoidettavien asioiden lista. Viitattu 20.9.2022.  https://www.krits.fi/tietoa/vapautuminen/hoidettavien-asioiden-lista/

Kriminaalihuollon tukisäätiö 2008. Mitä on vankisosiaalityöntekijän arki? Viitattu 20.9.2022.   https://www.krits.fi/2008/08/mita-on-vankisosiaalityontekijan-arki/

Kriminaalihuollon tukisäätiö 2022. Tukiasumispalvelut. Viitattu 20.9.2022.   https://www.krits.fi/saatio/palvelumme/tukiasumispalvelut/

Kriminaalihuollon tukisäätiö 2022. Usein kysyttyä vankilasta vapautuvien asumisesta. Viitattu 20.9.2022.   https://www.krits.fi/usein-kysyttya-vankilasta-vapautuvien-asumisesta/

Kriminaalihuollon tukisäätiö 2022. Vapautumassa vaikka asuntoa. Viitattu 20.9.2022.  https://www.krits.fi/tietoa/vapautuminen/vapautumassa-vailla-asuntoa/

Rikosseuraamuslaitos 2020. Keskimääräinen vankiluku on kasvanut ja uusintarikollisuuden määrä on vähentynyt. Viitattu 20.9.2022. https://www.sttinfo.fi/tiedote/keskimaarainen-vankiluku-on-kasvanut-ja-uusintarikollisuuden-maara-on-vahentynyt?publisherId=2090&releaseId=69884893

Takuusäätiö 2022. Selviydy veloistasi. Viitattu 21.9.2022. https://www.takuusaatio.fi/selviydy-veloistasi/

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Vapaus, muttei paikkaa minne mennä – kuka auttaa?”

  1. Hei!
    Todella kiinnostava ja tunteita herättävä aihe, jonka pohjustit hyvin Teron tarinalla. Asuntolat ovat varmasti monen mielestä turvattomia paikkoja, ja turvallisuuteen tulisi mielestäni kiinnittää enemmän huomiota. Muutokset eivät pitäisi tapahtua vasta sitten, kun joku menettää henkensä. Kerrot postauksessa, että joka neljäs vanki jää asunnottomaksi istuttuaan tuomionsa ja tämä on mielestäni todella suuri prosentti. Hyvä, että tutkit tätä aihetta lisää. Olen samaa mieltä kanssasi siitä, että tuettuja asuntoja tulisi sijaita muuallakin kuin pääkaupunki seudulla. Mielestäni vankilasta vapautuville täytyisi ehdottomasti lisätä tietoa asunnon saannin vaikeudesta, ja oman asunnon tärkeydestä. Yhdyn mielipiteeseesi siitä, että vankilasta pääsevien päihteettömyytä voisi tukea paremmin, jos siviiliin siirtyminen olisi helpompaa. Hyvä, että toit tämän aiheen esille!

Kommentoi