Näin kirjoitan esseeni

Hyvän esseen kirjoittaminen on ehdottomasti vaikea ja pitkäkestoinen prosessi, joka edellyttää melko korkeaa kielitaitoa. Tärkeintä ei ole vain paljastaa aihetta, vaan myös tehdä siitä mielenkiintoinen yrittäen kiinnittää lukijan huomio ensimmäisestä virkkeestä alkaen tekstiin. Tässä postauksessa käsittelen pääkohdat esseen kirjoittamiseen, joita olen käyttänyt pitkään ja jotka ovat olleet minulle myös hyödyllisiä.

Näin kirjoitan esseeni 20/5/2021 Laurea Showcasen Tehosta viestintääsi -blogi
Kuva: © Victoria Grapsi – Kirjoittaja

Kokemukseni mukaan on tärkeä aloittaa esseen kirjoittaminen hyvin etukäteen. Sen aikana voi suunnitella, käsitellä, tarkistaa ja korjata esseen tekstiä huolellisesti. Tämä aika olisi myös hyvä olla riittävän pitkä, jotta voi palata kirjoitettuun aineistoon aika ajoin ja lukea sitä uudelleen eri tuulella, erilaisilla silmillä ja muilla ajatuksilla. Aikaa pitää myös antaa muiden ihmisten lukea essee ja saada heiltä mielipiteitä.

Esseen kirjoittamisen aloittaminen suunnitelmalla hyvin tekstiin tuleva sisältö helpottaa itse kirjoitusprosessia. Tämä antaa myös ideoita mihin suuntaan edetä. Tässä on hyvä kirjoittaa mahdollisimman paljon esseen aiheeseen liittyviä kysymyksiä ja myöhemmin voi etsiä vastauksia jo niihin.

On syytä huomata, että tekstin rakenteella on suuri merkitys esseessä. Esseen kirjoittamisprosessissa yleisesti on vaikeaa järjestää teksti tulevan esseen pääidean mukaisesti. Tässä suuri huomio on kiinnitettävä siirtyminen loogisesti kappaleesta toiseen. Tekstin yhtenäisyyden säilyttämiseksi on tarpeen ohjata lukijaa, antaa hänelle signaaleja. Tähän voidaan käyttää tarkoittavia johdanto- ja yhdyssanoja. Tässä ei tarvitse liikaa käyttää monimutkaisia ​​sanoja ja ilmaisuja. Kannattaa välttää slangia ja lyhenteitä sekä yrittää yleensä kirjoittaa lyhyitä, yksinkertaisia ​​lauseita täydentämällä ne toisinaan pidemmillä lauseilla. Tavoitteena on esittää esseen ydin selkeästi ja yhdensuuntaisesti, jotta lukija voi helposti ja johdonmukaisesti seurata tekstiä.

Näin kirjoitan esseeni 20/5/2021 Laurea Showcasen Tehosta viestintääsi -blogi
Kuva: © Victoria Grapsi – Pöllö

Mielestäni nykyaikaisen ihmisen elämässä syntyy usein tilanteita, joissa on tarpeen kirjoittaa essee. Esseen kirjoittamista koskevat säännöt ovat hyvin ehdollisia, mikä antaa kirjoittajalle mahdollisuuden osoittaa täysin luovuus, epätyypillinen ja joustava ajattelu, kyky ilmaista ideoita kirjallisesti ja vakuuttavasti esittäen oma näkemyksensä. Monilla opetuspaikoilla, myös työnantajat, arvostavat tätä kaikkea tätä – ei ole sattumaa, että vastuullisiin tehtäviin hakijoita pyydetään kirjoittamaan essee ennen haastattelua.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi