Vuorovaikutuksen ABC

Vuorovaikutusta on monenlaista. Se voi olla sanallista tai kirjallista. Vuorovaikutuksessa sanavalinnoilla, ilmeillä ja elellä on suuri vaikutus siihen, miten sen vastaanottaja tulkitsee. Äänensävy vaikuttaa myös suuresti vuorovaikutuksen tulkintaan. Hyvässä vuorovaikutuksessa molemmat osapuolet ovat tasavartaisia ja vuorovaikutuksesta voidaan tunnistaa viiden K:n periaate: kunnioitus, kuuntelu, keskittyminen, keveys ja kärsivällisyys.

Kunnioitus: Kunnioitetaan vuorovaikutustilanteen toista osapuolta tilanteesta ja asemasta riippumatta.

Kuuntelu: Kuunnellaan toista tarkasti, eikä anneta omien ajatusten harhailla jossakin muualla. Ei keskeytetä tai puhuta toisen puheen päälle

Keskittyminen: Keskitytään tähän hetkeen täysillä, eikä hukata turhaan toisen aikaa, jos ei kiinnosta. Se olisi todella epäkunnioittavaa.

Keveys: Pyritään pitämään vuorovaikutustilanteen ilmapiiri kevyenä ja keskustelu rauhallisena.

Kärsivällisyys: Pysytään kärsivällisenä ja ei kiirehditä, vaikka vuorovaikutustilanteessa ei heti päästäisi yhteisymmärrykseen tai haluttuun lopputulokseen.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi