Kirjoittaminen oppimisen apuna

Kirjoittaminen ja ajatteleminen ovat elämässäni aina kulkeneet käsi
kädessä. Kun minun on pitänyt jäsentää ajatuksiani jostain vaikeasta
aiheesta, olen kirjoittanut. Kirjoittaminen on myös auttanut oppimisessa.

Kirjoittaminen selkiyttää ajatuksia

Kirjoitan usein ennen tärkää puhelua tai vakavaa keskustelua. Jäsentelen paperille asioita, mistä haluan puhua ja mitä haluan sanoa. En niinkään tee muistilistaa, vaan selkiytän ajatuksiani.

Tiedon jäsentely on tärkeää myös oppimisen kannalta. Koulussa tulee uutta tietoa monesta kanavasta. Jos uutta tietoa ei jäsentele mitenkään, se jää vain kaaokseksi mieleen.

Kirjoittaminen helpottaa muistia

Kirjoittaminen auttaa minua hallitsemaan mieleni kaaosta. Sekalaiset ajatukset asettuvat siisteihin riveihin, kun kirjoitan. Kirjoittamalla ikään kuin lokeroin ajatusmassaa mieleni hyllyille, josta voin sitten poimia haluamani ajatukset jatkokäsittelyä varten.

Kun sotkuiset ajatukset on kerran kirjoittanut selviksi, ne on helpompi palauttaa mieleen. Kirjoittaminen siis auttaa asioiden muistamista.

Kirjoittaminen auttaa sisäistämään

Korkeakoulussa kirjoitetaan paljon. Esseetä kirjoittaessani joudun pohtimaan omaa suhdettani esseen aiheeseen. Samalla, kun kirjoitan aiheesta, minä rakennan yhteyksiä kokemuksieni ja aiheen välille.

Kirjoittamalla ajatukset siis yhdistyvät uusiksi kokonaisuuksiksi ja
syntyy uusia mielleyhtymiä, joita ei muuten syntyisi. Kirjoittaminen onkin mielestäni paras tapa sisäistää uutta tietoa.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi