Vankilasta vapautumisen haasteet ja mahdollisuudet

Vankilasta vapautuminen avaa monenlaisia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Uuteen ja vapaaseen elämään tottuminen vie yksilöstä ja tuomion pituudesta riippuen eri verran aikaa. On päivän selvää, että kahden kuukauden tuomion jälkeen sopeutuminen yhteiskuntaan on helpompaa kuin 20 vuotta kestäneen tuomion jälkeen. Pitkän tuomion aikana yhteiskunta on voinut muuttua hyvinkin paljon, jolloin uusiin toimintatapoihin tottuminen vie enemmän aikaa.

Sopeutumiseen merkittävästi vaikuttava tekijä on vapautuvan vangin ikä sekä se, minkä ikäisenä tuomion on aloittanut. Nuoruusvuosinaan pitkän tuomion aloittanut henkilö on jäänyt paitsi kaikista nuoruuden tuomista mahdollisuuksista, jolloin vapauduttuaan vankilasta hän saattaa haluta jatkaa nuoruusvuosiensa viettoa, vaikkei fyysisesti olisi enää sen ikäinen.

Mahdollisuuksia avaa jo itsessään vankilan ulkopuolella oleva vapaus ja mahdollisuus tehdä asioita omalla tavallaan. Esimerkiksi vapaus syödä omaa suosikkiruokaansa, ja vapaus harrastaa ja ulkoilla mielensä mukaan tuovat vapautuvalle vangille uusia mahdollisuuksia. Myös vapaus nähdä läheisiä, ystäviä sekä perhettä on vapauttavaa. Vapautumisen jälkeen voi olla tunne siitä, että elämän haluaa aloittaa puhtaalta pöydältä. Tällainen ajattelutapa avaa uudenlaisia mahdollisuuksia elämäntapamuutokseen ja uuteen alkuun.

Pixabay: Tumisu

Vapautuminen ei kuitenkaan aina ole ilon juhla, sillä on yksilöllistä, millaisena vapautumisen kokee. Tuomio on voinut vaikuttaa vangin ihmissuhteisiin negatiivisella tavalla, ja ihmisiä on voinut kadota ystävä- ja lähipiiristä. Vapautuvaa vankia ei välttämättä ole odottamassa samanlainen tukiverkosto, johon hän on tottunut ennen tuomiota. Ulkomaailmassa voi odottaa myös väkivallan uhka, mikä tuo oman haasteensa vapautumiseen. Vanha rikoksia tekevä kaveripiiri voi odottaa vapautuvaa vankia, mikä osaltaan lisää riskiä ryhtyä rikosten maailmaan uudelleen. Entisen vangin neuvo tämänkaltaiseen tilanteeseen onkin vaihtaa vanha kaveripiiri täysin. Se hyödyttää vapautuvaa vankia ja mahdollistaa uudenlaisen elämän aloittamisen. (Kriminaalihuollon tukisäätiö 2022.)

Pitkän tuomion jälkeen teknologia on voinut muuttua paljonkin. Tämä voi olla yksi vapautumisen tuoma haaste, sillä uuteen teknologiaan sopeutuminen voi viedä aikaa. Asiat eivät välttämättä toimi samalla tavalla kuin aikana ennen tuomiota, ja vapautuva vanki voi kokea jopa ulkopuolisuuden tunnetta opetellessaan elämään uudenlaisella tavalla.

Pixabay: Dean Moriatry

Vapautuminen tuo monenlaisia velvollisuuksia, joita tulee hoitaa. Tällaisia ovat esimerkiksi asunnon ja työpaikan löytäminen, päihteettömyyttä tukevan avun hakeminen terveydenhuollon palveluista sekä pankkitilin avaaminen. (Kriminaalihuollon tukisäätiö 2022.) Asioiden hoitaminen voi tuntua haastavalta vapautumisen myötä, ja jos ympärillä ei ole tukiverkostoa tai apua asioiden hoitamiseen, voivat ne helposti jäädä tekemättä.

Haasteita voi tuoda myös arjen sujuvuus ja velka-asiat. Raha-asiat ja rahankäytön hallinta on saatava kuntoon, jotta arjen hallinta on helpompaa. Velkojen selvittelyyn on tarjolla neuvoa muun muassa Takuusäätiön sivuilta. (Kriminaalihuollon tukisäätiö 2022.)

Lähteet

Kriminaalihuollon tukisäätiö 2022. Miten pysyn kaidalla tiellä vapauduttuani? Viitattu 13.9.2022. https://www.krits.fi/tietoa/vapautuminen/miten-pysyn-kaidalla-tiella-vapauduttuani/

Kriminaalihuollon tukisäätiö 2022. Muistin tueksi: Hoidettavien asioiden lista. Viitattu 13.9.2022. https://www.krits.fi/tietoa/vapautuminen/hoidettavien-asioiden-lista/

Kriminaalihuollon tukisäätiö 2022. Velka-asioiden hoito vapautumisen jälkeen. Viitattu 13.9.2022. https://www.krits.fi/tietoa/vapautuminen/velka-asioiden-hoito-vapautumisen-jalkeen/

Takuusäätiö 2022. Selviydy veloistasi. Viitattu 13.9.2022. https://www.takuusaatio.fi/sites/default/files/velkaopas_web.pdf

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

5 ajatusta aiheesta “Vankilasta vapautumisen haasteet ja mahdollisuudet”

 1. Hei Siiri!
  Tämä on erityisen kiinnostava aihe, johon olen tutustunut hieman ennestään, mutta halusin oppia ja pohtia lisää. Päällimmäisenä ajatuksena minulla on sellainen, että vankilasta vapautuneiden ihmisten kanssa pitää työskennellä enemmän. Voi olla, että vankilasta vapautunut ihminen palaa helposti samoihin aikaisempiin kuvioihin, jolloin hän joutuu uudelleen vankilaan.

  Minulle uutena asiana tuli esimerkiksi se, että yhteiskuntaan sopeutumiseen vaikuttaa henkilön nykyinen ja tuomion aloittamisen iät. Oli hyvin silmiä avaavaa lukea vapautumisen negatiivisesta puolesta, ihmissuhteista ja tukiverkostoista… ihmisten kanssa jälleen yhdistymisestä uuden identiteetin kanssa (ihminen ei ole enää vanki) aiemmasta poikkeavassa ympäristössä. Jäin miettimään, että jos henkilöllä ei juuri ole muuta tukiverkostoa kuin kaverit, jotka ovat rikollisia, miten mahdollisena rikosten teiltä pois pääseminen oikeastaan on.

  Muistan katsoneeni joskus dokumentin, missä nainen puhui juuri siitä, miten häntä pelottaa vapautuminen ja joutuuko hän taas vankilaan oltuaan siellä jo useamman kerran.
  Postauksesi sai minut ajattelemaan vielä laajemmin, kuinka vaikeaa vankilasta vapautuminen tosiaan on kaikkien velvollisuuksien kera.

  1. Hei Neea!
   Ja kiitos kommentistasi. Hienoa, että postaukseni toi sinulle uusia näkökulmia aiheesta. Olen täysin samaa mieltä kanssasi siitä, että vankilasta vapautuvien ihmisten kanssa pitäisi työskennellä enemmän. Vapautumisen jälkeen saatu ohjaus käytännön asioissa sekä tuki arjenhallintaan liittyen voisi ennaltaehkäistä vankilaan uudelleen joutumista.

  1. Hei Tuuli!
   Hienoa, että postaus oli ajatuksia herättävä ja sai sinut pohtimaan aihetta tarkemmin. Teknologia kehittyy hurjaa vauhtia koko ajan, ja siihen totuttautuminen voi vapaudessakin elävälle viedä oman aikansa. Tämä on tärkeä näkökulma, jota ei välttämättä tulisikaan aina ajatelleeksi pohtiessaan vankilasta vapautumisen haasteita ja mahdollisuuksia!

 2. Moi Siiri! Erittäin tärkeä ja mielenkiintoinen aihe. Kiva, että olet tarkastellut sekä mahdollisuuksia että haasteita. Helposti ajatteleekin, että vankilasta vapautuminen on pelkästään hyvä juttu, mutta kuten kerrot, varsinkin pitkän tuomion jälkeen paluu “normaaliin” elämään voi olla tosi hankalaa. Vapautumisen tuomien velvollisuuksien hoitoon tulisi ehdottomasti saada tukea ja apua, jotta uusi elämänvaihe pääsisi käyntiin mahdollisimman sujuvasti. Toivon, että tähän on tarjolla riittävästi apua tarjoavia tahoja. Kiitos tekstistäsi.

Kommentoi