Organisaation sisäisen viestinnän kehittäminen

Vielä muutama vuosikymmen sitten viestintää oli organisaatioissa sen verran, mitä johto näki tarpeelliseksi henkilöstölle kertoa. Asioista kerrottiin ehkä suppeasti tai ei välttämättä ollenkaan, jos siltä tuntui. Eikä enempää oikein osattu henkilöstön toimesta vaatiakaan tai siihen ei ollut mahdollisuuksia. Ennen digitaalista aikakautta viestit kulkivat paperimuodossa eikä vuorovaikutus kuulunut repertuaariin tai näytellyt ainakaan mitenkään isoa roolia.

Digitalisaatio muutti viestintää oleellisesti ja nykyaikana me olemme kaikki viestijöitä. Tekniikan kehittyessä kaikilla on pääsy tietoon helpommin ja sitä osataan myös vaatia enemmän. Yritykset ovatkin olleet suuren murroksen edessä, kun viestintätapoja on täytynyt muuttaa ja kehittää kasvavan kysynnän ja tietoisuuden takia. Organisaation sisäisen viestinnän tulee vastata nykyajan muuttuneita tarpeita.

Organisaation tulee tehdä viestintäsuunnitelma, jonka perustana tulee olla yrityksen strategia ja sen kommunikointi. Kun strategia on henkilöstölle selkeä, siitä viestiminenkin helpottuu.

Kuva: ipopba

Koska tieto kulkee yhtä nopeasti kuin ajatus, organisaation viestinnän tulee olla oikea-aikaista. Jos esimerkiksi muutosviestintä henkilöstölle myöhästyy ja se tulee vastaan jostain muualta kuin organisaation virallisista kanavista, on tehty suuri lommo yrityskulttuuriin ja luottamus johtoon voi kärsiä pahasti.

Myös organisaation viestintäkeinot tulisi olla ajan tasalla, jotta henkilöstön voi tavoittaa heille sopivalla tavalla. Pelkkä sähköpostin lähettäminen ei enää ole riittävä nykyajan työntekijälle ja erilaiset verkkopohjaiset yhteistyöalustat sekä digitaaliset viestintäsovellukset ovat välttämättömiä liikkuvan työnteon sekä vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi.

Kun jokaisella organisaation jäsenellä on kirkkaana mielessä miten, millä ja missä asioista voi ja pitää viestiä, yrityskulttuuri voi paremmin ja tehokkuus paranee. Viestinnän kehittäminen on siis kuin panisi rahaa pankkiin (tai ehkä sijoituksiin).

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi